Marketingová stratégia, ktorá sa spolieha na to, že zákazníci dostanú na trh svoj vlastný nápad, produkt alebo službu. Je to stratégia, ktorá motivuje potencionálnu cieľovú skupinu šíriť ďalej obsah.

viralny marketing

Aký má virálny marketing potenciál?

Veľká výhoda virálneho marketingu spočíva hlavne v tom, že sa šíri pomerne rýchlo za nízkej nákladovosti. Oslovuje pomerne veľkú skupinu ľudí.

Kde sa stretnete s virálnym marketingom?

S týmto druhom marketingu sa najčastejšie stretnete na sociálnych sieťach ako Facebook, Twiter, či najnovšie TikTok. Virálny marketing však môže prebiehať aj mimo online prostredia. Dôležitým faktorom tejto marketingovej stratégie je však sociálny kontakt.

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.