Blogging je pravidelné zverejňovanie blogových článkov jednotlivcami a spoločnosťami, ktorí ich publikujú na svojich webových stránkach za účelom zvyšovania návštevnosti a budovania SEA.

Aké sú funkcie Bloggingu?

Blogging ako taký má dve základné funkcie. Tou prvou je pritiahnuť potencionálnych klientov pútavým obsahom a druhou je zlepšovať pozície v rámci vyhľadávania na Google.

blogging

Čo je výstupom bloggingu?

Výstupom bloggingu je blog.  Blog je online magazín umiestnený na webovej stránke, pričom sú naň v pravidelných intervaloch umiestňované blogové príspevky.  Autor – bloger naň umiestňuje svoje názory, alebo odborné poznatky tematicky súvisiace s webom, na ktorom je umiestnený.

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.