Definícia remarketingu

Remarketing je marketingová stratégia, ktorá sa zameriava na opätovné oslovenie jednotlivcov, ktorí už mali nejaký kontakt s vašou značkou alebo webom, no nevykonali akciu, napríklad nákup. Táto stratégia využíva informácie získané z návštev webových stránok alebo aplikácií (väčšinou prostredníctvom cookies) na to, aby týmto návštevníkom znova zobrazila relevantné reklamy na rôznych platformách ako sú vyhľadávače, sociálne médiá či iné webové stránky. Cieľom remarketingu je pripomenúť týmto osobám produkty alebo služby, ktoré ich už raz zaujali, a povzbudiť ich k návratu a k dokončeniu transakcie.

Prečo je remarketing dôležitý

Remarketing je kľúčovým nástrojom v digitálnom marketingu z niekoľkých dôvodov:

 1. Zvyšuje viditeľnosť značky: Opakovaným zobrazovaním reklám cieľovému publiku upevňuje remarketing povedomie o vašej značke.
 2. Efektívne využívanie reklamného rozpočtu: Namiesto oslovovania širokého publika sa zameriavate na osoby, ktoré už prejavili záujem o vašu ponuku, čím zvyšujete pravdepodobnosť konverzie.
 3. Vyššia konverzná miera: Osoby, ktoré už boli v kontakte s vašimi produktmi alebo službami, sú pravdepodobnejšie pripravené na kúpu pri opätovnom oslovení.
 4. Personalizácia obsahu: Na základe informácií o správaní návštevníkov môžete vytvárať prispôsobené reklamné kampane, ktoré sú pre nich relevantnejšie.
 5. Dlhodobé budovanie vzťahu s klientom: Remarketing môže byť účinným spôsobom, ako budovať a upevňovať vzťahy s klientmi, pripomínať im vašu hodnotu a povzbudzovať ich k opätovným nákupom.

Vďaka týmto výhodám sa remarketing stal neoddeliteľnou súčasťou digitálnej marketingovej stratégie mnohých podnikov.

Cieľom remarketingu je pripomenúť osobám produkty alebo služby, ktoré ich už raz zaujali, a povzbudiť ich k návratu a k dokončeniu transakcie.

Ako funguje remarketing? Cookies a pixel trackers

Remarketing je v mnohom postavený na technológiách, ktoré umožňujú sledovať a rozpoznať návštevníkov na internete a potom im zobrazovať relevantné reklamy. Hlavnými technológiami za touto schopnosťou sú cookies a pixel trackers.

 1. Cookies
  • Čo to je: Cookie je malý údajový súbor, ktorý webová stránka uloží do prehliadača návštevníka. Tento súbor môže obsahovať rôzne informácie, napríklad identifikátory užívateľa, informácie o prehliadaných produktoch alebo stránkach a iné údaje relevantné pre remarketing.
  • Ako funguje: Keď návštevník príde na webovú stránku, ktorá využíva cookies pre remarketingové účely, táto stránka nastaví cookie v prehliadači návštevníka. Tento cookie potom umožní, aby sa návštevníkovi zobrazovali prispôsobené reklamy na iných webových stránkach alebo platformách, ktoré podporujú remarketingové siete.
 2. Pixel Trackers (sledovacie pixely)
  • Čo to je: Pixel tracker, často nazývaný aj sledovací pixel alebo jednoducho “pixel”, je malý kúsok kódu, ktorý je vložený do webovej stránky alebo e-mailu. Tento kód následne “signalizuje” späť marketingovej platforme, keď je stránka navštívená alebo e-mail prečítaný.
  • Ako funguje: Keď návštevník príde na webovú stránku s pixelom alebo otvorí e-mail, pixel “ohlási” túto interakciu marketingovej platforme, často spolu s dodatočnými údajmi, ako sú informácie o návštevníkovi alebo konkrétnom správaní návštevníka. Tieto údaje môžu byť potom využité na cielenie prispôsobených reklám návštevníkovi.

