Infografika je typ obsahu vizuálneho charakteru. Jej cieľom je zhrnutie a ľahké pochopenie informácií. Pri jej tvorbe grafik používa rôzne prvky ako napríklad tvary, grafy a štatistiky. Úloha infografiky nespočíva len vo vysvetľovaní a zjednodušovaní pojmov. Svojou podstatou tiež zvyšuje interakcie, má široký dosah a vyvolá v očiach vašeho publika dojem odbornosti.

infografika

Aké sú typy infografík?

  • dátová
  • dizajnová
  • redakčná

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.