Proces identifikácie, predvídania a uspokojenia požiadaviek zákazníka po tovaroch a službách s cieľom dosiahnuť zisk. Marketingom sa označujú aj všetky aktivity zamerané na budovanie vzťahu s potencionálnym klientom.

marketing slovnik

4 zložky marketingu (marketingový mix)

Tieto 4 marketingové zložky predstavujú základnú definíciu potrebnú k uvedeniu produktu alebo služby na trh.

 

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.