Tieto technológie sú základnými stavebnými kameňmi remarketingu, pretože umožňujú zbierať dôležité údaje o návštevníkoch a ich správaní na internete. Keď sú tieto údaje správne analyzované a využité, môžu byť veľmi účinným nástrojom na cielenie relevantných reklám a zvyšovanie konverzií.

obrázok sušienok cookies

Zdroj: pixabay.com

Rozdiel medzi remarketingom a retargetingom

Remarketing a retargeting sú dva termíny, ktoré sa často používajú ako synonymá, ale majú jemné rozdiely vo svojej definícii aj spôsobe, akým sú implementované. Poďme sa pozrieť na tieto rozdiely:

 1. Definícia:
  • Remarketing: Táto stratégia sa často zameriava na opätovné oslovenie bývalých zákazníkov alebo návštevníkov prostredníctvom e-mailových kampaní, aby ich povzbudila k návratu a dokončeniu transakcie alebo vykonaniu inej požadovanej akcie.
  • Retargeting: Ide o online reklamnú stratégiu, ktorá sa zameriava na zacielenie užívateľov, ktorí navštívili webovú stránku alebo aplikáciu, ale nevykonali želanú akciu, najčastejšie pomocou display reklám prostredníctvom rôznych sietí.
 2. Kanály:
  • Remarketing: Hlavným kanálom pre remarketingové aktivity je často e-mail. Príkladom môže byť e-mailová kampaň, ktorá pripomína zákazníkom nedokončený nákup v košíku.
  • Retargeting: Táto stratégia sa zvyčajne spolieha na cookies alebo pixel trackers, aby zacielila na užívateľov pomocou reklamy na rôznych platformách a webových stránkach, vrátane sociálnych médií.
 3. Účel:
  • Remarketing: Je zameraný na opätovné oslovovanie osôb, ktoré už mali priamy kontakt s vašou značkou, často s cieľom povzbudiť ich k dokončeniu transakcie alebo iného konkrétneho kroku.
  • Retargeting: Je zameraný na zvyšovanie povedomia a udržanie značky v mysli potenciálnych zákazníkov, keď surfujú po internete, aby boli povzbudení k návratu a vykonaniu želanej akcie.
 4. Technológia:
  • Remarketing: Zvyčajne sa spolieha na e-mailové adresy a databázy zákazníkov.
  • Retargeting: Využíva technológie ako cookies alebo pixel trackers na sledovanie užívateľov na internete a následné zacielenie reklám.

Hoci sú oba termíny podobné a majú spoločný cieľ (opätovné oslovenie osôb, ktoré už mali nejaký kontakt s vašou značkou alebo produktami), spôsoby, ako tento cieľ dosahujú, a technológie, ktoré využívajú, sú mierne odlišné.

Niekedy sa retargeting označuje ako „remarketing“ (aj keď v skutočnosti ide o remarketing).
Príkladom sú Remarketingové nástroje Google. Všetko sú to nástroje opätovného zacielenia v klasickom zmysle slova.
Môže to pôsobiť trochu mätúco, no dôležité je, že remarketing a retargeting majú spoločné ciele a že terminológia nie je taká dôležitá ako stratégia. Ako už bolo povedané, zjednodušene:

 • Remarketing je častejšie o opätovnom oslovovaní zákazníkov prostredníctvom e-mailov.
 • Retargeting je o nasmerovaní zákazníkov, ktorí ešte nie sú na ceste k nákupu.

Výhody remarketingu

V digitálnom marketingu je jedným z najväčších výziev dosiahnutie efektívnej interakcie s potenciálnymi zákazníkmi a ich udržanie. Konkurencia je silná, pozornosť užívateľov je obmedzená a často sa stretávame s tým, že návštevníci opúšťajú weby bez toho, aby vykonali želanú akciu, či už ide o nákup, registráciu alebo iný typ konverzie. Tu prichádza na rad remarketing – stratégia, ktorá umožňuje značkám opätovne osloviť týchto “stratených” návštevníkov a môže ich priviesť späť na cestu k dokončeniu transakcie. Tento prístup ponúka rad výhod, ktoré môžu mať pre vašu značku významný dopad na ROI a celkový marketingový výkon. Poďme sa bližšie pozrieť na hlavné výhody remarketingu a na to, prečo by mal byť súčasťou vašej digitálnej marketingovej stratégie.

