Až 98% užívateľov si vyberá firmu zobrazenú na 1. strane v rámci Google výsledkov. Ste tam?

+421 917 736 905

Google Ads a Google reklama – čo to je a ako funguje?

Používanie služby Google Ads (predtým známej ako Google Adwords, premenovanie sa uskutočnilo v roku 2018) môže byť najziskovejším rozhodnutím, ktoré pre svoju firmu urobíte. 

Často sa stretnete aj s výrazom Google reklama. Reklama na Google má však mnoho podôb a možností, ktoré môžete využiť v prospech svojho biznisu.

Poďte sa pozrieť na to, čo konkrétne je to Google Ads, často nazývaná aj Google reklama a ako vlastne funguje.

Google AdWords

Čo je to Google Ads?

Reklama Google Ads je internetová forma PPC (Pay-per-click) reklamy na Google, ktorá patrí medzi najefektívnejšie formy online reklamy v súčasnosti. 

Google Ads vám umožňuje inzerovať a propagovať vaše produkty a služby, keď používatelia hľadajú kľúčové slová pomocou internetového vyhľadávača Google. Ak sa reklama nastaví správne, má potenciál rapídneho nárastu vašich zákazníkov a predaja.

Google Ads, ktoré začínali ako textové inzeráty, dnes ponúkajú viacero formátov kampaní. Kampaň je set viacerých reklám s rovnakým rozpočtom, geografickým zacielením a ďalšími nastaveniami, ktoré vám pred publikovaním Google Ads ponúka.

Tu sú napríklad výsledky pre kľúčové slovo „poistenie“:

Zdroj: Google.sk

Na príklade môžete vidieť platené reklamy na vrchole vyhľadávania. Sú takmer identické s výsledkami organického vyhľadávania okrem výrazného „Reklama“ v hornej časti príspevku.

Umiestnenie platenej reklamy vo vyhľadávaní

Reklamy vytvorené v Google Ads sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania na prvých 4 miestach a tiež na posledných 2 miestach otvorenej stránky vyhľadávača.

To v praxi znamená, že Google reklama sa zobrazuje nad výsledkami organického (neplateného) vyhľadávania, a aj pod týmito výsledkami. Zo skúsenosti však vieme, že práve 4 inzeráty umiestnené na prvých pozíciách v Google získavajú najviac preklikov. Ich miera prekliku býva zvyčajne nasledovná :

 • 1. pozícia = 30 %
 • 2. pozícia = 14 %
 • 3. pozícia = 9 %
 • 4. pozícia = 6 %

Uvedené hodnoty CTR (Click-through-rate) sú len orientačné. Išlo nám najmä o poukázanie na koreláciu pozície reklamného inzerátu vo vyhľadávaní Google reklamy, oproti miere ich prekliku na inzerát.

CTR sa vypočítava ako pomer kliknutej a zobrazenej reklamy. Preto si dávajte pozor, aby ste po nastavení reklamy neskúšali jej funkčnosť zbytočným klikaním. Môžete si tým výrazne znížiť CTR, ktoré je dôležitým ukazovateľom úspešnosti reklamy.

Ako funguje Google Ads?

Google Ads funguje podľa modelu platby za kliknutie (PPC). To znamená, že firmy zacieľujú na konkrétne kľúčové slovo na Google a robia ponuky pre dané kľúčové slovo, pričom konkurujú iným firmám, ktoré sa na dané kľúčové slovo tiež zameriavajú, viď príklad “poistenie” vyššie.

Vaše ponuky sú „maximálne ponuky“ alebo maximálne sumy, ktoré ste ochotní zaplatiť za kliknutie na reklamu na Google.

Ak je napríklad vaša maximálna ponuka 4 € a spoločnosť Google určí, že cena za kliknutie je 2 €, gratulujeme, získali ste umiestnenie reklamy! Ak však rozhodne, že je to viac ako 4 €, umiestnenie reklamy sa neuskutoční.

Limity rozpočtov

Pre Google reklamu je vždy potrebné nastaviť maximálny limit denného rozpočtu. Za danú reklamu teda nikdy neutratíte viac ako vami stanovenú sumu, čo vám pomôže lepšie porozumieť tomu, koľko by ste mali na svoju kampaň s digitálnymi reklamami vyčleniť do budúcna.

