USP je skratka „Unique Selling Proposition“ alebo „Unique Selling Point“. Predstavuje jedinečný predajný návrh alebo argument, ktorý odlišuje produkt, službu alebo značku od jej konkurentov. USP jasne definuje, čo robí vašu ponuku jedinečnou a prečo by si ju zákazník mal vybrať namiesto iných alternatív na trhu.

V biznise je USP kľúčovým prvkom marketingovej stratégie, pretože:

  • Zdôrazňuje rozdiely – USP pomáha potenciálnym zákazníkom rozpoznať, čo je na vašej ponuke jedinečné a prečo by jej mali dať prednosť. Napríklad, ak predávate ekologickú kávu, váš USP môže byť „jediná káva na trhu certifikovaná ako 100 % organická“.
  • Zlepšuje rozpoznateľnosť značky – Dobrý USP robí značku ľahšie zapamätateľnou. Keď sa ľudia rozhodujú medzi viacerými možnosťami, silný USP môže byť rozhodujúcim faktorom, ktorý ich pritiahne k vašej značke.
  • Podporuje marketing a reklamu – USP možno použiť ako základ pre všetky marketingové a reklamné kampane, pričom poskytne jasné a konzistentné odkazy, ktoré komunikujú hodnoty vašej značky.
  • Umožňuje cieľové zameranie – Pomáha vám lepšie porozumieť a zamerať sa na konkrétnu cieľovú skupinu, ktorá má najväčší záujem o váš jedinečný predajný návrh.

Ak chcete spoznať svoj jedinečný predajný argument, musíte najskôr pochopiť potreby zákazníkov, konkurenciu a svoje vlastné schopnosti a zdroje.

Ideálny USP by mal byť jasný, stručný a dostatočne atraktívny, aby zaujal aj potenciálnych zákazníkov.

« Back to Glossary Index