 • Zvyšovanie povedomia o značke Remarketing je účinným nástrojom na zvyšovanie povedomia o vašej značke. Keď návštevníci opustia vašu webovú stránku bez konverzie, remarketingové reklamy im pripomenú vašu ponuku, keď surfujú po iných častiach webu alebo sociálnych médiách. Týmto spôsobom je vaša značka neustále v ich mysli, čo zvyšuje pravdepodobnosť, že sa k vám vrátia v čase, keď budú pripravení vykonať želanú akciu.
 • Vyššie konverzné sadzby Osoby, ktoré už navštívili vašu stránku alebo mali interakciu s vaším obsahom, sú často oveľa bližšie k tomu, aby sa stali potenciálnymi zákazníkmi. Tým, že ich opätovne oslovíte prostredníctvom remarketingu, zvyšujete šance na dokončenie transakcie. To znamená, že remarketing môže výrazne zvyšovať konverzné sadzby oproti tradičným reklamným kampaniam.
 • Cielenie na návštevníkov, ktorí už “u vás” boli Návštevníci, ktorí už sú oboznámení s vašou značkou alebo produktami, majú často väčšiu pravdepodobnosť konverzie než noví návštevníci. Remarketing umožňuje cielene oslovovať tieto osoby, čo znamená vyššiu efektivitu a lepšie výsledky vašich marketingových kampaní.
 • Efektivita nákladov Jednou z hlavných výhod remarketingu je jeho nákladová efektívnosť. Namiesto výdavkov na široké reklamné kampane, ktoré oslovia širokú skupinu ľudí, remarketing vám umožňuje cielene sa zamerať na tých, ktorí už majú záujem o vašu značku alebo produkty. Týmto spôsobom optimalizujete svoje marketingové náklady a dosahujete lepší návrat investícií (ROI).
ilustračný obrázok farebných šípok a v pozadí žena

Zdroj: pixabay.com

Typy remarketingových Kampaní

 1. Zoznamový remarketing Tento typ remarketingu je základom väčšiny remarketingových stratégií. Pracuje tak, že umiestňuje cookies do prehliadača návštevníka, keď navštívi určitú stránku alebo vykoná konkrétnu akciu na vašom webe. Pre týchto návštevníkov potom môžete vytvoriť cielené reklamy, keď sú online na iných stránkach. Je ideálny pre priebežné pripomíanie vašej značky alebo produktov.
 2. Dynamický Remarketing Dynamický remarketing ide o krok ďalej než zoznamový remarketing tým, že prispôsobuje reklamy na základe konkrétnych produktov alebo služieb, ktoré návštevníci prezerali na vašom webe. Môže automaticky vytvárať personalizované reklamy pre návštevníkov na základe toho, čo prezerali, čo umožňuje výrazne relevantnejšie a presnejšie zacielenie.
 3. Remarketing vo vyhľadávacej sieti Tento typ remarketingu vám umožňuje zacieliť reklamy na návštevníkov počas vyhľadávania na Googli alebo iných vyhľadávačoch. To znamená, že vaše reklamy môžu byť zobrazené návštevníkom vtedy, keď hľadajú podobné produkty alebo služby, ako sú tie, ktoré ponúkate.
 4. Video remarketing Video remarketing sa zameriava na návštevníkov, ktorí videli vaše videá alebo interagovali s nimi na platformách ako YouTube. Týmto spôsobom môžete opätovne osloviť týchto návštevníkov s reklamami, keď sú na iných webových stránkach, na sociálnych sieťach alebo keď sledujú ďalšie videá na YouTube.
 5. E-mail remarketing E-mail remarketing sa často týka opätovného oslovenia zákazníkov, ktorí opustili svoj nákupný košík alebo nevykonali inú požadovanú akciu po kliknutí na emailovú kampaň. Týmto spôsobom môžete poslať cielené emaily týmto zákazníkom, ktoré ich povzbudzujú k návratu a dokončeniu transakcie.

Návrhy pre Efektívnu Remarketingovú Kampaň

 1. Segmentácia publika podľa správania
  • Nie všetci návštevníci vášho webu sú rovnakí. Segmentácia vašich návštevníkov na základe ich správania, ako je napríklad doba strávená na stránke, prezreté produkty alebo interakcia s obsahom, vám umožní vytvárať viac cielené reklamné kampane. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť zaujatia a konverzie.
 2. Prispôsobenie reklamného obsahu
  • Keď máte segmentované publikum, je dôležité prispôsobiť reklamný obsah konkrétnym segmentom. Napríklad, návštevník, ktorý opustil nákupný košík, môže byť oslovený s reklamou ponúkajúcou zľavu na produkty v jeho košíku.
 3. Stanovenie optimálneho časového obdobia pre zobrazenie reklamy
  • Timing je kľúčový. Ak návštevník práve opustil váš web, môžete ho okamžite osloviť s reklamou. Avšak, po určitom čase môže byť efektívnejšie znova ho osloviť, aby ste obnovili jeho záujem. Experimentujte s rôznymi časovými intervalmi, aby ste našli to najlepšie pre vaše ciele.
 4. Vytváranie kvalitných reklám s jasnou výzvou k akcii (CTA)
  • Váš reklamný obsah musí byť jasný, príťažlivý a mali by ste mať jasnú výzvu k akcii. Či už chcete, aby návštevník dokončil nákup, zaregistroval sa na vašu stránku alebo stiahol si vašu aplikáciu, jasná a viditeľná CTA je nevyhnutná.
 5. Testovanie a optimalizácia kampane
  • Ako s akoukoľvek inou marketingovou stratégiou, neustále testovanie a optimalizácia je kľúčom k úspechu. Prostredníctvom A/B testovania rôznych reklám, výziev k akcii a segmentov môžete zistiť, čo funguje najlepšie a prispôsobiť svoju stratégiu podľa toho.