Za väčšinu kampaní vďaka priemernému dennému rozpočtu nikdy nezaplatíte viac ako:

 • Limit dennej útraty je maximálna čiastka, ktorá vám môže byť v kampani účtovaná za jeden deň.
 • Limit mesačnej útraty je maximálna čiastka, ktorú môžete za kampaň zaplatiť za jeden mesiac. Vypočítate ju vynásobením nastaveného priemerného denného rozpočtu počtom dní v mesiaci, čo vychádza na 30,4 (365 dní v roku / 12 mesiacov). Ak kampaň začína v priebehu už začatého mesiaca, berú sa v úvahu len dni, počas ktorých kampaň beží. 

Môže cena za zobrazenie prekročiť niektorý z limitov? Výnimočne áno, ale nemáte sa čoho obávať. Nikdy v skutočnosti nezaplatíte viac, ako vaše limity dovoľujú. Aby ste pochopili princíp, musíte poznať rozdiel medzi cenou za zobrazenie a fakturovanou cenou.

 • Cena za zobrazenie je cena za všetky kliknutia alebo zobrazenia získané danou kampaňou.
 • Fakturovaná cena je skutočná čiastka k úhrade po započítaní rôznych úprav, napríklad za neplatenú aktivitu.

Cena za zobrazenie môže limity prekročiť, kým cena, ktorú reálne zaplatíte, tieto dva limity neprekročí nikdy. A ak by sa tak náhodou stalo, tento rozdiel uhradí samotný Google.

Skóre kvality

Obchodníci majú pre svoje ponuky reklamy na Google tri možnosti:

 • Cost-per-click (CPC) – Koľko zaplatíte, keď používateľ klikne na vašu reklamu.
 • Cost-per-mille (CPM) – Koľko zaplatíte za 1 000 zobrazení reklamy.
 • Cost-per-engagement (CPE) – Koľko zaplatíte, keď používateľ vykoná s vašou reklamou konkrétnu akciu (zaregistruje sa na odber noviniek, pozrie si video atď.).

Google potom vezme sumu ponuky a spojí ju s vyhodnotením vašej reklamy nazývaným skóre kvality. 

Podľa Google:

„Skóre kvality je odhadom kvality vašich reklám, kľúčových slov a vstupných stránok (bounce rate). Reklamy vyššej kvality môžu viesť k nižším cenám a lepším pozíciám reklám.

Číslo skóre je v rozmedzí 1 až 10, pričom 10 je najlepšie skóre kvality. Čím vyššie je vaše skóre, tým lepšie budete hodnotený a tým menej peňazí budete musieť vynaložiť na konverziu.

Vaše skóre kvality v kombinácii s čiastkou ponuky vytvára poradie reklamy, teda pozíciu, na ktorej sa vaša reklama zobrazí na stránke s výsledkami vyhľadávania. A keď sa používateľovi zobrazí reklama a klikne na ňu, obchodník zaplatí za toto kliknutie poplatok (PPC – platba za kliknutie). Ide o to, že čím viac používateľov klikne na reklamu obchodníka, tým je väčšia pravdepodobnosť, že dosiahnu ciele reklamy (napr. stanú sa potenciálnymi zákazníkmi, uskutočnia nákup a pod.).

Aukcie Google Ads reklamy

Inzerentov v priestore Google reklamy je mnoho, kým priestor na reklamy v Google Ads je obmedzený. Pri každom vyhľadávaní v Google vyhľadávači prebieha aukcia, kde vyhráva najvyššia ponuka. Maximálna cena za preklik však nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledky aukcie.

Výpočet pozície a počet zobrazených výsledkov reklám sa odvíja od dvoch faktorov:

 • Maximálna cena, ktorú ste ochotný zaplatiť, ak niekto klikne na vašu Google Ads reklamu.
 • Skóre kvality reklamy v Google.

To znamená, že cena “Google reklamy” sa nedá nájsť v žiadnom jednotnom cenníku. Je variabilná v závislosti od jednotlivých nastavení Google Ads a kampaní.

Príklad výpočtu poradia inzerátu v platenej inzercii Google Ads

  Hodnotenie   Max CPC   Skóre kvality Výsledná pozícia
Fero 7 = 1,00€ x 7 2.
Michal 10 = 1,00€ x 10 1.
Ondrej 6 = 2,00€ x 3 3.

Teraz, keď viete, ako funguje reklama Google Ads, pozrieme sa na rôzne typy reklám od Google, ktoré môžete vo svojej kampani použiť.

