Copywriting je tvorivá činnosť copywritera, za účelom tvorby reklamných textov. Je to tvorba textového obsahu pre marketing. Základnou funkciou copywritingu je osloviť cieľovú skupinu a motivovať ju k akcii – napríklad nákupu tovaru alebo služby.

copywriting marketingovy slovnik

Druhy copywritingu

Tvorba copywriterskych textov môže prebiehať v offline aj online prostredí.

  • online copywriting: tvorba blogov, produktových textov a textov na sociálne siete
  • offline copywriting: tvorba textov pre časopisy, katalógy, vizitky, newslettre, brožúry

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.