Dodržiavanie týchto návrhov vám môže pomôcť vytvoriť efektívnu remarketingovú kampaň, ktorá zvyšuje konverzné sadzby a maximalizuje návratnosť vašej investície do reklamy.

Váš reklamný obsah musí byť jasný, príťažlivý a mali by ste mať jasnú výzvu k akcii. Či už chcete, aby návštevník dokončil nákup, zaregistroval sa na vašu stránku alebo stiahol si vašu aplikáciu, jasná a viditeľná CTA je nevyhnutná.

Etika, transparentnosť a ochrana usobných údajov v remarketingu (GDPR)

Remarketing, aj keď je výkonným marketingovým nástrojom, prináša so sebou určité etické a právne výzvy. Ako marketéri musíme byť vždy obozretní, aby sme rešpektovali súkromie a práva našich zákazníkov.

ilustračný obrázok drevenej bábky pri klávesnici počítača so zámkom

Zdroj: pixabay.com

 1. Etické aspekty a citlivosť dát
  • Vo svete digitalizácie sa zber a spracovanie dát stali bežným javom. Zatiaľ čo tieto údaje môžu poskytnúť marketérovi cenné informácie, je dôležité zaistiť, že sa s nimi zaobchádza eticky. Citlivé informácie, ako sú finančné údaje alebo zdravotné informácie, by nemali byť použité na remarketing bez výslovného súhlasu jednotlivca.
 2. Význam transparentnosti a súhlasu
  • Transparentnosť je kľúčom k získaniu dôvery zákazníka. Je dôležité informovať návštevníkov o tom, aké údaje zbierate a na aký účel ich budete používať. Ešte dôležitejšie je získať ich súhlas pred zberom takýchto údajov, najmä ak ide o citlivé informácie.
 3. GDPR a iné právne predpisy týkajúce sa osobných údajov
  • Európska únia zaviedla v roku 2018 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktoré stanovuje prísne predpisy o zbere, uchovávaní a spracovaní osobných údajov občanov EÚ. Všetky firmy pôsobiace v EÚ, alebo zaoberajúce sa údajmi občanov EÚ musia byť v súlade s týmto nariadením. Podobné zákony existujú aj v iných jurisdikciách, takže je dôležité byť informovaný a dodržiavať všetky relevantné predpisy.
 4. Tip na správne prístupy k ochrane súkromia zákazníka
  • Investujte do bezpečnostných nástrojov a praxí, ktoré chránia údaje vašich zákazníkov. Vždy dávajte prednosť súhlasu nad predpokladom a nezbierajte viac informácií, než je nevyhnutne potrebné. Zabezpečte, aby vaše tím zamestnancov bol školený v oblasti ochrany údajov a mali jasné usmernenia, ako spracovávať a chrániť tieto údaje. A v neposlednom rade, budujte vzťahy s vašimi zákazníkmi na základe dôvery a transparentnosti.

V dnešnej dobe je kľúčové správne vyvažovať medzi efektívnym marketingom a rešpektovaním súkromia zákazníkov. Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov vám pomôže nielen vyhýbať sa právnym problémom, ale tiež budovať dlhotrvajúce a dôverné vzťahy s vašimi zákazníkmi.

Príklad dobrej praxe: remarketing

Krátka história značky Adidas a výzvy, ktorým čelila: Adidas je globálna športová značka, ktorá bola založená v roku 1949 v Nemecku. Hoci je jednou z najpopulárnejších značiek športového oblečenia a obuvi na svete, v posledných rokoch začala čeliť zvýšenej konkurencii a výzve znovu osloviť mladšie publikum, ktoré sa čoraz častejšie obracia k novým, trendovým značkám.

obrázok presýpacích hodín v pozadí s peniazmi

Zdroj: pixabay.com

Aby sa vyrovnala tejto výzve, Adidas sa rozhodla implementovať remarketingovú kampaň, ktorá sa zameriavala na návštevníkov, ktorí si prezreli produkty na ich webe, ale nerealizovali nákup.