Typy kampaní Google Ads

Google ponúka množstvo rôznych typov kampaní:

1. Kampane vo vyhľadávaní (Google Search Keywords)

Reklamy vo vyhľadávaní sa zobrazujú ako textové reklamy na stránke s výsledkami vyhľadávania kľúčového slova. Ich úspech teda v značnej miere závisí najmä od vhodne zvolených kľúčových slov. 

Tu sú napríklad reklamy vo vyhľadávaní kľúčového slova „ipad“:

Zdroj: google.sk vyhľadávanie kľúčového slova ipad

Toto sú reklamy, ktoré pravdepodobne poznáte najlepšie, najčastejšie sa s nimi stretávate. Zobrazujú sa na stránke s výsledkami vyhľadávania so symbolom „Ad“ (“Reklama”) vedľa adresy URL.

Vo vyhľadávaní sa dá inzerovať len pomocou textovej reklamy. Google Ads však neustále možnosti reklamy vyvíja a aktuálne sú pri tvorbe inzerátu k dispozícii 3 nadpisy (každý 30 znakov) a 2 popisy reklamy (každý 90 znakov). Pri tvorbe textovej reklamy je potrebné myslieť aj na to, že 3. nadpis a 2. popis sa nemusí vždy zobraziť a reklama by mala byť zmysluplná a chytľavá aj bez nich.

2. Nákupné kampane (Google Shopping Ads)

Ako ste si mohli všimnúť, textové reklamy nie sú jediným typom reklamy vo vyhľadávači. Nákupná, alebo shopping kampaň vám umožňuje propagovať vaše produkty vizuálne atraktívnejším spôsobom a zobrazí zoznam relevantných produktov, ktoré smerujú do jednotlivých e-shopov.

Tieto reklamy sa môžu zobrazovať ako obrázky na stránke s výsledkami vyhľadávania:

google shopping

Zdroj: google.sk vyhľadávanie kľúčového slova ipad

Tiež sa môžu zobrazovať v Google Shopping:

Zdroj: google.sk vyhľadávanie kľúčového slova ipad

Reklama v Google Shopping  je pre vás výhodnejšia, ak chcete propagovať fyzický výrobok. Môže vám získať kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov tým, že váš produkt predstaví koncovému zákazníkovi s preklikom priamo do e-shopu.

3. Obsahové kampane (Google Ads Display)

Display kampaň využíva partnerov spoločnosti Google na predvádzanie vašich reklám na rôznych webových stránkach. Existuje množstvo rôznych spôsobov, ako sa tieto reklamy zobrazujú. Väčšinou sú tieto reklamy cez Google Ads nastavené ako responzívne.

S týmto je úzko prepojená ďalšia služba od Google, a to Google AdSense. Služba Google AdSense ponúka majiteľom webových stránok na tomto online obsahu a reklamách sprostredkovaných Google Ads možnosť zarábať. Na základe obsahu a návštevníkov služba AdSense priradí webu zodpovedajúce reklamy. Tieto reklamy vytvorí a zaplatí inzerent cez Google Ads. Inzerenti platia za rôzne reklamy rôzne ceny a od toho sa odvíja aj výška zárobku za zdieľaný priestor na reklamu, napríklad aj na vašom webe. S AdSense môžete návštevníkom svojho webu zobrazovať relevantné a pútavé reklamy. Dokonca ich môžete aj prispôsobiť, aby svojim vzhľadom a atmosférou na web dobre zapadli a nenarúšali ho. Formát reklamy si určuje zadávateľ – video, obrázok, GIF.

Po prvé, reklama sa môže zobrazovať na webových stránkach tretích strán ako bannerová Google reklama:

Zdroj: topky.sk

Google zároveň umožňuje inzerovať vašu reklamu na e-mailovej platforme Gmail:

Zdroj: osobný Gmail účet

4. Videokampane (Youtube Campaign)

Videokampaň s Google Ads môžete nechať zobraziť ako reklamu pred alebo počas videa na YouTube kanáli:

Zdroj: youtube.com (screenshot Youtube Video Campaign)

Aké formáty reklamy je možné publikovať na YouTube?

