S.W.O.T analýza je interná analýza používaná na identifikáciu silných a slabých stránok firmy. Táto technika je určená primárne na úvodné fázy rozhodovacích procesov. Špecifikuje primárne ciele projektu a identifikuje priaznivé a nepriaznivé faktory, ktoré sú potrebné na ich dosiahnutie.

swot

Z čoho S.W.O.T analýza pozostáva?

Názov analýzy je skratkou štyroch parametrov, ktoré sú predmetom jej skúmania.

  • Silné stránky
  • Slabé stránky
  • Príležitosti
  • Hrozby

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.