 1. Segmentácia publika: Adidas segmentoval návštevníkov podľa kategórií produktov, ktoré si prezreli – tenisky, oblečenie, doplnky atď.
 2. Dynamický remarketing: Použili dynamické reklamy, ktoré návštevníkom ukazovali presne tie produkty, ktoré si predtým prezreli na webe Adidas.
 3. Prispôsobenie obsahu: Adidas vytvoril rôzne reklamné správy pre rôzne segmenty – napríklad špeciálne zľavy pre tenisky alebo exkluzívne kolekcie oblečenia.

Výsledky: Po troch mesiacoch kampane zaznamenala značka Adidas zvýšenie konverzií o 27 %. Vďaka segmentácii a prispôsobeniu obsahu dokázali dosiahnuť vyššiu relevantnosť reklám, čo viedlo k vyšším konverzným sadzbám.

Tento príklad nás učí:

 • Poznať svoje publikum: Vďaka segmentácii a prispôsobeniu reklamného obsahu podľa správania návštevníkov dosiahla Adidas lepšie výsledky.
 • Dynamický obsah funguje: Ukazovanie konkrétnych produktov, ktoré si návštevník predtým prezrel, výrazne zvýšilo konverzné sadzby.
 • Neustále testovanie a optimalizácia: Počas kampane Adidas neustále sledoval výkonnostné metriky a prispôsoboval reklamné správy, čo im pomohlo dosiahnuť maximálne výsledky.

Remarketingová kampaň pomohla značke Adidas dosiahnuť vyššie konverzné sadzby a znovu sa spojiť s návštevníkmi svojho webu, čo viedlo k zvýšeniu predaja a ziskov.

Záver

Remarketing je nástroj, ktorý sa v posledných rokoch stal neoddeliteľnou súčasťou digitálneho marketingu. Jeho schopnosť znovu osloviť návštevníkov webu a prispôsobiť reklamné správy konkrétnym potrebám a záujmom jednotlivých segmentov publika je kľúčovým faktorom pre jeho úspech. Ako sme videli v prípadovej štúdii o značke Adidas, správne využitie remarketingu môže významne zvýšiť konverzné sadzby a celkovú výkonnosť online marketingových kampaní.

Ak ešte stále váhate, či je remarketing správnym riešením pre vašu firmu, nechajte sa inšpirovať úspechmi tých, ktorí ho už úspešne využili. Zvážte možnosti, ako môžete tento nástroj integrovať do svojich marketingových stratégií a sledujte, ako vám pomôže dosiahnuť vaše podnikateľské ciele.

Vyskúšajte silu remarketingu vo vašich kampaniach. V dnešnom konkurenčnom digitálnom svete môže byť práve remarketing tým, čo vám pomôže vyniknúť a priblížiť sa k vašim zákazníkom ako nikdy predtým. Nezáleží na tom, či ste začiatočník alebo skúsený marketér, vždy je tu niečo nové, čo sa môžete naučiť a aplikovať vo vašom marketingovom úsilí.


Doporučené zdroje a ďalšie čítanie

Ak máte záujem hlbšie sa ponoriť do sveta remarketingu a chcete si rozšíriť svoje znalosti, ponúkame vám tento zoznam kníh, článkov a online zdrojov:

Knihy:

 1. “Ultimate Guide to Google AdWords” od Perryho Marshalla a Mike Rhodes – Podrobný prehľad o fungovaní AdWords, vrátane sekcie venovanej remarketingu.
 2. “Killer Facebook Ads: Master Cutting-Edge Facebook Advertising Techniques” od Martyho Weintrauba – Aj keď je kniha zameraná hlavne na Facebook, obsahuje hodnotné informácie o remarketingu cez Facebook pixel.

Články:

 1. “A Beginner’s Guide to Google Remarketing Ads” na stránke HubSpot – Skvelý článok pre začiatočníkov, ktorí chcú pochopiť základy remarketingu.
 2. “The Power of Retargeting: Why Every Marketer Needs To Use It” na stránke Forbes – Pohľad na význam a výhody retargetingových kampaní v dnešnom marketingovom prostredí.

Online Zdroje:

 1. Google Ads Help Center – Google ponúka množstvo podrobných návodov a článkov o remarketingu, ideálne pre tých, ktorí chcú začať s Google AdWords remarketingom.
 2. Facebook Business Help Center – Sekcia venovaná remarketingu a retargetingovým reklamám na Facebooku a Instagram.
 3. Retargeter Blog – Blog zameraný čisto na remarketing a retargeting, plný tipov, trikov a štúdií prípadov.
 4. CXL Institute – Ponúka kurzy a články o rôznych digitálnych marketingových stratégiách vrátane remarketingu.

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required