Content marketing, teda obsahový marketing, sa stal neoddeliteľnou súčasťou marketingových stratégií v dnešnom rýchlo sa meniacom online prostredí. Ide o spôsob, ako sa firmy prostredníctvom hodnotného obsahu snažia zaujať svoju cieľovú skupinu.

Čo je Content marketing (obsahový marketing)?

Content marketing dávno nie je len o článkoch na blog. Ide o premyslenú mediálnu a komunikačnú stratégiu, ktorej cieľom je vytvárať a distribuovať hodnotný a relevantný obsah. Ten by mal nielen prilákať návštevníkov na web, ale mal by ich osloviť natoľko, aby sa z nich stali aj platiaci zákazníci. Okrem spomínaných článkov ide aj o infografiky, videá, príspevky na sociálnych sieťach, podcasty, e-booky, newslettery, tlačené publikácie, letáky, webináre, prezentácie a podobne.

Ide o strategický prístup k marketingu, ktorý zahŕňa pochopenie cieľového publika, identifikáciu ich potrieb a záujmov a vytváranie obsahu, ktorý odpovedá na tieto potreby a zároveň podporuje obchodné ciele.

Content marketing v číslach podľa Forbes:

  • 90 % marketérov zahŕňa obsah do svojich marketingových stratégií,
  • 91 % firiem využívalo v roku 2023 video ako marketingový nástroj,
  • 51 % spotrebovaného obsahu pochádza z organického vyhľadávania,
  • 74 % spoločností si myslí, že obsahový marketing zvyšuje počet leadov a potenciálnych zákazníkov,
  • 36 % podnikov uviedlo, že 10 až 29 % svojho rozpočtu venuje na obsahový marketing,
  • 48 % content marketingu sa zadáva agentúram alebo externým spoločnostiam,
  • 78 % ľudí používa sociálne médiá ako hlavný spôsob vyhľadávania informácií o značkách,
  • náklady na spustenie a udržiavanie kampaní obsahového marketingu sú o 62 % nižšie v porovnaní s inými typmi kampaní.
Ľudia majú v rukách smartfóny

Prečo je Content marketing dôležitý pre SEO?

Content marketing so sebou prináša viacero výhod. Dokáže zvýšiť návštevnosť webu a budovať dôveru a lojalitu u vašich zákazníkov. Veľmi dôležitý je aj v oblasti SEO optimalizácie. Dalo by sa povedať, že obsahový marketing a SEO sú prepojené, pretože efektívny content marketing môže výrazne zlepšiť vaše SEO výsledky. Existuje niekoľko kľúčových spôsobov, ako kvalitný obsah priamo prispieva k lepšiemu umiestneniu vo vyhľadávačoch.

Zvyšuje organický dosah

Organický dosah je počet návštevníkov, ktorí prichádzajú na váš web prostredníctvom neplatených výsledkov vyhľadávania. Content marketing zvyšuje organický dosah tým, že vytvára obsah optimalizovaný pre vyhľadávače. Použitím relevantných kľúčových slov a kvalitným obsahom pomáhate vyhľadávačom porozumieť téme vašej stránky a zobrazovať ju pre správne vyhľadávacie dopyty.

Vytváranie spätných odkazov

Spätné odkazy (backlinks) sú odkazy z iných webových stránok na vašu stránku. Sú jedným z najdôležitejších faktorov pri hodnotení stránky vyhľadávačmi. Kvalitný obsah je základom pre získanie prirodzených spätných odkazov, pretože iné stránky budú ochotnejšie odkazovať na hodnotný a relevantný obsah.

Čím viac kvalitných spätných odkazov získate, tým vyššia je pravdepodobnosť, že sa vaša stránka umiestni na vyšších pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania. Spätné odkazy tiež prinášajú priamu návštevnosť z iných webov, čo môže prilákať nových návštevníkov, z ktorých sa môžu stať zákazníci.

