Zlepšite svoje reklamy pomocou optimalizácie kampaní Google Display ads.

Google Display Network (GDN) je skvelý spôsob, ako zvýšiť návštevnosť svojej webovej stránky. Okrem zvyšovania povedomia o značke / brand awareness vám Display network kampane môžu zvýšiť aj počet konverzií. Ale, má to aj háčik…

Ak sa snažíte získať zo svojich Google Display Network kampaní maximum, je dôležité ich optimalizovať, aby ste dosiahli aj maximálny možný ROI (return on investment)/ návrat investície.

ilustračný obrázok k online inzercii,

Proces optimalizácie Google ads spočíva v zlepšovaní vašich Display kampaní a vyžaduje si určitý čas jednak na získanie údajov o reakciách publika, ale tiež následne na zohľadnenie týchto údajov. Tieto údaje zahŕňajú nasledujúce kľúčové metriky:

 • Konverzie
 • Cena za konverziu (“Cost/conv.”)
 • Pomer klikov (CTR)
 • Priemerná cena za kliknutie (Priem. CPC)
 • Najlepšie/ najhoršie umiestnenia reklám

V tomto článku prinášame niekoľko tipov a najlepších postupov pre optimalizáciu Google Display Network kampaní.

Vedieť, ako správne optimalizovať reklamy v Google Display Network je kľúčové pre dosiahnutie najlepšieho možného ROI vo vašich kampaniach.

Prinášame kompletnú príručku, ktorá obsahuje najlepšie spôsoby, ako sa vyhnúť vyhadzovaniu peňazí na optimalizáciu Google Display Ads.

Povenujeme sa týmto témam:

 1. Vylúčte slabé umiestnenia.
 2. Upravte bidovanie na umiestnenia.
 3. Správa frekvencie reklám: Kontrolujte maximálny čas, počas ktorého používatelia uvidia vašu reklamu v Google Display Network.
 4. Vylúčte detské témy.
 5. Vylúčte aplikácie.
 6. Zlepšite silu reklamy.
 7. Optimalizujte pre tie správne zariadenia.
 8. Optimalizujte demografický výkon.
 9. Získajte maximum zo svojich Google Display ads pomocou remarketingu
 10. Slabé výkony umiestnení

1. Vylúčte slabé umiestnenia

Hlavný proces optimalizácie Google Display ads sa točí okolo kontroly, analýzy a vylúčenia slabo umiestnených reklám a bidovania na vyššie umiestnenia, ktorým sa darí lepšie.  

Prečo je dôležité vylúčiť slabé umiestnenia na webových stránkach? Vyhnete sa tým obsahu, ktorý vaša cieľová skupina pravdepodobne ani nenavštívi.

Postup:

Prejdite na sekciu Insights and reports/ Náhľady a reporty ➜ kliknite na When and where ads showed/ Kedy a kde sa zobrazujú reklamy.

Príklad slabých umiestnení

Vyberte slabé umiestnenia ➜ kliknite na Upraviť ➜ Vylúčiť z reklamnej skupiny alebo Vylúčiť z kampane.

Kritéria na vylúčenie umiestnení z kampane:

 • Umiestnenia nemajú žiadne konverzie, alebo cena za konverziu (CPC) je príliš vysoká a prekračuje váš cieľový náklad za akvizíciu (CPA);
 • CTR / pomer preklikov je príliš nízky a zbytočne ukrajuje z vášho rozpočtu bez prichádzajúcich konverzií.

2. Upravte bidovanie na umiestnenia

Optimalizácia bidovania na umiestnenia vždy viedla k vyššej engagement.

Postup:

 1. Prejdite na sekciu Content / Obsah ➜ vyberte Placements / Umiestnenia.

Analyzujte, ako sa darí vašim placements a rozhodnite sa, ktoré z nich potrebujú úpravu. Vyberte Placements/ Umiestnenia ➜ kliknite na Upraviť.

Príklad - umiestnenia v Google Ads

Teraz budete mať tri možnosti úpravy ponúk:

 • Zmeniť úpravy ponúk,
 • zmeniť maximálne ponuky za kliknutie (CPC),
 • zmeniť maximálne ponuky za tisíc zobrazení (CPM).

Ak sa niektorému z vašich umiestnení darí výrazne lepšie ako ostatným, bude najrozumnejšie zvýšiť ponuky práve naň.

2. Vyberte možnosť Change bid adjustement / Zmeniť úpravy ponúk ➜ zvýšte ponuku o určitý percentuálny podiel, napríklad o 25 % ➜ kliknite na Použiť.

