Až 98% užívateľov si vyberá firmu zobrazenú na 1. strane v rámci Google výsledkov. Ste tam?

+421 917 736 905

Aká je cena Google Ads reklamy (predtým AdWords)?

Google je najpoužívanejším vyhľadávačom na Slovensku s podielom približne 96 %. Niet preto divu, že platená reklama na Google, teda Google Ads, je mimoriadne úspešná. Môžete ju poznať aj pod názvom Google AdWords, avšak v súčasnosti sa už toto označenie veľmi nepoužíva.

Google Ads vám umožňuje cielene oslovovať relevantné publikum práve v okamihu, keď hľadajú vaše produkty alebo služby, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť konverzie. Prostredníctvom Google reklamy môžete zvýšiť viditeľnosť značky, návštevnosť webu, generovanie leadov a množstvo predajov.

Google sa stal súčasťou každodenného života väčšiny z nás. Dokonca aj v bežnej reči používame pojem „gúgliť“ ako synonymum pre hľadanie informácií online. Tento široký dosah vytvára ideálny priestor na zobrazovanie platených reklám, ktoré patria medzi najrelevantnejšie na svete.

Google využíva pre svoje vyhľadávacie kampane model CPC (cost per click), čo znamená, že inzerent platí za reklamu až vtedy, keď na ňu niekto klikne. Tento model je tiež známy pod skratkou PPC (pay per click). Pojem CPC sa vzťahuje na samotnú cenu za kliknutie, zatiaľ čo PPC sa používa ako názov pre model online kampane.

Aká je teda cena reklamy na Google, cena Google Ads, alebo cena PPC reklamy?

Cena google ads reklama

Cena za klik vo vyhľadávacej sieti Google Google Ads – koľko stojí reklama na Google?

Čo to je Google Ads alebo Google AdWords? Ako sme už naznačili, pojem Google AdWords sa už nevyužíva, nahradil ho názov Google Ads. Jednoducho ale môžete používať aj názvy Google reklama, prípadne reklama na Google. Zjednodušene povedané, je to platená reklama vo vyhľadávači Google.

Na rozdiel od tradičných reklám, Google Ads nemá fixný cenník ani pevne stanovenú cenu za kliknutie (CPC). Namiesto toho funguje na báze aukcie, kde sa cena za kliknutie môže pohybovať na rôznych úrovniach.

Aká je cena Google reklamy za preklik?

Cena za kliknutie (CPC) v Google Ads môže byť veľmi variabilná. Môže sa pohybovať od 0,10 € až po 0,80 € za kliknutie, pričom v niektorých prípadoch môže presiahnuť aj 1 € za kliknutie. Vo všeobecnosti sú však ceny preklikov na Slovensku nižšie v porovnaní so západnými krajinami.

Prečo sú ceny preklikov nižšie na Slovensku?

Ceny preklikov Google Ads na Slovensku sú vo všeobecnosti nižšie v porovnaní so západnými krajinami. Toto je spôsobené nižšou konkurenciou na trhu a nižšími nákladmi na reklamu v tomto regióne. To znamená, že inzerenti môžu dosiahnuť vysokú návratnosť investícií pri nižších nákladoch.

Ceny za reklamu na Google Ads sú flexibilné a závisia od mnohých faktorov, vrátane konkurencie a skóre kvality.

V našej agentúre Digitalman vám pomôžeme optimalizovať vaše kampane tak, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky za čo najnižšie náklady.

Ako funguje aukčný model v rámci Google Ads?

Rozhodli sme sa použiť video s vysvetlením od pána Hala Variana, hlavného ekonóma spoločnosti Google. Veríme, že anglický jazyk pre vás nebude problém.

Google Ads používa aukčný model, kde inzerenti stanovujú maximálnu cenu, ktorú sú ochotní zaplatiť za kliknutie. Táto cena, spolu so skóre kvality reklamy, určuje umiestnenie reklamy a jej cenu za kliknutie. To znamená, že vyššia ponuka a lepšie skóre kvality môžu zlepšiť umiestnenie vašej reklamy a zároveň znížiť náklady na kliknutie.

Čo ovplyvňuje cenu Google Ads reklamy?

Cena za platenú reklamu v Google sa rozhodne nedá stanoviť pevne. Neexistuje žiadny univerzálny Google Ads cenník, Adwords cenník ani cenník Google reklamy. Cena PPC reklamy sa odvíja od viacerých faktorov.

1. Maximálna cena za kliknutie (CPC)

Google Ads funguje na princípe platby za kliknutie (PPC). To znamená, že platíte len vtedy, keď niekto klikne na vašu reklamu. Maximálna cena za kliknutie (CPC) je suma, ktorú ste ochotní zaplatiť za jedno kliknutie na vašu reklamu. Táto cena sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov vrátane konkurencie a kvality reklamy.

