Emoji sú súčasťou obsahu komunikácie prostredníctvom moderného digitálneho marketingu. Sú to piktogramy, symboly či vlajky vyjadrujúce náladu, či zobrazujúce veci a činnosti. Ich podstata je nastaviť komunikáciu jednoduchú na porozumenie cieľovej skupiny vyjadrujúcej sa rôznymi svetovými jazykmi.

emoji

Aká je funkcia emoji?

  • zjednodušiť komunikáciu
  • zaujať cieľovú skupinu
  • zvýšiť počet konverzií
  • odľahčiť tému
  • vyvolať emóciu

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.