Ako zobraziť svoje Bid adjustements / úpravy ponúk?

Kliknite na možnosť Columns/ Stĺpce ➜ Vyberte Modify columns/ Upraviť stĺpce.

V sekcii Attributes / Atribúty vyberte možnosť Bid adjustements / Úpravy ponúk.

Príklad - úpravy bidovania

3. Riadenie frekvencie reklám: Kontrola maximálneho času, počas ktorého používatelia uvidia vašu reklamu v Google Display Network

V službe Google Ads môžete nastaviť preferenciu na to, ako často sa vaše reklamy zobrazujú tomu istému používateľovi denne, týždenne alebo mesačne. Ako sa tieto čísla menia, monitorujte, ako sa menia CTR, konverzie, konverzné sadzby alebo iné KPI (znovu závisí od cieľov kampane), keď sa menia jedinečné používateľské a frekvenčné čísla. Frekvencie môžu pomôcť kontrolovať maximálny počet toho, koľkokrát vidí vašu reklamu v Display Network jednotlivý používateľ. Tieto údaje potom môžete použiť na aktualizáciu nastavení frekvencie vo vašich kampaniach.

Postup:

V nastaveniach kampane prejdite na možnosť Settings/ Nastavenia. Tam uvidíte sekciu Frequency capping/ Riadenie frekvencie:

Príklad - nastavenie frekvencie

Z vlastných skúseností odporúčame nastaviť denný limit na 5 zobrazení denne pre jedného používateľa.

4. Vylúčte témy týkajúce sa detí

Je tiež veľmi užitočné vylúčiť tzv. detské témy, alebo témy s deťmi súvisiace, ak to nie je práve vaše cieľové publikum. Funguje to veľmi dobre obzvlášť pri nových kampaniach, ktoré ešte neboli optimalizované.

Príklad vylúčenie tém

Postup:

Prejdite na sekciu Content/ Obsah kampane ➜ vyberte Exclusions/ Vylúčenia ➜ vyberte témy ➜ + Pridať témy

Pripájame aj úplný zoznam “detských” tém, ktoré môžete vylúčiť:

 • Bezpečnosť detí
 • Detské kočíky a preprava
 • Detské a bábätkovské hračky
 • Kŕmenie bábätiek
 • Deti a batoľatá
 • Deti a mená pre domácich miláčikov
 • Starostlivosť o deti a hygiena
 • Detský odev
 • Detská literatúra
 • Detské bicykle
 • Výchova detí v predškolskom veku
 • Školstvo doma
 • Rodičovstvo
 • Starostlivosť o deti
 • Tehotenstvo a pôrod
 • Rodinné hry a aktivity
 • Hračky
Príklad - témy

5. Vylúčte mobilné aplikácie

Ak nechcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali v aplikáciách, môžete ich vylúčiť v nastavení Campaign exclusions settings / Nastavenia vylúčenia kampane. 

Veľmi dôrazne odporúčame vylúčiť aplikácie už od začiatku, ak chcete, aby bol váš rozpočet použitý rozumne. Existuje totiž nespočetne veľa aplikácií, ktoré sú vyvinuté len za účelom zarábania peňazí klikaním na reklamy.

Po nastavení kampane prejdite na Audiences, keywords and content / Publiká, kľúčové slová a obsah ➜ Placements exlusions / Vylúčenia umiestnení  a vylúčte všetky kategórie aplikácií zo svojho cielenia, pretože by mohli minúť váš rozpočet a to bez výsledkov.

Príklad - vylúčenie mob. aplikácií

V otvorenom okne vyberte svoju kampaň, z ktorej chcete umiestnenia vylúčiť ➜ kliknite na Kategórie aplikácií (141) ➜ označte všetky kategórie v zozname, aby ste ich mohli vylúčiť z kampane. Existuje viac než 100 kategórií aplikácií na vylúčenie. Áno, vieme, znie to desivo, ale je to jediný spôsob, ako zabrániť zbytočným výdavkom. V tomto kroku sa radšej uistite, že otvoríte všetky zoznamy a skontrolujete každú kategóriu jednotlivo.

6. Zvýšte silu reklamy

Ad strength/ Sila inzerátu je indikátorom relevancie a rozmanitosti vašich reklamných kombinácií. Mať čo najviac relevantného a jedinečného obsahu, môže pomôcť zobraziť správnu reklamu vašim zákazníkom a zlepšiť výkon vašich reklám. Silu reklamy môžete nastaviť pre Responsive search ads/ responzívne reklamy vo vyhľadávaní.

