Prieskum konkrétneho odvetvia na zlepšenie obchodných rozhodnutí. Vo svojej podstate je marketingový prieskum zhromažďovanie informácií, ich analýza a ich vyhodnocovanie vzhľadom na určitý segment trhu. Vytvára obraz o trhovom správaní vašej cieľovej skupiny a analyzuje konkurenciu. Môže sa zameriavať na  produkt alebo službu.

marketing slovnik

Typy marketingového prieskumu

  • teoretický
  • praktický

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.