Meta už v minulom roku avizovala prichádzajúce zmeny, ktoré zasiahnu cielenie reklám na Facebooku už začiatkom roka 2022. 

19. janára 2022 Meta odstránila možnosti cielenia reklám na Facebooku na publikum v rámci niekoľkých citlivých kategórií Facebook Ads. Obmedzili sa nastavenia cielenia inzerentov v štyroch hlavných kategóriách, spolu s niekoľkými segmentmi, ktoré sa používajú už len zriedka:

  • Zdravotné účely (napr. informovanosť o rakovine prsníka);
  • Sexuálna orientácia (napr. LGBT kultúra, svadba rovnakých pohlaví);
  • Náboženské praktiky a skupiny (napr. katolícka cirkev );
  • Politické presvedčenie, sociálne otázky, kauzy, organizácie alebo osobnosti (napr. politická strana alebo politický kandidát).

Vyskúšali sme nové cielenie reklám na Facebooku

Upraviť publikum pri podrobnom cielení na akronym LGBT – bez výsledku.

Cielenie na Facebooku - LGBT
Podrobné zacielenie na Facebooku, skúška slova LGBT podľa zmien zavedených 19.1.2022

 

Upraviť publikum pri podrobnom cielení na slovo rakovina – bez akéhokoľvek výsledku.

Podrobné zacielenie na Facebooku, skúška slova
Podrobné zacielenie na Facebooku, skúška slova rakovina podľa zmien zavedených 19.1.2022

 

Upraviť publikum pri podrobnom cielení na slovo marketing – zobrazí sa niekoľko možností, kde sa slovo marketing nachádza, a je možné ktorúkoľvek z možností využiť pri nastavovaní reklamnej kampane.

Podrobné zacielenie na Facebooku, skúška slova marketing
Podrobné zacielenie na Facebooku, skúška slova marketing podľa zmien zavedených 19.1.2022

 

Dokedy je možné už spustené reklamné kampane upravovať?

V aktualizácii cielenia reklamných kampaní Meta o nadchádzajúcich zmenách sa uvádza, že kampane môžu pokračovať v doručovaní cieľovému publiku až do polovice marca 2022.

Napríklad, ak bola vytvorená reklamná kampaň ešte pred 19. januárom, ktorá má prebiehať dlhodobo, budete môcť vykonávať úpravy na úrovni kampane. Napr. zmeniť výšky rozpočtu, zmeniť názvu kampane, bez toho, aby to ovplyvnilo zacielenie až do 17. marca.

Ak však reklamnú kampaň pozastavíte pred 17. marcom, opätovne spustíte 19. marca, už sa prejavia zmeny v cielení. Po 17. marci totiž už nebude môžné upravovať predchádzajúce kampane, ktoré používajú pôvodné nastavenia cielenia.

Čo sa teda zmenilo v cielení reklám na Facebooku?

Meta zareagovala na tlak odvetvia, a naozaj dodržala svoj predchádzajúci sľub – obmedziť nastavenia cielenia inzerentov. 

To však zároveň naznačuje akýsi nový a širší trend.

Na jednej strane vysoký stupeň presnosti cielenia podporuje vytváranie vysoko personalizovaných zážitkov, ktoré umožňujú relevantnú a hodnotnú interakciu s používateľmi.

Zároveň sa znižuje citlivosť, keď sú ľudia identifikovaní na základe ich príslušnosti k spoločenským kauzám, zdravotným stavom alebo demografickým charakteristikám. Po zohľadnení tejto skutočnosti preto spoločnosť Facebook obmedzuje možnosti reklamy tak, aby už neumožňovala cielenie na základe týchto citlivých parametrov.

Meta Business Manager
Meta Business Manager úvodná stránka

Zasiahne táto zmena všetky platformy socialných médií?

Meta vyhlásila, že vykonané zmeny sa nebudú plne šíriť jej ekosystémom. My sme zvedaví a určite budeme sledovať, či budú aj ostatné platformy sociálnych médií nasledovať tento príklad a tiež upravia svoje možnosti nastavenia cielenia reklám. Facebook zaznamenal väčší tlak na zmenu oproti ostatným platformám.

Ostatným palatformám, hypoteticky, môže byť vystavená rovnaká kontrola, aká bola zameraná na Facebook, preto by mali prehodnotiť a prípadne znížiť cielenie na skupiny s citlivými kritériami. Je viac ako pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti aj oni obmedzia svoje cielenie na vyššie spomínané osobné charakteristiky rozdelené do 4 (možno aj viac) kategórií.

K dnešnému dňu, spoločnosť Meta neuviedla, či plánuje ďalšie úpravy cielenia, alebo či to bola jediná úprava na najbližšie obdobie. Kvitujeme, že Meta reaguje na rastúcu hlasovú odozvu, a dúfame, že bude aj naďalej brať na vedomie ďalší vývoj, nielen čo sa Facebooku týka.

Oplyvní táto zmena cielenia reklám na Facebooku aj iné formy digitálnej reklamy?

Najskôr sa zmeny v cielení s ohľadom na citlivé kategórie objavili v súvislosti s Facebookom, čaká to pravdepodobne aj iné sociálne siete, opatrní by mali byť tiež aj poskytovatelia programatickej reklamy a reklamy vo vyhľadávaní, napr. Google Ads.

Z historického hľadiska tieto nástroje skvele využívajú údaje, ktoré umožňujú vysokú úroveň presnosti zacielenia a poskytujú podrobné informácie pomocou demografických, sociálno-ekonomických a iných parametrov.

Ak sa títo aktéri priamo nezaoberajú citlivosťou dynamického cielenia reklamy a vykazovania vo svetle uvedeného vývoja, môžu byť do toho nútení (hneď ako dôsledky vyradenia súborov cookie naberú na sile).

Reklamné platformy aj zadávatelia reklamy sú pripravení riešiť citlivé témy – od sociálnych problémov v dôsledku profilovania až po väčší trend obáv o ochranu osobných údajov.

Na vašom názore nám záleží …

Sú pre vás tieto informácie užitočné,  niečo nové alebo zas “len dookola tie isté informácie”?

Vedeli ste už pred prečítaním tohto článku o zmenách v cielení, zasiahne vás to?

Podeľte sa s nami o svoje dojmy v komentároch.

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required