2. Skóre kvality reklamy

Skóre kvality je hodnotenie vašej reklamy na stupnici od 1 do 10. Vyššie skóre kvality znamená lepšie umiestnenie reklamy a nižšie náklady na kliknutie. Skóre kvality závisí od relevancie vašich kľúčových slov, kvality reklamy a vstupnej stránky. Google zohľadňuje mieru prekliknutia (CTR), relevantnosť reklamy a užívateľský zážitok z cieľovej stránky.

3. Konkurencia na kľúčové slová

Cena za kliknutie sa tiež líši podľa konkurencie na konkrétne kľúčové slová. Čím viac konkurentov inzeruje na rovnaké kľúčové slovo, tým je cena za kliknutie na toto kľúčové slovo vyššia. Vysoko konkurenčné kľúčové slová, ako napríklad v poisťovníctve alebo bankovníctve, môžu stáť viac.

Menej konkurenčné kľúčové slová budú lacnejšie. Preto je vhodné využiť služby plánovača kľúčových slov a identifikovať najefektívnejšie kľúčové slová pre vašu kampaň.

4. Cieľová lokalita a čas

Ceny sa môžu líšiť podľa toho, kde a kedy chcete zobraziť svoje reklamy. Napríklad, reklamy zobrazované vo vyťažených časoch alebo na špecifických lokalitách môžu byť drahšie. Môžete optimalizovať svoje kampane podľa lokality a času, aby ste dosiahli lepšie výsledky pri nižších nákladoch.

5. Typ kampane

Rôzne typy kampaní v Google Ads, ako sú vyhľadávacie kampane, display kampane, nákupné kampane a video kampane, môžu mať rôzne náklady. Každý typ kampane má svoje vlastné pravidlá a náklady, ktoré je potrebné zohľadniť pri plánovaní vášho rozpočtu.

6. Sezónnosť

Sezónnosť je silným faktorom vo vyhľadávaní reklamy na Google Ads, hoci sa na ňu často zabúda. Typickým príkladom je obdobie pred Vianocami, kedy dramaticky narastá dopyt po tovaroch a službách. Inzerenti sa vtedy snažia dosiahnuť čo najvyššie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania Google, aby získali čo najviac zákazníkov.

Keďže počet pozícií v hornej časti stránky je obmedzený, prirodzene sa zvyšuje cena za kliknutie na Google reklamu. Výsledkom je, že najlepšie pozície obsadia tí inzerenti, ktorí sú ochotní zaplatiť za preklik najviac.

Príklad kľúčových slov a ceny za preklik (cena PPC):

Kľúčové slovo Počet vyhľadávaní za mesiac Priemerná cena za klik (CPC) Konkurenčnosť slova
Bicykel 165 000 0,36 € priemerná
Počasie 1 830 000 0,21 € nízka
Poistenie 1 900 2,64 € nadpriemerná
PZP 8 100 3,46 € vysoká
Reštaurácia 49 500 0,53 € nízka
Mobil 12 500 0,20 € priemerná

Údaje boli čerpané z plánovača kľúčových slov Keywordtool.io pre oblasť Slovenskej republiky v slovenskom jazyku.

Príklad sezónnosti vo vyhľadávaní

Pozrite si, ako vyzeral objem vyhľadávania výrazu „Cestovné poistenie“ počas roka 2017/2018:

vyhľadávanosť cestovného poistenia počas roka

Ako môžeme vidieť, výraz „cestovné poistenie“ má na Googli najvyššiu vyhľadávanosť počas obdobia letných prázdnin. Pre inzerentov, ktorí predávajú cestovné poistenie, je preto kľúčové obsadiť čo najvyššiu pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania práve v tomto období.

To znamená, že pri tomto kľúčovom slove bude vysoká konkurencia, čo povedie k vyššej cene za kliknutie na Google reklamu (Google Ad) počas letných mesiacov. Cena za klik môže byť vyššia ako priemerná CPC poskytnutá napríklad Plánovačom kľúčových slov od Google.

Google Ads cena zahŕňa aj ďalšie položky

Aké sú celkové náklady na Google Ads kampaň? V prvom rade je potrebné počítať s nákladmi na úvodné nastavenie kampane a správu Google Ads reklamného účtu. Táto suma zvyčajne nie je fixná a cena je ovplyvnená rôznymi faktormi, ako sú:

 • rozsah kampane,
 • veľkosť a cena webovej stránky,
 • počet inzerovaných produktov.

Cena za nastavenie kampane v Google Ads sa vypočítava podľa odhadovaného času potrebného na jej konfiguráciu. Na Slovensku sa cena práce online marketingového alebo Google Ads špecialistu, prípadne digitálnej agentúry, môže pohybovať od 30 € do 60 € za hodinu práce. V niektorých prípadoch môže byť táto suma aj vyššia.