 • In-stream nepreskočiteľná reklama – Maximálne 15-sekundová nepreskočiteľná CPM (platíte za 1000 zobrazení) video reklama, ktorá sa prehráva pred iným videom, počas neho alebo po ňom priamo vo video obsahu. 
 • In-stream preskočiteľná reklama – Preskočiteľná reklama objavujúca sa po 5 sekundách prehrávania, kde platíte buď za 30 sekundové zhliadnutie (alebo celé video, ak má menej ako 30 sekúnd) alebo CPM.
 • Video discovery reklama – Textová reklama s thumbnail náhľadom videa zobrazujúca sa vo vyhľadávaní na YouTube, na hlavnej stránke, v odporúčaných videách Youtube a aj na partnerských weboch, kde platíte za kliknutie na túto miniatúru, čím si ju pozriete.
 • Bumper (Mikrospot) – Nepreskočiteľná 6-sekundová CPM video reklama, ktorá sa zobrazuje pred alebo počas prehrávania iného videa.
 • Out-stream reklama – CPM videoreklama iba pre mobilné smart zariadenia, ktorá sa zobrazuje na partnerských weboch a v aplikáciách, kde platíte za aspoň 2 sekundy zobrazenia minimálne polovice plochy reklamy.
 • Masthead reklama – CPM reklama zobrazujúca sa na hlavičke domovskej stránky Youtube na počítačoch, mobilných zariadeniach a televízoroch. Sú k dispozícii však len na princípe rezervácie cez obchodného zástupcu spoločnosti Google.

Dosah video reklamy cez Google Ads má niekoľko výhod, ale i nevýhod. Jeho výhoda spočíva v tom, že Google spolupracuje s viac ako dvoma miliónmi webových stránok a oslovuje viac ako 90 % všetkých používateľov internetu, aby zaistil, že sa vaša reklama zobrazí čo najviac ľuďom. 

Nevýhodám sa nedá vyhnúť. Vaše reklamy sa môžu objaviť aj na webových stránkach, na ktorých ich nechcete alebo pred videami, s ktorými nechcete mať vašu značku spájanú. Za posledných niekoľko rokov tento nepríjemný jav nazvali ako „Adpocalypsa“ na YouTube. V nastaveniach kampane je však možné vylúčiť webové stránky, na ktorých sa vyslovene zobrazovať nechcete, ak ich poznáte dopredu. Vylučovať ďalšie web stránky je možné aj počas priebehu kampane, kedy uvidíte, na ktorých web stránkach sa už reklama zobrazila.

Ak si však dávate veľký pozor na umiestnenie svojich reklám, môže byť Display Ads skvelým miestom na získavanie potenciálnych zákazníkov cez iné webstránky.

Videokampaň môže na vás vyskočiť aj v niektorom rohu okna prehliadača, ak jej kľúčové slová korešpondujú s obsahom webstránky:

Zdroj: www.emma.pluska.sk

5. Kampaň v aplikácii

Rovnako ako videokampane, aj kampane  v aplikácii sú zahrnuté v Display Ads. Dajú sa použiť na zacielené kampane.

Za týmto účelom nenavrhujete každú jednu reklamu do aplikácie individuálne. Namiesto toho preberú váš text a sprievodné položky, napríklad fotografie a navrhnú vám ideálnu reklamu.

Algoritmus testuje rôzne kombinácie a najčastejšie používa ten, ktorý má najlepšie výsledky.

Zdroj: Reklama v mobilnej aplikácii Sudoku pre iOS v dolnej časti displeja + rozkliknutá reklama.

6. Kampane discovery (Discovery Campaign)

V Google Ads účte nájdete aj možnosť vytvoriť Discovery kampane (Discovery Ads). Zobrazujú sa nielen na YouTube, ale aj v “Objaviť” feede či v karte reklamy a siete služby Gmail a fungujú so stratégiou maximalizácie konverzií alebo s CPA. Pri tvorbe reklamy si môžete vybrať medzi jedným ilustračným obrázkom alebo viacerými posuvnými obrázkami (carousel so striedajúcimi sa 2 až 10 obrázkami).

Môžeme povedať, že Google sa týmto typom kampane akoby chcel priblížiť Facebooku (rozmery reklám – 1200 x 628 px alebo 1200 x 1200 px). Tento typ remarketingovej kampane môžete cieliť aj podľa nákupných úmyslov a aktuálne hľadaných dopytov.

7. Miestne/ lokálne kampane (Local Campaigns)

Miestne kampane sú vhodné pre menšie firmy, ktoré chcú koncového zákazníka prilákať do svojej kamennej predajne. Miestna kampaň poskytuje potenciálnemu zákazníkovi informácie, ktoré potrebuje na to, aby sa rozhodol, kedy a ako navštíviť predajňu. Kampaň jednoducho propaguje predajne v najväčších sieťach od Google, vrátane vyhľadávacej siete, máp, Youtube, Gmail, firemnej stránky a obsahovej siete. Pri tvorbe kampane stačí určiť adresu predajne alebo predajní, ktoré chcete propagovať. Buď prepojíte svoj účet Moja firma na Googli alebo vyberiete adresy affiliate partnerov.

