Pokiaľ sa v marketingu hovorí o CRM – Customer Relationship Management, myslí sa zväčša na softvér podporujúci budovanie vzťahov s cieľovou skupinou spoločnosti. Odráža nastavenie správnych procesov. CMR systém umožňuje firmám manažovať všetky komunikačné kanály a automatizovať  e-mailovú komunikáciu, sociálne siete a napríklad aj PPC kampane.

cmr

Časti CMR systému

  • prevádzkový
  • analytický
  • kooperatívny

Príklady CMR systémov

  • SAP
  • SALESFORCE
  • FLOWii
  • Sortio
  • Pipedrive
  • Zoho CRM

 

 

 

« Back to Glossary Index