Ďalšou položkou v nákladoch na Google reklamu je Google kredit, teda mediálny rozpočet na kampaň, ktorý sa väčšinou stanovuje na mesačnej báze. Kredit si zvyčajne nabíja klient sám pomocou kreditnej karty (American Express, Mastercard alebo Visa), prípadne prevodom na bankový účet.

Cena za mesačnú správu Google Ads kampaní sa tiež počíta podľa počtu hodín strávených ich optimalizáciou, reportingom a konzultáciami, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a návratnosť investície. Celková cena mesačnej správy Google Ads sa určuje fixnou sadzbou za hodinu práce vynásobenou počtom predplatených hodín.

Vo všeobecnosti sa mesačná správa Google Ads pohybuje v cene od 399 € do 799 €, v závislosti od rozsahu prác a komplexnosti kampane.

Ako znížiť náklady na Google Ads reklamu?

Ak nechcete míňať zbytočne veľa peňazí na správu Google Ads kampaní, existuje niekoľko spôsobov, ako môžete tieto náklady znížiť:

 • Použite plánovač kľúčových slov (Google Keyword Planner), aby ste našli najvhodnejšie a najmenej konkurenčné kľúčové slová pre vašu kampaň.
 • Uistite sa, že vaše reklamy a vstupné stránky sú vysoko relevantné pre kľúčové slová, na ktoré cielite.
 • Vykonávajte A/B testovanie rôznych verzií vašich reklám a vstupných stránok. Testovaním rôznych prvkov, ako sú nadpisy, obrázky a výzvy na akciu (CTA), môžete zistiť, ktoré verzie majú najlepšie výsledky.
 • Pravidelne sledujte výkonnosť vašich kampaní a upravujte ich podľa potreby. Monitorovanie metrík ako CTR, konverzie a náklady vám umožní identifikovať slabé miesta a optimalizovať kampane pre lepšie výsledky.
Ako ušetriť peniaze

Prečo by ste mali využiť služby digitálnej marketingovej agentúry?

Ak chcete vyťažiť zo svojho podnikania maximum, investície do Google Ads sa s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnete. Máte pocit, že je toho priveľa, čo by ste mali ovládať? Máte pravdu. Pokiaľ so správou reklamných kampaní nemáte žiadne skúsenosti, odporúčame vám prenechať to na skúsených odborníkov. Môžete využiť služby Google Ads špecialistu, no ešte lepšou voľbou bude digitálna agentúra.

Najväčšou výhodou digitálnej agentúry je široké spektrum odborníkov so skúsenosťami v rôznych oblastiach online marketingu. Okrem špecialistu na Google Ads tam nájdete aj špecialistov na SEO, content marketing alebo analytiku, vďaka čomu budú vaše kampane komplexné a efektívne na všetkých frontoch.

Výhody spolupráce s digitálnou marketingovou agentúrou:

 1. Prístup k pokročilým nástrojom a technológiám, ktoré môžu byť pre jednotlivcov príliš drahé alebo nedostupné. Tieto nástroje umožňujú lepšiu analýzu dát, efektívnejšie cielenie a optimalizáciu kampaní, čo vedie k vyššej návratnosti investícií.
 2. Bohaté skúsenosti s riadením rôznych typov kampaní pre rozličné odvetvia.
 3. Rýchle prispôsobenie kampaní podľa vašich aktuálnych potrieb a cieľov.
 4. Efektívne využitie vášho času. Spolupráca s agentúrou vám umožní sústrediť sa na svoje podnikanie, zatiaľ čo špecialisti sa postarajú o správu vašich Google Ads kampaní.

Väčšina online agentúr si účtuje odmenu (fee) ako percento z celkovo spotrebovaného mediálneho rozpočtu. Tento model nemusí motivovať k efektívnemu využitiu rozpočtu, pretože platí, že „čím viac minieš, tým viac zarobíš“. My v Digitalman to robíme inak. Rozhodli sme sa pre iný prístup a používame model odmeny, ktorá je nezávislá od minutého rozpočtu. Tým pádom nemáme žiadny záujem presviedčať klientov k zvyšovaniu rozpočtov, pokiaľ to nepovažujeme za efektívnu investíciu s očakávanou návratnosťou.

Chcete vedieť, koľko by stála reklama na Google Ads pre váš biznis? Alebo potrebujete nastaviť Google Ads kampane? Radi sa staneme vaším partnerom na Google reklamu. Postaráme sa o to, aby vaša Google Ads reklama bola efektívna. Zarezervujte si bezplatnú konzultáciu a zistite, ako môžeme pomôcť vášmu podnikaniu rásť.