Zlepšuje autoritu stránky

Autorita stránky je mierou dôveryhodnosti a relevantnosti vašej stránky v očiach vyhľadávačov. Vyhľadávače hodnotia autoritu stránky na základe kvality a množstva spätných odkazov, ako aj na základe obsahu samotného.

Publikovaním odborných a hodnotných článkov, blogov a iného obsahu sa stávate autoritou vo svojej oblasti. Tento obsah môže byť citovaný a odkazovaný inými stránkami, čo zvyšuje vašu autoritu. Vyhľadávače ako Google uprednostňujú stránky s vysokou autoritou, čo vedie k lepšiemu umiestneniu vo výsledkoch vyhľadávania.

Content marketing is king

Ako vytvárať obsah, ktorý láka a konvertuje?

Teraz, keď už viete, prečo je content marketing dôležitý pre SEO, poďme sa pozrieť na to, ako takýto hodnotný obsah tvoriť.

1. Poznajte svoje publikum

Zistite, kto je vaše cieľové publikum a aké problémy ho trápia. Váš obsah by mal následne riešiť tieto problémy alebo odpovedať na otázky, ktoré ľudí zaujímajú.

2. Používajte kľúčové slová

Kľúčové slová sú základným prvkom SEO optimalizácie a obsahového marketingu. Vykonajte hĺbkovú analýzu kľúčových slov pomocou nástrojov ako Google Keyword Planner, Keyword Tool, Collabim alebo Marketing Miner. Identifikujte kľúčové slová s vysokým objemom vyhľadávania a nízkou konkurenciou.

Zamerajte sa na long-tail kľúčové slová, ktoré sú konkrétnejšie a majú väčšiu pravdepodobnosť konverzie. Kľúčové slová by mali byť prirodzene integrované do vášho obsahu, vrátane nadpisov, meta popisov, alt tagov obrázkov a samotného textu. Dôležité sú aj interné odkazy na relevantné stránky vášho webu.

3. Tvorte kvalitný obsah

Kvalitný obsah je základom úspešného obsahového marketingu. Váš obsah by mal byť informatívny, dobre napísaný a vizuálne príťažlivý. Použite rôzne formáty obsahu a nezabudnite na vizuálne prvky, ktoré zvyšujú čitateľnosť a atraktívnosť.

Blog Digitalman
Zdroj: Digitalman

4. Výzva na akciu

Každý obsah by mal obsahovať jasnú výzvu na akciu (call to action – CTA). Či už ide o prihlásenie na odber newslettera, stiahnutie e-booku, registráciu na webinár alebo nákup produktu, vaša výzva na akciu by mala byť jasná a ľahko rozpoznateľná.

5. Nezabudnite na analýzu

Pravidelne analyzujte výkon vášho obsahu pomocou nástrojov ako Google Analytics, Semrush alebo Ahrefs. Sledujte metriky ako návštevnosť, miera odchodov, priemerný čas na stránke, konverzie a ďalšie kľúčové ukazovatele výkonu (KPI). Na základe týchto údajov optimalizujte svoju stratégiu a obsah. Identifikujte, ktoré typy obsahu a témy sú najúspešnejšie, a zamerajte sa na ich ďalší rozvoj.

Content marketing

Viete, ako na dobrý Content marketing?

Content marketing je nevyhnutnou súčasťou digitálnej stratégie každej modernej firmy. Dodržiavaním vyššie uvedených krokov môžete výrazne zlepšiť svoju viditeľnosť vo vyhľadávačoch a dosiahnuť svoje obchodné ciele. Nezabudnite, že úspešná SEO stratégia je dlhodobý proces, ktorý vyžaduje neustálu optimalizáciu a prispôsobovanie sa meniacim podmienkam na trhu.

Ak si na obsahový marketing netrúfate alebo s ním potrebujete pomôcť, pokojne sa obráťte na nás. Pre nás v Digitalman je dôležité vytvárať a optimalizovať obsah, ktorý nielen, že priláka návštevníkov, ale ich aj premení na spokojných zákazníkov.

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required