Na počiatku podnikania je viac ako žiadúce definovať profil ideálneho zákazníkaIdeal customer profile. Je ním zákazník, ktorý viac ako spĺňa všetky vami očakávané kritériá. Je to popis spoločnosti (B2B) alebo konečného spotrebiteľa pokiaľ sa zameriavate na B2C, ktorý by z kúpy vašeho produktu či služby získal najväčšiu hodnotu. Tento zákazník má najvyššiu mieru udržateľnosti a najvyšší počet interakcií s vašou značkou.

icp ideal customer idealny zakaznik

Definícía ICP – Ideálneho

Pred definíciou ideálneho zákazníka si treba položiť nasledovné otázky:

  • aká je veľká spoločnosť?
  • aký je ročný obrat spoločnosti?
  • aké je odvetvie?
  • na akých sociálnych sieťach sa ideálny zákazník nachádza?
  • aké je jeho pohlavie, vek, záujmy?
  • kde trávi ideálny zákazník svoj voľný čas?

 

 

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.