Začali ste investovať do Google Ads s veľkými očakávaniami, no zdá sa, že vaša kampaň nie je taká úspešná, ako by ste si predstavovali?
Google Ads sú úžasným nástrojom pre online reklamu, ale občas sa môže vyskytnúť problém – vaše reklamy sa nezobrazujú. Nezúfajte, tento problém postihuje mnoho reklamných kampaní a práve preto vám v tomto článku odhalíme niekoľko najčastejších dôvodov, kde mohol tento problém nastať a ako ho vyriešiť.

Získajte kontrolu nad vašimi Google reklamami a dosiahnite vynikajúce výsledky, ktoré pomôžu s rastom vášho podnikania! Chceme, aby vaša reklamná kampaň bola úspešná!

Prvým krokom k úspechu je nástroj Ad Preview (nástroj pre náhľad reklamy), ktorý môže byť užitočným nástrojom na rýchlu kontrolu a riešenie problémov ak sa vaše Google reklamy nezobrazujú.
Nie vždy je však tento nástroj spoľahlivý, a môže sa stať, že aj keď sa reklamy v Ad Preview nezobrazujú v reálnych výsledkoch, na internete budú fungovať správne. Preto je dôležité skontrolovať  nastavenia Ad Preview a stav vašej reklamnej kampane.

Čo ale robiť, ak sa v Ad Preview vaše reklamy stále nezobrazujú?
Existuje na to viacero dôvodov na ktoré sa teraz spolu pozrieme.

Problémy mimo výkonnosti

Aj keď ste investovali veľa úsilia do dodržiavania osvedčených postupov v reklamnej platforme Google, stále existuje veľa dôvodov, prečo sa vaše Google reklamy môžu prestať zobrazovať. V nasledujúcich bodoch vám ukážeme sedem z nich.

1. Vaša platba neprešla

Platba nepresla, blokovaná kreditná karta

Ak používate automatické platby pre svoje konto Google Ads, spoločnosť Google vám zaúčtuje platby, keď sa prečerpá určený platobný limit, alebo sa ukončí aktuálne fakturačné obdobie. Aby tieto transakcie prebehli bez problémov, je nevyhnutné, aby platobné údaje vo vašom účte boli aktuálne a platné. Ak vám neprejde platba, vaše reklamy nebudú zobrazené v rámci výsledkoch vyhľadávania.

2. Kľúčové slová majú nízky objem vyhľadávania (low search volume)

Reklamy sa nemusia zobrazovať, ak sú prepojené s kľúčovými slovami, ktoré majú veľmi malú alebo nulovú mesačnú návštevnosť vo vyhľadávaní. To znamená, že toto kľúčové slovo ľudia nevyhľadávajú, alebo ho vyhľadávajú príliš málo. Google dočasne takéto kľúčové slovo vo vašom účte znefunkční. Ak sa však objem vyhľadávania tohto kľúčového slova neskôr zvýši na primeranú úroveň, Google ho automaticky opätovne aktivuje.

Na zlepšenie situácie vám odporúčame využiť nástroje, ako je  Google’s Keyword Planner (Plánovač kľúčových slov Google), ktorý je súčasťou vášho účtu Google Ads, aby ste našli podobné kľúčové slová s vyšším objemom vyhľadávania. Týmto spôsobom sa môže účinnosť vašej reklami zvýšiť.

Nízky objem vyhľadávania je tiež možné riešiť inzerovaním prostredníctvom Dynamic Search Ads (DSA).

3. Vaše ponuky(bidy) sú buď príliš vysoké, alebo príliš nízke

Jedným z najdôležitejších aspektov pri používaní Google Ads je správne nastavenie denného rozpočtu za preklik pre konkrétne kľúčové slovo. To znamená, že každý deň dáte do vašej kampane určitý finančný limit. Ak maximálna cena za preklik pre konkrétne kľúčové slovo prekročí tento limit, vaše reklamy sa pri dopytovaní tohoto kľúčového slova nebudú zobrazovať. Aby boli vaše reklamy viditeľné, je dôležité, aby ste správne nastavili vaše rozpočty a ceny za preklik a nedochádzalo tak medzi nimi ku konfliktom.