Najväčšou z výhod tejto kampane je, že potenciálni zákazníci vám vedia priamo zavolať, kontaktovať vás online či navštíviť predajňu osobne.

 Výhody Google reklamy

 • Efektivita – Platíte len za návštevníkov, ktorí kliknú na vašu Ads reklamu.
 • RýchlosťKampaň môže byť spustená alebo aj vypnutá do 3 minút.
 • Dostupnosť – Nakoľko Google nedefinuje minimálny kredit, ktorý je pred spustením kampane potrebné zakúpiť, Google Ads reklama je dostupná pre malé aj veľké firmy.
 • Regulácia – Mediálny rozpočet sa dá regulovať podľa vašich potrieb. Opäť žiadne limity.
 • Cielenie Google Ads reklamy – Podľa krajiny, jazyka, času, zariadenia a podobne.
 • Copywriting — Text reklamy je možné zmeniť veľmi rýchlo a flexibilne tak reagovať na novo vzniknutú situáciu vo vašom biznise.
 • Merateľnosť – Možnosť veľmi presne merať dosah Google reklamy (počet klikov, počet nákupov, počet odoslaných formulárov a ďalšie).
 • Cena — Google Ads cena sa dá pravidelne sledovať a optimalizovať.

Aký je cenník Google Ads alebo PPC (Pay-per-click) reklamy?

Skutočná CPC = (Hodnotenie reklamy konkurenta / Skóre kvality) + 0,01€

Ak sa pýtate, aká je cena Ads alebo reklamy na Google, tak čítajte ďalej. Síce sa cena Google reklamy nedá dohľadať online, jej cenník sa ovplyvniť dá. Z praxe vieme, že cena Google reklamy na slovenskom trhu a tiež cena za preklik sa pri priemerne konkurenčných výrazoch pohybuje v intervale od 0,3 € – 1,00 €. Vysoko konkurenčné výrazy môžu stáť aj niekoľko eur. To je však najmä pri vysoko konkurenčných odvetviach ako je poisťovníctvo či bankovníctvo. Určite je vhodné, ak svoj zámer prekonzultujete so špecialistom na online reklamy, ktorý vám rád poradí a usmerní vás.

Viac informácií o cene reklamy na Google sa dočítate v našom ďalšom článku.

Kedy je čas použiť Google Ads?

Dovolíme si tvrdiť, že je len veľmi málo prípadov, kedy by sme Google Ads reklamu neodporúčali, najmä ak hovoríme o vyhľadávacích kampaniach.

Google Ads môže byť tá správna voľba, ak potrebujete zacieliť svoje reklamy na správnych ľudí, v správnom čase a na správnom mieste.

Veľkou výhodou tejto formy reklamy je okamžitý prístup k aktuálnym informáciám, ako sú napríklad:

 • počet Google Ads reklám,
 • cena za klik na Google Ads reklamu,
 • počet klikov na reklamu,
 • počet nákupov či odoslaných formulárov na vašom webe,
 • spotrebovaný Google kredit,
 • a iné…

Vieme, že nastavenie Google reklamy v Google Ads Manager môže pôsobiť jednoducho a na internete “vygooglite” nespočetné množstvo návodov a Google Ads tutoriálov. Je však potrebné vedieť odhadnúť svoje schopnosti a prenechať to radšej na odborníkov. Ušetríte si tým čas aj peniaze. Ako začiatočník totiž nemusíte poznať overené tipy a triky Google Ads špecialistu. Tieto chyby vás mnohokrát môžu stáť aj stovky eur. 

Inzerovanie na Google nie je krátkodobé a výsledky sa nedostavia ihneď. Nestačí spustiť reklamu na dobu trvania jedného mesiaca, pretože za tento mesiac nezískate relevantné dáta, ktoré viete využiť do budúcna. Odporúča sa, aby bola reklama spustená 2 až 3 mesiace, aby ste získali relevantné dáta a mohli ste cyklus prehodnotiť a opakovať. Po polroku by mala byť vaša reklama optimalizovaná a priniesť sľúbené výsledky. 

