16. marca Google oznámil svoj plán ukončiť službu Universal Analytics v budúcom roku. Ak používate predchádzajúcu verziu služby Google Analytics – Universal Analytics, máte do konca júna 2023 čas prejsť na službu Google Analytics 4 (ďalej len GA4). Ak ste doteraz s prechodom na GA4 otáľali či ho odkladali na neskôr… Je načase začať plánovať a učiť sa vymoženosti novej verzie služby Google Analytics.

Čo nás čaká?

V dnešnom prostredí merania musia podniky zvládnať nové výzvy, aby pochopili komplexné cesty svojich zákazníkov na viacerých platformách – a zároveň uprednostniť ochranu súkromia používateľov.

Pred dva a pol rokom Google predstavil službu Google Analytics 4. GA4 sa zaoberá vyvíjajúcimi sa normami merania, a pomáha podnikom uspieť. 

Poďme si ju pripomenúť, ak túto službu už používate alebo predstaviť, ak je to pre vás novinka.

Služba GA 4 je flexibilná pri meraní mnohých rôznych druhov dát, poskytuje silný analytický zážitok, ktorý je navrhnutý pre budúcnosť. Umožňuje podnikom vidieť zjednotené cesty používateľov na ich webových stránkach a v aplikáciách, využívať technológiu spoločnosti Google na odhaľovanie a predpovedanie nových poznatkov. Čo je však najdôležitejšie, je vytvorená tak, aby držala krok s meniacim sa ekosystémom.

Bez moderného riešenia na meranie, prichádzate o zásadné poznatky, ktoré môžu ovplyvniť vaše podnikanie. Preto je teraz ten správny čas, aby sa služba GA 4 stala vaším multiplatformovým analytickým riešením.

Aké dátumy sú pre nás podstatné?

1.7.2023 – všetky štandardné vlastnosti Universal Analytics prestanú spracúvať nové zásahy.

1.10.2023 – ukončí sa spracovanie nových zobrazení Universal Analytics 360, keďže toto prostredie Analytics bolo predstavené len nedávno. 

Prechod z Universal Analytics na GA 4

Služba Universal Analytics bola vytvorená pre generáciu online merania, ktorá bola ukotvená v desktopovom webe, nezávislých reláciách a ľahšie pozorovateľných údajoch zo súborov cookie. Táto metodika merania však rýchlo zastaráva. Služba GA 4 už aktuálne funguje naprieč platformami. Nespolieha sa výlučne na súbory cookie a využíva dátový model založený na udalostiach, ktorý poskytuje meranie zamerané na používateľa.

A hoci služba Universal Analytics tiež ponúka rôzne ovládacie prvky pre ochranu osobných údajov, služba GA 4 je navrhnutá  tak, aby s ohľadom na ochranu osobných údajov poskytovala ešte lepší zážitok zákazníkom Google a aj ich používateľom. Pomáha podnikom plniť vyvíjajúce sa potreby a očakávania používateľov vďaka komplexnejším a podrobnejším kontrolám zhromažďovania a používania údajov. 

Dôležité je tiež spomenúť, že GA 4 už nebude ďalej ukladať IP adresy. Tieto riešenia a kontroly sú potrebné najmä v dnešnom medzinárodnom prostredí ochrany osobných údajov, kde používatelia čoraz viac očakávajú väčšiu ochranu súkromia a kontrolu nad svojimi údajmi.

 

Náhľad na novú verziu Google Aanalytics 4
Náhľad na novú verziu Google Analytics 4

Začínate s meraním pomocou služby GA 4?

Služba GA 4 je navrhnutá s ohľadom na vaše kľúčové ciele. Napríklad na zvyšovanie predaja alebo inštalácie aplikácií, generovanie potenciálnych zákazníkov alebo prepojenie online a offline zapojenia zákazníkov.

Nižšie uvádzame niekoľko vybraných spôsobov, ako môže GA 4 podporiť vaše podnikanie. Pochopte svojich zákazníkov na všetkých kontaktných miestach

Získajte kompletný prehľad o životnom cykle zákazníka pomocou modelu merania založeného na udalostiach, ktorý nie je roztrieštený podľa platforiem ani organizovaný do nezávislých relácií.

