Demografiou v marketingu rozumieme segmentáciu zohľadňujúcu vek, pohlavie, príjem, sociálnu triedu a podobne. Pre marketingovú stratégiu má mimoriadny význam. Pomáha zacieliť reklamy a vyhodnocovať marketingové prieskumy.

marketingova demografia

Význam demografie v marketingu

Pomocou demografických údajov sú spoločnosti alebo marketéri schopní efektívnejšie zacieliť kampane a kategorizovať potreby svojich zákazníkov.

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.