Až 98% užívateľov si vyberá firmu zobrazenú na 1. strane v rámci Google výsledkov. Ste tam?

+421 917 736 905

Aká je cena Google Ads (AdWords) reklamy?

Google je najpoužívanejším vyhľadávačom na Slovensku s podielom približne 99%. Preto niet divu, že sa veľmi dobre darí aj reklame na Googli s názvom Google AdWords alebo po novom Google Ads.

Len pre porovnanie, druhý najväčší vyhľadávač (resp. katalóg) je Zoznam.sk a jeho podiel na vyhľadávaní je menej ako 1%.

S Googlom teda prichádza do každodenného kontaktu väčšina z nás. Dokonca i v bežnej reči sa zaužíval pojem „gúgliť“ ako ekvivalent k hľadaniu informácií. Preto tu vzniká priestor na zobrazovanie platených reklám, ktoré patria k najrelevantnejším na svete. Ako vieme, Google využíva pri vyhľadávacích kampaniach model CPC (cost per click), čo znamená, že za reklamu inzerent platí až vtedy, keď na ňu niekto klikne.

Cena za klik vo vyhľadávacej sieti Google AdWords (Google Ads)

Na úvod treba povedať, že v prípade Google AdWords reklamy neexistuje fixný cenník Google Ads preklikov. Ceny za preklik fungujú na báze aukcie. Pohybujú sa preto na rôznych úrovniach. Môže to byť len 0,10 € alebo aj 0,8€ za klik. Samozrejme, existujú aj výnimky, kedy sa cena za preklik môže vyšplhať až na 1 € a viac. Vo všeobecnosti však platí, že ceny preklikov na Slovensku sú v porovnaní so “západom” podstatne nižšie.

Ako funguje systém aukcie v rámci Google AdWords?

Rozhodol som sa použiť video s vysvetlením od Pána Hal Varian, hlavného ekonóma spoločnosti Google. Verím, že anglický jazyk pre Vás nebude problém.

Čo ovplyvňuje cenu Google reklamy?

 • Vami nastavená maximálna cena za preklik: Je to možno prekvapujúce, ale v prvom rade je to maximálna cena prekliku, ktorú si nastavíte vy sami. Vyhľadávač Google uprednostňuje tých inzerentov, ktorí sú ochotní zaplatiť viac. Ak zaplatíte vyššiu sumu peňazí, tým sa vaša reklama, pravdepodobne, zobrazí na vyššej pozícii. Prichádzame tak k ďalšiemu faktoru.
 • Skóre kvality: predstavuje odhad kvality kľúčových slov, zobrazovaných reklám a vstupných stránok. Vyššie skóre kvality môže viesť k nižším cenám za preklik a vyšším pozíciám vo vyhľadávaní. Kvalita kľúčových slov je hodnotená stupnicou od 1 (najnižšie SQ) až po 10 (najvyššie SQ). Skóre kvality ovplyvňuje niekoľko faktorov:
  • očakávaná miera prekliknutia (CTR),
  • relevancia reklamy,
  • skúsenosti so vstupnou stránkou.
 • Konkurencia, ktorá inzeruje na dané kľúčové slovo. Čím viac konkurentov inzeruje na rovnaké kľúčové slovo, tým je cena za kliknutie na toto kľúčové slovo vyššia. Ceny za kliknutia podliehajú aukcii zo strany Google Ads, ktorý zapojí reklamu do aukčného systému.
 • Sezónnosť: je veľmi silným faktorom v reklame vo vyhľadávaní, aj keď sa naň často zabúda. Typickým príkladom je obdobie pred Vianocami, kedy narastá dopyt po tovaroch a službách. Vtedy sa inzerenti snažia zobrazovať čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania, aby získali čo najviac zákazníkov. Keďže je počet pozícií v hornej časti stránky veľmi limitovaný, prirodzene sa zvýši cena za preklik a výsledkom je, že najlepšie pozície obsadia inzerenti, ktorí sú ochotní zaplatiť za preklik najviac.

Príklad kľúčových slov a ceny za preklik:

Kľúčové slovo Počet vyhľadávaní za mesiac Priemerná cena za klik (CPC) Konkurenčnosť slova

Bicykel

165 000 0,18 € priemerná

Počasie

1 830 000 0,06 € nízka

Poistenie

1 900 1,95 €

nadpriemerná

PZP 8 100 3,58 €

vysoká

Reštaurácia 49 500 0,28 €

nízka

Mobil 12 500 0,36 €

priemerná

Údaje boli čerpané z plánovača kľúčových slov Keywordtool.io pre oblasť Slovenskej Republiky v slovenskom jazyku.