Na druhej strane sa môže stať, že sa vaše Google reklamy nezobrazia, lebo je vaše bidovanie príliš nízke. Poradie vašich reklám v danej aukcii závisí od skóre kvality kľúčového slova, ktoré ponúkate, ako aj od samotnej ponuky (bidu). Pre lepšie porozumenie, môžete využiť simulátory ponúk dostupné vo vašom účte Google Ads, v sekcií: kľúčové slová. Tieto nástroje vám umožnia odhadnúť, aký bude efekt zvýšenia vašich bidov a pomôžu vám získať lepšie výsledky pre svoje kampane.

4. Vaša reklama bola pozastavená

ruka blokujúca padacie domino

Jedným a asi najčastejším dôvodom prečo sa vaše reklamy nezobrazujú môže byť to, že boli pozastavené. Aby sa znova zobrazovali, stačí ich prepnúť z režimu “pozastavené” napovolené“.
Reklama môže byť pozastavená z rôznych dôvodov, napríklad kvôli nízkemu objemu vyhľadávania kľúčových slov, neuhradenej platbe alebo jednoducho z nepozornosti.

5. Obsah vašej reklamy nie je adekvátny

Ak vaše reklamy nemajú dostatočne kvalitný obsah, sú málo relevantné pre vyhľadávanie alebo majú nízku úroveň prekliknutia, to môže byť dôvodom, že boli z nejakého dôvodu málo výkonné.
Ak je to jeden z týchto prípadov, budete žiaľ musieť začať odznovu a vytvoriť kvalitnejšie reklamy, ktoré budú spĺňať kritériá Google Ads.
Text reklamy by mal súvisieť s vyhľadávacími dopytmi, ktoré spúšťajú reklamu, alebo s kľúčovými slovami, na ktoré inzerujete. Kľúčové slová by mali byť primerane zahrnuté v texte a samozrejme, musia zapadať do celkového kontextu reklamy, čo zabezpečí, že Google  bude vašu reklamu považovať za absolútne relevantnú.

6. Vaša reklama bola zamietnutá

Ak ste sa uistili, že nič nebolo pozastavené alebo odstránené a napriek tomu sa vaše Google reklamy nezobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania, je možné, že boli zamietnuté. Samozrejme, akákoľvek reklama, ktorá neprešla schválením, nemá šancu dostať sa k vašim potenciálnym zákazníkom. Ak by ste radi zistili, ako napraviť zamietnuté reklamy a ako ich vrátiť späť do hry, oboznámte sa s pravidlami reklamy Google Ads (Google’s Ad policies).
Či bola vaša reklama zamietnutá, môžete ľahko zistiť skontrolovaním statusu reklamy. Ak áno, dôvody prečo sa tak stalo, zistíte kliknutím na malý otáznik vedľa tohto statusu.

7. Negatívne kľúčové slová negujú aktívne kľúčové slová

Negatívne kľúčové slová sú slová, ktoré chcete vylúčiť z vašich reklamných kampaní. Správne používanie negatívnych kľúčových slov je skvelým spôsobom ako zvýšiť efektívnosť vašich reklamných kampaní a zbytočne nezobrazovať vašu reklamu neželanému publiku, čo by mohlo viesť k neželanému plytvaniu peňazí.

Tu je krátky príklad: Ak by ste predávali luxusné hodinky, môžete mať negatívne kľúčové slová ako “lacné hodinky” alebo “hodinky na čas”. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že vaša reklama sa nebude zobrazovať ľuďom, ktorí hľadajú lacné alebo jednoduché hodinky.
Ak sa niektoré vaše reklamy nezobrazujú, môže to byť spôsobené tým, že negatívne kľúčové slová sa vylučujú s tými používanými. To znamená, že môže nastať situácia, kedy nechtiac zakomponujete niektoré zo svojich žiaducich kľúčových slov do zoznamu negatívnych kľúčových slov. Takýmto spôsobom automaticky zabránite zobrazeniu vašej reklamy.

