Web je súbor webových stránok  súvisiaceho obsahu, ktorý je označený spoločným názvom domény. Je to web slúžiaci spoločnosti na strategické prilákanie  návštevníkov z ktorých sa neskôr stanú zákazníci. Webové stránky sú zvyčajne venované konkrétnej téme alebo účelu. Webová stránka by sa dala charakterizovať aj ako sústava navzájom poprepájaných URL adries. Tá je uložená na serveri.

webova stranka

Aké sú základné funkcie webovej stránky z pohľadu marketingu?

  • informovať o existencii spoločnosti
  • propagovať produkt či službu
  • budovať vzťah s cieľovým publikom, resp. potencionálnym zákazníkom
  • prostriedok priameho predaja tovaru alebo služby (e-shop)
  • budovanie SEO

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.