Nové technológie prinášajú nielen pokrok a zlepšenie našej každodennej práce, ale často aj obavy z možnej straty pracovných pozícií. Najnovší model umelej inteligencie, ChatGPT-4o, je priekopníkom v inováciách, ktoré by mohli zásadne zmeniť mnohé profesie. Ako presne ovplyvní trh práce a ktoré povolania by mohli byť ohrozené?

Spoločnosť OpenAI pred pár dňami predstavila svoj nový model umelej inteligencie – ChatGPT-4o. Ide o jeden z najpokročilejších nástrojov v oblasti generovania prirodzeného jazyka, ktorý zároveň otvára nové možnosti aj potenciálne hrozby pre tradičné povolania. Nový vlajkový model dokáže v reálnom čase uvažovať v oblasti zvuku, obrazu a textu. Zaujímavosťou je, že dokáže pracovať aj s emóciami.

ChatGPT-4o („o“ ako „omni“, v preklade všetko) je ďalším krokom k oveľa prirodzenejšej interakcii medzi človekom a počítačom. Ako vstup prijíma akúkoľvek kombináciu textu, zvuku, obrazu a videa a generuje akúkoľvek kombináciu textových, zvukových a obrazových výstupov.

Na zvukové vstupy dokáže reagovať už za 232 milisekúnd, pričom priemerná hodnota je 320 milisekúnd, čo je podobný čas reakcie človeka. V angličtine je výrazne lepší ako v iných jazykoch, no aj v slovenčine alebo češtine je výsledok veľmi dobrý. Pozrite si video, ako prebieha konverzácia v reálnom čase.

Nový model ChatGPT-4o má byť najlepší vo viacerých oblastiach

Pri rôznych meraniach mal najnovší model ChatGPT-4o dosiahnuť najlepšie výsledky v porovnaní s inými modelmi. Keďže jednotlivé skratky neboli bližšie vysvetlené, obrátili sme sa priamo na ChatGPT, aby nám vysvetlil, v ktorých oblastiach bolo toto porovnanie vykonané. Ide o nasledovné kritériá:

 • MMLU (Massive Multitask Language Understanding) – testuje modely umelej inteligencie na rôznych úlohách, vrátane otázok z rôznych akademických a všeobecných znalostí,
 • GPQA (General Purpose Question Answering) – posudzuje schopnosť modelov odpovedať na širokú škálu otázok,
 • MATH – hodnotí schopnosť modelov riešiť matematické problémy,
 • HumanEval – skúša, ako modely generujú správny kód podľa zadaných úloh,
 • MGSM (Mathematics Grade School Mathematics) – testuje schopnosť modelov riešiť úlohy na úrovni základnej školy,
 • DROP (Discrete Reasoning Over Paragraphs) – hodnotí schopnosť modelov vykonávať diskrétne uvažovanie nad textom.
ChatGPT-4o porovnanie s inými modelmi
Zdroj: OpenAI

Ako môžete vidieť na grafe, vo väčšine oblastí vyšiel ChatGPT-4o najlepšie. Nový model totiž lepšie rozumie kontextu a nuansám ľudského jazyka, vďaka čomu dokáže komunikovať prirodzenejšie a efektívnejšie. Taktiež je viac flexibilný a dokáže sa prispôsobiť rôznym typom zadávaných úloh.

V neposlednom rade so sebou prináša aj pokročilejšie možnosti personalizácie. Vďaka tomu môže generovať obsah, ktorý je prispôsobený špecifickým potrebám a preferenciám používateľov, čo zvyšuje jeho praktickú uplatniteľnosť v rôznych profesiách. Tým sa dostávame k tomu, že niektoré povolania môžu byť reálne ohrozené.

Ktoré povolania sú najviac ohrozené ChatGPT?

Nový model ChatGPT-4o môže ohroziť niektoré pracovné pozície z dôvodu svojej schopnosti automatizácie a efektívneho spracovania úloh, ktoré tradične vyžadovali ľudský zásah. Tu je niekoľko príkladov:

 1. zákaznícka podpora – AI môže poskytovať odpovede na bežné otázky zákazníkov a automatizovať komunikáciu, čo môže znížiť potrebu ľudských zamestnancov,
 2. administratívne pozície – spracovanie dát, zapisovanie informácií či prepis rôznych dokumentov patria k činnostiam, ktoré dokáže robiť ChatGPT namiesto administratívnych asistentov a sekretárok,
 3. analýza a spracovanie dát – nové modely AI dokážu efektívne analyzovať veľké objemy dát, čo môže nahradiť analytikov na juniorských pozíciách,
 4. prekladateľstvo – ChatGPT-4o je schopný poskytovať rýchle a pomerne presné preklady, čo môže ovplyvniť dopyt po profesionálnych prekladateľoch v niektorých oblastiach,
 5. právne služby – AI môže automatizovať niektoré prvotné právne analýzy, vyhľadávanie prípadov a dokumentácie, čo môže zmenšiť potrebu právnych asistentov,
 6. marketing a reklama – umelá inteligencia môže prebrať niektoré kreatívne a analytické úlohy v marketingu, ako je generovanie nápadov na kampane, tvorba obsahu alebo analyzovanie trendov a správanie zákazníkov. To môže znížiť dopyt po niektorých marketingových pozíciách,
 7. programovanie a vývoj softvéru – hoci sa zdá, že programovanie je príliš komplexné na automatizáciu, AI môže pomáhať pri písaní kódu, optimalizácii algoritmov alebo dokonca pri testovaní softvéru, čo môže ohroziť pozície juniorov.
ChatGPT v mobile
Zdroj: Pexels/Sanket Mishra

Ako využiť umelú inteligenciu vo svojom podnikaní?

Nepozerajte sa ale len na negatíva a potenciálne hrozby, ktoré môže najnovší model ChatGPT-4o priniesť. Snažte sa hľadať pozitíva a objavte spôsoby, ako vám môže AI pomôcť v podnikaní. Tu je niekoľko konkrétnych spôsobov, ako môžete implementovať tieto nástroje do rôznych aspektov vašej firmy:

 • automatizácia zákazníckej podpory,
 • generovanie nápadov,
 • analýza dát,
 • automatizácia rutinných procesov,
 • optimalizácia logistických a operatívnych procesov,
 • analýza trhu a zákazníckeho správania,
 • vzdelávanie zamestnancov,
 • zlepšenie rozhodovacích procesov,
 • tvorba jednoduchých obrázkov.

Viac užitočných tipov, ako využiť ChatGPT v marketingu, nájdete aj v našom samostatnom článku.

Dalo by sa povedať, že ChatGPT, a celkovo umelá inteligencia, je dobrý sluha, ale zlý pán. Zatiaľ čo niektoré pracovné pozície môžu byť ohrozené, tiež vznikajú nové príležitosti, ktoré môžu vyvážiť tieto straty. Dôležité bude, ako sa spoločnosti a pracovný trh prispôsobia týmto zmenám a ako využijú potenciál, ktorý ChatGPT-4o prináša.

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required