Príklad:

Britská značka fitness oblečenia a doplnkov Gymshark použila službu GA 4 na meranie naprieč svojou webovou stránkou a aplikáciou. Tímu Gymshark to umožnilo lepšie pochopiť, ako používatelia prechádzajú nákupným lievikom. Výsledkom bolo zníženie počtu odchodov používateľov o 9 %, zvýšenie počtu kliknutí na produktové stránky o 5 % a skrátenie vlastného času stráveného analýzou cesty používateľa o 30 %.

Zlepšite návratnosť investícií pomocou atribúcie založenej na údajoch

Pomocou atribúcie riadenej údajmi analyzujte úplný vplyv svojho marketingu na celú cestu zákazníka. Priraďuje atribučné kredity viac než len poslednému kliknutiu pomocou údajov z nástroja Analytics a pomáha vám pochopiť, ako vaše marketingové aktivity spoločne ovplyvňujú konverzie. Túto analýzu môžete exportovať do Google Ads a Google Marketing Platform na optimalizáciu kampaní.

Meranie zapojenia a konverzií s ohľadom na obchodné potreby a dodržiavanie predpisov

Vďaka novým ovládacím prvkom ochrany osobných údajov na úrovni krajín môžete spravovať a minimalizovať zhromažďovanie údajov na úrovni používateľov – ako sú súbory cookie a metadáta – a zároveň zachovať kľúčové funkcie merania.

Získajte väčšiu hodnotu zo svojich údajov

Machine learning generuje sofistikované prediktívne poznatky o správaní používateľov a konverziách, vytvára nové publiká používateľov, ktorí pravdepodobne nakúpia alebo odídu, a automaticky vynáša na povrch kritické poznatky na zlepšenie vášho marketingu.

Jednoducho aktivujte svoje poznatky

Rozšírené integrácie s ďalšími produktmi Google, ako napríklad Google Ads, fungujú v rámci vašich kombinovaných webových údajov a údajov z aplikácií, vďaka čomu môžete ľahko využívať poznatky z nástroja Analytics na optimalizáciu vašich kampaní.

Spoločnosť McDonald’s Hongkong splnila svoj cieľ zvýšiť počet mobilných objednávok pomocou prediktívneho publika “pravdepodobných sedemdňových kupujúcich” a jeho exportu do Google Ads – objednávky v aplikácii sa zvýšili viac ako šesťnásobne. Tím zaznamenal 2,3-násobne vyššiu návratnosť investícií, 5,6-násobné zvýšenie príjmov a 63 % zníženie nákladov na akciu.

“Služba Google Analytics 4 nás vybavila silným základom pre meranie. Vďaka strojovému učeniu dokážeme získať cenné poznatky z našich údajov prvej strany a využiť ich v našom marketingu, čím dosahujeme pôsobivé výsledky, ktoré zabezpečujú budúcnosť nášho podnikania.”

Tina Chao, riaditeľka marketingu a digitálnej zákazníckej skúsenosti spoločnosti McDonald’s Hongkong

A teraz sú integrácie Search Ads 360 a Display & Video 360 dostupné pre všetkých zákazníkov. Znamená to, že každá vlastnosť služby Google Analytics 4 – štandardná alebo 360 – môže aktivovať svoje údaje zo služby Analytics, ako sú konverzie a publiká, v nákupných nástrojoch platformy Google Marketing Platform s cieľom posilniť výkonnosť kampaní.

Riešenie potrieb merania v podniku

Nové čiastkové a rolovacie vlastnosti v službe Analytics 360 umožňujú prispôsobiť štruktúru vlastností GA 4 potrebám správy údajov. To zaručuje, že rôzne tímy alebo partneri, napríklad reklamné agentúry, majú prístup k údajom, ktoré potrebujú, v súlade s vašimi zásadami.

Služba Analytics 360 ponúka aj vyššie limity, aby vyhovela rastúcemu dopytu – až 125 vlastných dimenzií, 400 publik a 50 typov konverzií na jednu vlastnosť. A budete mať istotu vďaka dohodám o poskytovaní služieb (SLA) vo väčšine základných funkcií vrátane zberu, spracovania, reportovania a atribúcie údajov.

“Ako veľkej podnikovej firme so širokým portfóliom produktov nám nový Analytics 360 odomkol poznatky pre naše tímy, aby mohli prijímať rozhodnutia založené na údajoch, a zároveň nám poskytol možnosť ľahko a flexibilne plniť naše komplexné potreby v oblasti správy údajov.”

