Zmena chovania spotrebiteľov môže nastať prirodzene alebo je spôsobená vonkajšími vplyvmi. Momentálne sa svet začína spamätávať z ekonomickej krízy, ktorú spôsobila svetová pandémia v spojitosti s Covid 19. Naše doterajšie fungovanie bolo značne zmenené vo viacerých smeroch. Dnes sa svet pomaly začína prebúdzať k normálu a nastáva i prebúdzanie ekonomiky. Viete ako moc táto situácia ovplyvnila chovanie spotrebiteľov?

Obdobie nákazy, izolácie a ekonomickej neistoty takmer určite poznačilo veľké množstvo spotrebiteľov. Zmeny v ich chovaní sú v niektorých prípadoch dočasné, o niektorých predpokladáme že tu zotrvajú aj v budúcnosti. Nové spotrebiteľské chovanie zahŕňa takmer všetky oblasti života, jedná sa napríklad o pracovné rozhodnutia, nakupovanie, cestovanie alebo trávenie voľného času. Z každej strany prichádzajú rýchle zmeny, ktoré negatívne ovplyvňujú najmä maloobchodníkov. Na druhú stranu zmeny, ktoré na trh prišli poskytujú spoločnostiam nové príležitosti.  Na dosiahnutie adekvátnych výsledkov, je dôležité patrične poznať, ako sa zmenili návyky vašej cieľovej skupiny.

dočasné vs. pernamentné zmeny chovania

Na obrázku môžete vidieť, ktoré zmeny v správaní sa stali dočasnými a ktoré zmeny na trhu ostanú na trvalo.

Zmena chovania spotrebiteľov nastáva takmer vo všetkých oblastiach

Z dlhodobého sledovania, ktoré sa zameralo na chovanie spotrebiteľov, môžeme povedať, že najväčšiu zmenu v chovaní spotrebiteľa zapríčinili najmä spoločenské kontexty jednotlivých užívateľov. Patria sem najmä manželstvo alebo pôrod, kde sa automaticky menia preferencie užívateľov vo svojich nákupných rozhodnutiach. Ďalšou príčinou v zmene chovania sú nové technológie, ktoré nám do života prichádzajú. Napríklad s príchodom internetu sa úplne zmenil obchodný model, s momentálnym vývinom umelej inteligencie je možné, že zmena obchodného modelu nás bude čakať znova. Treťou hybnou silou v zmene chovania sú nariadenia a pravidlá, ktoré musíme akceptovať. Dobrým príkladom je rozmáhajúce sa zameranie na ekológiu a tak, vďaka dotáciám na výrobu solárnej a veternej energie podporili prechod na čisté zdroje energie. Štvrté sú neočakávané udalosti ako pandémie, ktoré zažívame teraz, ako aj prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené ľuďmi, ako sú vojny.

.

hnacie sily pri zmene chovania

Aké zmeny spôsobil Covid 19?

Rôzne aktuálne štúdie vyhodnotili 8 najčastejších životných oblastí, kde nastane najväčšia zmena v chovaní spotrebiteľa zapríčené pandémiou Covid 19. Sú to :

 • Pracovné zázemie a stabilita – pandémia spôsobila obrovský nárast nezamestnanosti a zároveň donútila mnohé spoločnosti prejsť z normálneho režimu zamestnancov na bázu home officov.
 • Vzdelanie –  veľké percento škôl a univerzít muselo prejsť na dištančnú výučbu, je možné, že sa to odzrkadlilo i na kvalite vzdelania.
 • Komunikácia a získavanie informácií – v dnešnom digitálnom svete sme ešte viac obmedzili priamu komunikáciu a prešli do online sféry.
 • Cestovanie – nastala obrovská redukcia turizmu, čo spôsobuje vysoký pokles financií, ktoré boli získavané práve z tejto oblasti. Najväčší šok utrpeli gastro prevádzky, kultúrne zariadenia či cestovné kancelárie.
 • Nakupovanie – v oblasti nakupovania nastali veľké zmeny a to hlavne nárast online nakupovania. Obchody sa museli prispôsobiť veľkému náporu a zároveň sa museli odlíšiť od konkurencie, aby prilákali svojich zákazníkov.
 • Život doma – izolácia, ktorú sme museli absolvovať nás donútila tráviť čas vo svojich vlastných príbytkoch.
 • Zábava a voľný čas – koncerty a kultúrne podujatia sme boli nútení preniesť do online sféry. Stúpla sledovanosť mnohých online platforiem. Eventové organizácie sa museli prispôsobiť digitálnemu svetu, aby boli schopné prežiť situáciu.
 • Zdravie – v prvom rade si všetci uvedomili, že zdravie je prvoradé a začali sme sa sústrediť na vitalitu a hygienu viac ako predtým.

