PR je odvetvie marketingu zamerané na aktivity spoločnosti zamerané voči verejnosti. Dobre vybudované vzťahy s verejnosťou priamo súvisia s úspešným predajom výrobkov a služieb, dobrým povedomím a brandingom. Public relations marketing je dlhodobo plánovaná činnosť vedená naprieč rôznymi komunikačnými kanálmi.

publik relations marketing

Základné aktivity PR marketingu

  • vnútorné – zamerané primárne na zamestnancov a  určené na motiváciu
  • vonkajšie – budovanie vzťahov s verejnosťou a potencionálnymi zákazníkmi, branding spoločnosti

 

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.