Rashi Kacker, riaditeľ inovácií marketingových technológií, Constellation Brands

Čo je ešte nové v službe Google Analytics 4?

  • Režim súhlasu – umožňuje používateľom a webovým stránkam lepšie kontrolovať, ktoré údaje sa majú zhromažďovať, používať a spracúvať -> lepšia personalizácia reklám, viac možností vymazania už nameraných údajov používateľov.
  • Protokol merania + import údajov – teraz môžete pridávať údaje do služby Google Analytics nielen z mobilnej aplikácie, ale prakticky odkiaľkoľvek – zo servera, kamenného obchodu, fotobunky pri dverách…
  • Podpora merania naprieč doménami, ktoré by sa malo dať povoliť pomocou prepínača v rozhraní služby Google Analytics bez potreby zložitej implementácie alebo zmeny kódu.
  • Prepracovaná logika reportovania – teraz sa točí okolo životného cyklu používateľa a jeho ciest – čo súvisí s prístupom založeným na udalostiach.
  • E-commerce reporty – na podrobnejšie sledovanie správania zákazníkov elektronického obchodu, transakcií a predaja.
  • Sprievodcovia a asistenti na rýchlejšie nasadenie a konfiguráciu kódu.
  • Machine learning a prediktívna analytika – učenie sa z vašich údajov -> inteligentnejší automatizovaný pohľad na vaše údaje

Čo bude ďalej?

Všetky štandardné vlastnosti Universal Analytics prestanú spracovávať nové zásahy 1. júla 2023 a vlastnosti 360 Universal Analytics prestanú spracovávať nové zásahy 1. októbra 2023. Potom budete mať prístup k svojim predtým spracovaným údajom v službe Universal Analytics najmenej šesť mesiacov. Prečítajte si viac informácií o tom, čo môžete očakávať.

Prejdite na službu GA 4 čo najskôr, aby ste si vytvorili potrebné historické údaje skôr, ako služba Universal Analytics prestane spracovávať nové zásahy. Pokyny nájdete v našich zdrojoch Centra pomoci.

BONUS:

Odpovede na otázky, ktoré si možno ešte po prečítaní článku kladiete …

1. Čo sa teda stane po júni 2023?

Vaše vlastnosti Universal Analytics prestanú spracovávať údaje do prehľadov. Od 1. júla 2023 budete v prehľadoch vidieť nuly (k dispozícii budú len historické údaje).

2. Čo sa stane s údajmi, ktoré ste mali v službe Universal Analytics?

K svojim historickým údajom budete mať prístup najmenej šesť mesiacov po tom, ako služba Universal Analytics prestane spracovávať údaje. To znamená, že do konca decembra 2023 si môžete stiahnuť všetky historické údaje a poznatky. Po uplynutí tejto doby nebudete mať prístup k žiadnym svojim správam v službe Universal Analytics.

3. Môžem aktualizovať službu Universal Analytics na GA4?

Bohužiaľ, nemôžete jednoducho upgradovať Universal Analytics na GA4. Namiesto toho musíte súbežne s existujúcou Universal Analytics nastaviť novú  GA4.

4. Ako môžem nastaviť a konfigurovať GA4?

Ak používate službu Universal Analytics, odporúčame vypísať všetky prispôsobenia, ktoré ste vykonali (myslíme sledovanie udalostí, filtre, sledovanie elektronického obchodu atď.) Potom môžete tento zoznam použiť na zabezpečenie toho, aby ste tieto prispôsobenia zopakovali v GA4. Aktualizovali by sme aj kontrolný zoznam PDF pre GA4, ktorý vám pomôže skontrolovať implementáciu.

5. Ako sa môžem dozvedieť viac o systéme GA4?

Existujú GA4 online kurzy, YouTube tutoriály, blogy, kde sa dozviete všetko potrebné, článok na túto tému nájdete čoskoro online aj na našom blogu. 🙂

Na vašom názore nám záleží …

Sú pre vás tieto informácie užitočné,  niečo nové alebo zas “len dookola tie isté informácie”?

Vedeli ste už pred prečítaním tohto článku o zmenách v Google Analytics?

Podeľte sa s nami o svoje dojmy v komentároch.

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required