Od „Nedokončených“ po „Vynikajúce“, tento metrický ukazovateľ meria relevanciu, kvalitu a rozmanitosť textu vašich reklám. V kombinácii s konkrétnou spätnou väzbou vám Sila reklamy umožňuje jednoducho zlepšiť účinnosť vašich reklám.

Ako dosiahnuť zlepšiť Ad strength

Prejdite k inzerátom, ktoré chcete upravovať, kde uvidíte, čo konkrétne môžete urobiť pre zlepšenie výkonu reklám pridaním obsahu.

Príklad - Ad strength

Niekoľko tipov, ako zlepšiť As strength/ Silu reklamy:

 • Pridajte aspoň 1 štvorcový obrázok a 1 panoramatický obrázok.
 • Vložte jedinečné Headlines/ Nadpisy.
 • Pridajte Structured snippets/ Popisy.
 • Pridajte videá.
 • Pridajte reklamy HTML5/AMPHTML.

Keď popracujete na vyššie uvedených, well done. Teraz skúste ešte nahradiť slabšie prvky/ nevýkonné assets, aby ste ešte viac zlepšili celkový výkon.

Výhody Ad strength/ Sily reklamy

Resposive display ads dosahujú najlepšie výsledky, keď pridáte čo najviac jedinečných kreatívnych assets/ prvkov. Tým sa umožňuje kreatívna optimalizácia testovania mnohých variácií reklám a výsledok toho je ponuka čo najrelevantnejšej reklamy každému používateľovi. Sila reklamy tiež obsahuje ukazovateľ parametrov kvality obsahu, ktorý vás uistí, že sú vaše assets/ kreatívne prvky vysokej kvality.

7. Optimalizujte pre zariadenia, ktoré dosahujú najlepšie výsledky

Pri spúšťaní display kampaní je dôležité skontrolovať, na ktorých typoch zariadení dosahuje váš biznis najlepšie výsledky a nastaviť ponuky podľa toho, teda vybrať najlepšie, alebo vylúčiť tie horšie.

Špecifické cielenie na zariadenia:

 • Počítače
 • Mobilné telefóny
 • Android
 • iOS
 • Windows Phone
 • BlackBerry
 • webOS
 • Tablety
 • Televízne obrazovky

Analýzou zariadení, na snímke nižšie, môžeme prehodnotiť, či je potrebné znížiť ponuky pre mobilné zariadenia alebo zvýšiť ponuky pre počítače, podľa toho, čo dosahuje lepšie výsledky. Každopádne, odporúčame úplne vypnúť zariadenia televíznych obrazoviek nastavením úpravy ponúk na: -100 %.

Príklad -optimalizácia pre zariadenia

8. Optimalizujte demografický výkon

Niektoré demografické údaje o vašom cieľovom publiku môžu byť dôležitejšie, iné menej. Určite však stojí za to skontrolovať a analyzovať, aký je ideálny vek vášho cieľového obecenstva a vylúčiť vekové skupiny, ktoré dosahujú najslabšie výsledky. Existujú totiž aj  demografické kategórie ako “Neznáme” a vekové skupiny (napríklad “25-34”, “65+”), ktoré však môžu byť v niektorých prípadoch po spustení príliš drahé.

Postup:

Prejdite na sekciu Audiences/ Publiká ➜ skrolujte na Demografia.

Príklad - optimalizácia demografie

Vylúčte vekové kategórie so slabými výsledkami

V tomto prípade sme napríklad vylúčili kategórie 18-24 r. 

Príklad - vylúčenie demografickej skpiny

9. Získajte maximum zo svojich reklám na Google Display pomocou remarketingu

Remarketing je jedna z najúčinnejších taktík v akejkoľvek PPC kampani. Keď zobrazujete svoje reklamy používateľom, ktorí už prejavili záujem o váš biznis návštevou vášho webu, sústredíte svoj PPC rozpočet práve na týchto ľudí. Je tu totiž vysoká miera pravdepodobnosti, že vám takíto užívatelia prinesú konverziu. 

Ak vás zaujíma, ako na remarketing, podrobnú príručku nájdete v našom článku Ako na remarketing a prečo je nesmierne dôležitý. Dočítate sa v ňom, okrem iných zaujímavostí a tipov aj to, ako opätovne oslovovať svojich predchádzajúcich návštevníkov čo najefektívnejšie. 

A ďalšie zaujímavé návody a tipy nájdete aj v ďalších článkoch na našom blogu.

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required