Content znamená v digitálnom marketingu vo voľnom preklade obsah. Úzko súvisí s content marketingom a copywritingom. Content marketing sa pomocou obsahu snaží osloviť potencionálneho zákazníka a motivovať ho ku kúpe produktu alebo služby.

content marketingovy slovnik

Aké funkcie má kvalitný content?

  • budovať značku
  • cieliť na potencionálneho zákazníka
  • optimalizovať náklady na marketing
  • vytvárať dojem, že vaša firma je odborník na danú oblasť
  • tvoriť vzťahy s cieľovým publikom

Základné druhy contentu

  • grafický content (fotografie, obrázky, infografiky)
  • videá (videá, webináre)
  • zvukový content (podcasty)
  • content vo forme textov (blogy, soiálne siete)

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.