8. Nesprávne plánovanie alebo cielenie

Pri tvorbe Google Ads kampaní a plánovaní reklamy dbajte na flexibilitu v rozpočte, harmonograme a cielení lokality pre optimálny dosah. Vyhýbajte sa príliš obmedzujúcim nastaveniam kampane a zabezpečte, aby vaše reklamy oslovili správnych ľudí v správnom čase a mieste.

Náš typ: Ak chcete testovať reakcie konkrétneho segmentu vašich zákazníkov bez obmedzení na danú skupinu, skúste použiť nastavenie pozorovanie namiesto nastavenia cielenie. Týmto spôsobom môžete oslovovať širšiu verejnosť a zároveň sledovať výkonnosť vašej reklamy v konkrétnom segmente, získavajúc cenné informácie bez prílišného obmedzovania.

Problémy s výkonom

Reklamy na Google môžu byť neviditeľné, ak nezodpovedajú štandardom Google v oblasti osvedčených postupov PPC (PayPerClick). Zjednodušene povedané: Úspech v zobrazovaní reklám na Google závisí od správnej optimalizácie.

9. Vaša reklamná skupina nemá jasne zameraný obsah

Každá reklamná skupina vo vašom účte Google Ads pozostáva z dvoch komponentov: kľúčové slová a reklamy. Kľúčové slová a reklamy v rámci jednej reklamnej skupiny sú navzájom prepojené preto ich Google umiestňuje pod jednu strechu. Keď sa jedno z vašich kľúčových slov spustí vyhľadávacím dopytom používateľa a vy ste zaradení do reklamnej aukcie, Google vie, že má vybrať jednu z reklám, ktoré ste pripojili k danému kľúčovému slovu.

Vaša úspešnosť v aukcii reklamy závisí na tom, ako dobre sa vaša reklama hodí k tomu, čo používatelia hľadajú. Čím lepšie sa hodí, tým vyššie sa zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Ako sa však uistíte, že je vaša reklama relevantná?
Vytvorením reklamných skupín, ktoré sa skladajú z úzko súvisiacich kľúčových slov. Ak sú kľúčové slová vo vašej skupine navzájom úzko prepojené, zabezpečuje to, že vaša reklama bude relevantná pre akýkoľvek dotaz – bez ohľadu na to, ktoré kľúčové slovo je spustené. Ak teda zistíte, že sa vaše reklamy nezobrazujú, možno je to kvôli štruktúre obsahu vašich reklamných skupín. 

10. Miera prekliku (CTR) je príliš nízka

zvyšujúca sa miera prekliku

Miera prekliku CTR (Click-Through Rate) vašej reklamy je praktickým ukazovateľom toho, ako dobre oslovuje potenciálnych zákazníkov. Vysoký CTR naznačuje, že váš text je pre používateľov atraktívny, zatiaľ čo nízky CTR môže naznačovať opak v dôsledku čoho používatelia na reklamu nekliknú a Google tak môže zobrazovanie vašej reklamy zamietnuť. 

11. Vaša vstupná stránka nie je relevantná

Google nerozhoduje o umiestnení reklamy len podľa jej obsahu, ale aj podľa relevantnosti cieľovej stránky. Ak vaša vstupná stránka nepodporuje účinné riešenie potrieb používateľov – ako to naznačuje zámer, ktorý sa skrýva za ich vyhľadávacími požiadavkami, bude sa vám v aukciách dariť horšie. To znamená, že je dôležité presne zacieliť každé kľúčové slovo, premýšľať o potrebách používateľov a snažiť sa im efektívne pomôcť.

V závere môžeme konštatovať, že úspech v Google reklamách spočíva hlavne vo flexibilite a rýchlom prispôsobovaní sa meniacim sa podmienkam. S každou výzvou sa otvára príležitosť na inovácie a zlepšenia.
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť ako prekonať výzvy s Google reklamami, neváhajte nás kontaktovať. Spoločne môžeme vytvoriť stratégiu, ktorá vám pomôže dosiahnuť skvelé výsledky a podporiť rast vášho podnikania. Tešíme sa na spoluprácu s vami!

Zdroj: www.wordstream.com

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required