Ak máte záujem o online reklamu, akou je práve Google Ads, správu Google Ads, resp. radu ako vytvoriť Google kampaň so zacielením na správne kľúčové slová a za čo najideálnejšiu cenu reklamy na internete, neváhajte nás kontaktovať. Radi sa staneme vašim Google Ads partnerom. A ako bonus, každý náš nový klient, ktorému založíme Google Ads účet, získava kupón v hodnote 120 Eur od Google, ktorého cieľom je podporiť začínajúce účty

Ak máte nezodpovedané otázky ohľadom reklamy s Google Ads, pred našim stretnutím vám bude nápomocný návod pomocníka Google Ads

Plánovač kľúčových slov

Veľmi užitočným pre definovanie kľúčových slov reklamy v Google Ads je Plánovač kľúčových slov (Google Keyword Planner). Je to bezplatný nástroj od Google, ktorý vám pomôže vybrať najvhodnejšie kľúčové slová, na ktoré by sa mala vaša firma pri plánovaní kampaní zamerať.

Funguje to naozaj jednoducho: V plánovači kľúčových slov vyhľadajte slová a frázy súvisiace s vašim podnikaním. On vám následne poskytne prehľad o týchto kľúčových slovách, napríklad o tom, ako často ich ľudia hľadajú.

Poskytne vám tiež navrhované cenové ponuky pre sumy, ktoré by ste mali ponúknuť pre kľúčové slovo a tiež konkurencieschopnosť určitých kľúčových slov.

Takto budete môcť lepšie rozhodovať o nastavení svojej kampani Google Ads.

Prepojenie Google Ads s Google Analytics

Veľmi častou chybou pri tvorbe reklamnej kampane cez Google Ads je neprepojenie účtu s Google Analytics. Webovú stránku je vhodné prepojiť aj s inými analytickými nástrojmi ako Facebook Pixel alebo LinkedIn Insight (ak tam firmu verejne prezentujete a inzerujete). 

Analytika poskytuje detailné údaje o správaní zákazníkov, kým Google Ads vám ukazuje základné údaje ako počet kliknutí, miera zobrazení a iné metriky. Ads vám neukáže odkiaľ zákazníci prichádzajú, ako dlho sú na stránke, aké stránky prezerajú a kde odchádzajú zo stránky, na to slúži Analytics.

Cenná rada na záver (a zadarmo) 

Pred spustením reklamnej kampane s Google Ads optimalizujte svoju webstránku.

Na vašu domácu stránku sa používatelia dostanú ihneď po kliknutí na vašu reklamu. Je to teda jeden z najdôležitejších prvých dojmov a skúseností vášho potenciálneho zákazníka.

Chcete totiž, aby webstránka mala jasnú a príjemnú výzvu na akciu (CTA- Call-To-Action) a zároveň bola jednoducho čitateľná ako celok. To znamená, žiadne veľké bloky textu, ale zrejmý cieľ, čo chceme zákazníkovi povedať, doplnený grafikou a ilustračnými obrázkami.

Chcete, aby sa návštevníci prihlásili na odber vášho newslettera? Uistite sa, že registračný box je viditeľný, najlepšie v strede plochy. Ešte lepšie, keď vyskočí na zákazníka hneď po otvorení webu alebo pred jeho odchodom.

Chcete viac CTA k nákupu? Zahrňte niekoľko referencií a množstvo odkazov na nákup svojich produktov či služieb, samozrejme s ohľadom na UX.

 Na záver pripájame 7 zaujímavých faktov o tom, ako funguje Google Ads:

 1. Firmy v priemere zarábajú $ 3 za každých $ 1.60, ktoré minú v službe Google Ads (Google Economic Impact Report).
 2. 89 % návštevnosti vytvorenej reklamami vo vyhľadávaní neprekonajú organické kliknutia, aj keď sú tieto reklamy pozastavené (Google AI Blog).
 3. Reklamy, ktoré sa umiestnia na prvých troch pozíciách platenej inzercie získavajú 46 % všetkých kliknutí (PPC Protect).
 4. 68 % marketérov považuje PPC za veľmi dôležitú súčasť svojej celkovej marketingovej stratégie (HubSpot).  
 5. 58 % mileniálov nakúpilo niečo online kvôli PPC (Clutch).
 6. Google dominuje 71 % trhu internetových vyhľadávačov (PowerTraffick).
 7. 74 % firiem tvrdí, že PPC hrá dôležitú úlohu v úspechu ich podnikania (State of PPC).