Target marketing je špecifikácia vašej cieľovej skupiny na ktorú sú zamerané marketingové aktivity. V prvom rade zahŕňa rozdelenie trhu na segmenty a následne sústredenie úsilia na niekoľko kľúčových z nich. Potreby potencionálnych zákazníkov na vyšpecifikovaných segmentoch sa pritom najviac zhodujú s vašou ponukou produktov alebo služieb.

target marketing

Aké výhody ponúka target marketing?

  • úzka špecifikácia segmentov umožňuje efektívnejšiu a menej nákladnú propagáciu
  • zohľadňuje všetky marketingové aktivity

Aký je postup pri nastavení target marketingu?

  • identifikácia trhu
  • plánovanie
  • zhromažďovanie informácií o cieľovom trhu

 

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.