Až 98% užívateľov si vyberá firmu zobrazenú na 1. strane v rámci Google výsledkov. Ste tam?

+421 917 736 905

Aká je cena Google Ads reklamy (predtým Adwords)?

Google je najpoužívanejším vyhľadávačom na Slovensku s podielom približne 99 %. Preto niet divu, že sa veľmi dobre darí aj platenej reklame na Google s názvom Google AdWords alebo po novom Google Ads.

Len pre porovnanie, druhý najväčší vyhľadávač (resp. katalóg) je Zoznam.sk a jeho podiel na vyhľadávaní je menej ako 1 %.

S Google prichádza do každodenného kontaktu väčšina z nás. Dokonca i v bežnej reči sa zaužíval pojem gúgliť ako ekvivalent k hľadaniu informácií. Preto tu vzniká priestor na zobrazovanie platených reklám, ktoré patria k najrelevantnejším na svete.  Ako vieme, Google využíva pri vyhľadávacích kampaniach model CPC (cost per click), čo znamená, že za reklamu inzerent platí až vtedy, keď na ňu niekto klikne. Tiež sa stretnete s výrazom PPC (pay per click), čo je ten istý model online reklamy. Výraz CPC znamená samotnú cenu prekliku, PPC sa používa skôr ako názov modelu online kampane. Aká je teda cena Google reklamy, alebo cena Google Ads či cena Google PPC reklamy? Čítajte nižšie.

Cena za klik vo vyhľadávacej sieti Google AdWords (Google Ads) – koľko stojí reklama na Google?

Čo to teda vlastne Google Ads (predtým reklama Google AdWords) je? Ako už bolo spomenuté vyššie, je to platená reklama vo vyhľadávači Google. A aká je cena Google reklamy za preklik (Google Ads price)? Na úvod treba povedať, že v prípade Google AdWords reklamy neexistuje fixný cenník či pevne stanovená cena Google reklamy, rovnako ani  pre Google Ads prekliky. Google Ads cena (alebo Adwords cena) za klik funguje na báze aukcie. Pohybuje sa preto na rôznych úrovniach. Môže to byť len 0,10 € alebo aj 0,80 € za klik. Samozrejme, existujú aj výnimky, kedy sa cena reklamy Google za preklik môže vyšplhať až na 1 € a viac. Vo všeobecnosti však platí, že ceny preklikov Adwords reklám a Google Ads ceny na Slovensku sú v porovnaní so “západom” podstatne nižšie. To, koľko stojí reklama na Google sa vám pokúsime detailnejšie priblížiť nižšie.

Ako funguje systém aukcie v rámci Google AdWords?

Rozhodli sme sa použiť video s vysvetlením od pána Hala Variana, hlavného ekonóma spoločnosti Google. Veríme, že anglický jazyk pre vás nebude problém.

Čo ovplyvňuje cenu Google reklamy?

Cena za platenú reklamu v Google sa rozhodne nedá stanoviť pevne. Neexistuje žiaden univerzálny Google Ads cenník, Adwords cenník ani cenník Google reklamy. PPC reklama cena sa odvíja od viacerých faktorov.

 • Reklama Google Adwords a jej cenník ovplyvňuje vami nastavená maximálna cena za preklik: Je to možno prekvapujúce, ale v prvom rade je to maximálna cena prekliku, ktorú si nastavíte vy sami. Vyhľadávač Google uprednostňuje tých inzerentov, ktorí sú ochotní za Google Adwords reklamu zaplatiť viac. Ak zaplatíte vyššiu sumu peňazí, vaša reklama sa pravdepodobne zobrazí na vyššej pozícii. Prichádzame tak k ďalšiemu faktoru.
 • Skóre kvality: Predstavuje odhad kvality kľúčových slov, zobrazovaných reklám a vstupných stránok. Vyššie skóre kvality môže viesť k nižším cenám za preklik a vyšším pozíciám vo vyhľadávaní Google reklamy na webe. Kvalita kľúčových slov je hodnotená stupnicou od 1 (najnižšie SQ) až po 10 (najvyššie SQ). Skóre kvality ovplyvňuje niekoľko faktorov:
  • očakávaná miera prekliknutia, teda cena za klik v Google Adwords (CTR),
  • relevancia Google Ads reklamy,
  • skúsenosti so vstupnou stránkou.
 • Konkurencia, ktorá inzeruje na dané kľúčové slovo: Čím viac konkurentov inzeruje na rovnaké kľúčové slovo, tým je cena za kliknutie na toto kľúčové slovo vyššia. Preto je vhodné využiť služby plánovača kľúčových slov. Ceny za kliknutia podliehajú aukcii zo strany Google Ads, ktorý zapojí reklamu do aukčného systému.
 • Sezónnosť: Je veľmi silným faktorom vo vyhľadávaní reklamy na Google Adwords, aj keď sa naň často zabúda. Typickým príkladom je obdobie pred Vianocami, kedy narastá dopyt po tovaroch a službách. Vtedy sa inzerenti snažia zobrazovať čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania Google reklamy, aby získali čo najviac zákazníkov. Keďže je počet pozícií v hornej časti stránky veľmi limitovaný, prirodzene sa zvýši cena za preklik Google reklamy a výsledkom je, že najlepšie pozície obsadia inzerenti, ktorí sú ochotní zaplatiť za preklik najviac.