Príklad sezónnosti vo vyhľadávaní

Pozrite si, ako vyzeral objem vyhľadávania výrazu “Cestovné poistenie” počas roka 2017/2018:

vyhľadávanosť cestovného poistenia počas roka

 

Ako môžeme vidieť, výraz “cestovné poistenie” má na Googli najvyššiu vyhľadávanosť počas obdobia letných prázdnin. Preto bude pre inzerentov, ktorí cestovné poistenie predávajú, veľmi dôležité obsadiť čo najvyššiu pozíciu presne počas tohoto obdobia.

Pre inzerenta to znamená, že pri tomto výraze bude vysoká konkurencia, a teda aj cena za klik na google reklamu bude pri letných mesiacoch vyššia ako priemerná CPC, poskytnutá napríklad plánovačom kľúčových slov od Google.

Do ceny môžeme počítať aj províziu digitálnych marketingových agentúr / špecialistu online reklamy za správu Google AdWords

V prvom rade je potrebné rátať s cenou za úvodné nastavenie kampane (reklamného účtu). Táto suma vo väčšine prípadov nie je fixná. Cenu ovplyvňuje predovšetkým:

 • rozsah kampane,
 • veľkosť web stránky,
 • počet inzerovaných produktov.

Cena sa vypočítava podľa odhadovaného času potrebného na nastavenie kampane. Na Slovensku sa môže pohybovať cena práce online marketingového špecialistu alebo digitálnej agentúry na úrovni od 25 € až po 50 € za hodinu práce. Samozrejme, sú aj výnimky, kedy môže byť účtované i viac.

Ďalšou položkou Google reklamy je Google kredit, teda mediálny rozpočet na kampaň, ktorý sa väčšinou stanovuje na mesačnej báze. Kredit si vo väčšine prípadov nabíja klient sám pomocou svojej kreditnej karty (American Express, Mastercard alebo Visa) alebo prevodom na bankový účet.

Mesačná správa kampaní, sa tiež počíta podľa počtu hodín v mesiaci strávených s optimalizáciou, reportingom či konzultáciami, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a návratnosť investície z reklamných kampaní. Celková cena mesačnej správy kampaní sa tak opäť počíta fixnou sadzbou za hodinu práce vynásobenou počtom predplatených hodín a fixnou hodinovou cenou práce. Vo všeobecnosti sa mesačná správa Google Ads pohybuje v cene od 150€ – 250€, v závislosti od rozsahu prác.

Prečo využiť radšej služby externého Google AdWords špecialistu ako služby digitálnej marketingovej agentúry?

V prípade eterného Google AdWords špecialistu je vyššia pravdepodobnosť, že je na svojich súčasných klientoch závislý viac ako agentúra. Agentúry totiž vďaka svojim kontaktom a obchodnej činnosti neustále získavajú nových klientov, častokrát aj bez zváženia internej kapacity. Samostatný online marketingový špecialista má tak oveľa väčšiu motiváciu napĺňať očakávania svojich klientov, keďže ho prípadná strata klienta môže výrazne zabolieť.

Ďalšou výhodou spolupráce so samostatným špecialistom je, že sa o vás stará vždy ten istý človek. Ten istý človek s Vami komunikuje, vaše kampane navrhuje a aj vytvára a vyhodnocuje. Znižuje sa tak šanca nepochopenia hlavného cieľa kampane po viacnásobnom posúvaní informácií medzi jednotlivými pracovníkmi agentúry.

Väčšina online agentúr počíta svoju odmenu (fee) ako percento z celkového spotrebovaného mediálneho rozpočtu. Takýto model pravdepodobne nebude vyvolávať zvýšenú motiváciu k efektívnemu využitiu mediálneho rozpočtu. Veď „čím viac minieš, tým viac zarobíš“. Práve preto sme sa rozhodli nepoužívať takýto model, ale model založený na odmene, ktorá je nezávislá od minutého rozpočtu. Nemáme preto vôbec záujem presviedčať klientov k zvyšovaniu svojich rozpočtov, ak to nepovažujeme za efektívnu investíciu do reklamy s očakávanou návratnosťou.

Chceli by ste vedieť koľko by stála reklama pre váš biznis? Požiadajte o bezplatnú konzultáciu.