Príklad kľúčových slov a ceny za preklik (cena PPC):

Kľúčové slovo Počet vyhľadávaní za mesiac Priemerná cena za klik (CPC) Konkurenčnosť slova

Bicykel

165 000 0,36 € priemerná

Počasie

1 830 000 0,21 € nízka

Poistenie

1 900 2,64 €

nadpriemerná

PZP 8 100 3,46 €

vysoká

Reštaurácia 49 500 0,53 €

nízka

Mobil 12 500 0,20 €

priemerná

Údaje boli čerpané z plánovača kľúčových slov Keywordtool.io pre oblasť Slovenskej republiky v slovenskom jazyku.

Príklad sezónnosti vo vyhľadávaní

Pozrite si, ako vyzeral objem vyhľadávania výrazu “Cestovné poistenie” počas roka 2017/2018:

vyhľadávanosť cestovného poistenia počas roka

Ako môžeme vidieť, výraz “cestovné poistenie” má na Googli najvyššiu vyhľadávanosť počas obdobia letných prázdnin. Preto bude pre inzerentov, ktorí cestovné poistenie predávajú, veľmi dôležité obsadiť čo najvyššiu pozíciu presne počas tohto obdobia.

Pre inzerenta to znamená, že pri tomto výraze bude vysoká konkurencia a teda aj cena za klik na Google reklamu (Google Ad) bude pri letných mesiacoch vyššia ako priemerná CPC poskytnutá napríklad plánovačom kľúčových slov od Google.

Do ceny za reklamu môžeme počítať aj províziu digitálnych marketingových agentúr / špecialistu online reklamy za správu Google AdWords

V prvom rade je potrebné rátať s cenou za úvodné nastavenie kampane (Google Ads reklamného účtu) a správu Google Adwords. Táto suma vo väčšine prípadov nie je fixná. Cenu Google reklamy ovplyvňuje predovšetkým:

 • rozsah kampane,
 • veľkosť  a cena web stránky,
 • počet inzerovaných produktov.

Cena platenej reklamy na Google sa vypočítava podľa odhadovaného času potrebného na nastavenie kampane v Google Adwords. Na Slovensku sa môže pohybovať cena práce online marketingového alebo Adwords špecialistu prípadne digitálnej agentúry na úrovni od 30 € až po 60 € za hodinu práce. Samozrejme, sú aj výnimky, kedy môže byť účtované i viac.

Ďalšou položkou v cenníku Google reklamy je Google kredit, teda mediálny rozpočet na kampaň, ktorý sa väčšinou stanovuje na mesačnej báze. Kredit si vo väčšine prípadov nabíja klient sám pomocou svojej kreditnej karty (American Express, Mastercard alebo Visa) alebo prevodom na bankový účet.

Cena za mesačnú správu Google Adwords kampaní sa tiež počíta podľa počtu hodín v mesiaci strávených ich optimalizáciou, reportingom či konzultáciami, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a návratnosť investície z reklamných kampaní. Celková cena mesačnej správy Adwords reklamy a kampaní sa tak opäť počíta fixnou sadzbou za hodinu práce vynásobenou počtom predplatených hodín a fixnou hodinovou cenou práce. Vo všeobecnosti sa mesačná správa Google Ads pohybuje v cene od 150 do 500 € v závislosti od rozsahu prác a komplexnosti kampane.

Prečo využiť radšej služby externého Google AdWords špecialistu ako služby digitálnej marketingovej agentúry?

V prípade externého Google Ads (AdWords) špecialistu je vyššia pravdepodobnosť, že je na svojich súčasných klientoch závislý viac ako agentúra. Agentúry totiž vďaka svojim kontaktom a obchodnej činnosti neustále získavajú nových klientov, mnohokrát aj bez zváženia internej kapacity. Samostatný online marketingový špecialista má tak oveľa väčšiu motiváciu napĺňať očakávania svojich klientov, keďže ho prípadná strata klienta môže výrazne zabolieť.

Ďalšou výhodou spolupráce so samostatným špecialistom online reklamy je, že sa o vás stará vždy ten istý človek. Ten istý človek s vami komunikuje, navrhuje vaše reklamy v Google a kampane vytvára aj vyhodnocuje. Znižuje sa tak šanca nepochopenia hlavného cieľa reklamy Google Ads (Adwords) kampane po viacnásobnom posúvaní informácií medzi jednotlivými pracovníkmi agentúry.

Väčšina online agentúr počíta svoju odmenu (fee) ako percento z celkovo spotrebovaného mediálneho rozpočtu. Takýto model pravdepodobne nebude vyvolávať zvýšenú motiváciu k efektívnemu využitiu mediálneho rozpočtu. Veď „čím viac minieš, tým viac zarobíš“. Práve preto sme sa rozhodli nepoužívať takýto model, ale model založený na odmene, ktorá je nezávislá od minutého rozpočtu. Nemáme preto vôbec záujem presviedčať klientov k zvyšovaniu svojich rozpočtov, ak to nepovažujeme za efektívnu investíciu do reklamy s očakávanou návratnosťou.

Chceli by ste vedieť koľko by stála reklama na Google Ads pre váš biznis? Alebo potrebujete nastavenie reklamy Google Ads? Radi sa staneme vašim Adwords kontaktom. Postaráme sa o to, aby vaša Google Ads reklama bola efektívna. Požiadajte o bezplatnú konzultáciu.