Mc Kinsey štúdia o zmenách chovania

Spoločsnoť McKinsey zverejnila štúdiu v zmenách chovania spotrebiteľov. Modré poznámky pri texte vám predstavujú zaujímové fakty pri každej zmene.

Dôležité je, aby ste poznali cestu vášho spotrebiteľa

Pre maloobchodníkov je dôležité aby poznali cestu svojho potenciálneho zákazníka. Chovanie spotrebiteľov sa momentálne mení veľmi rýchlo, preto je dobré byť pripravený na zmeny a vedieť sa veľmi rýchlo adaptovať na požiadavky spotrebiteľov. Na ceste spotrebiteľa sú dôležité 4 body :

 • Ako sa k potrebným informáciám dostane – momentálne nastal určitý návrat k televíznym reklamám, pretože spotrebitelia trávia väčšinu času doma, naopak outdoorové reklamy sa obmedzili takmer na minimum. Digitálna reklama a marketing spojená s pandémiou Covid 19 zažíva najväčší rozmach a je veľmi dôležitým faktorom k úspechu.
 • Čo vyhľadáva a nakupuje – na americkom trhu zaznamenali až 15% pokles spotreby a úplný návrat do pôvodných hodnôt očakávajú až v roku 2023. Najčastejšie nakupované prvky sú potraviny a drogéria. Na rebríčku prudko stúpli produkty spojené so zdravím ako sú vitamíny alebo ochranné masky. 
 • Kde si produkt kúpi – je viac ako pravdepodobné, že ľudia sa presunuli do digitálnej sféry a internetového nakupovania. Okrem bežných produktov, ktoré boli zvyknutí nakupovať online, začali masívne využívať i služby ako sú fitness tréningy alebo filmové portály.
 • Ako veľmi je s nákupom spokojný – lojalitu, ktorú si potrebujete vybudovať získate na základe spokojnosti zákazníka už pri prvom nákupe.

Pripravte sa na zmeny, ktorým musíte čeliť

Zmeny nastanú najmä v troch oblastiach:

 • Predaj – svojím zákazníkom musíte zabezpečiť pocit totálneho bezpečia a hygienickej istoty, aby váš obchod navštívili. Prípadne predĺžte otváracie hodiny, tak aby vás mohli navštíviť viacero ľudí. Zároveň sa musíte orientovať i na digitálnu sféru a poskytnúť im nakupovanie formou e-shopov. Môžete využiť i momentálne populárnu formu click and collect, kde si vaši zákazníci vyberajú tovar na internete a na predajni vyzdvihnú bez zbytočnej interakcie s mnohými ľuďmi.
 • Marketing – vašou dôležitou úlohou je vybudovať si lojalitu a prilákať nových zákazníkov. Je dôležité aby ste sa zamerali najmä na online sféru – sociálne siete, využívali silu influencerov na rozdiel od klasického printu či outdoorovej reklamy, pretože s obmedzeným pohybom ľudí sa k nej dostávajú oveľa menej, ako je pre vás potrebné.
 • Sortiment – ľudia s pandemickou situáciou prehodnotili svoje potreby. A preto je potrebné aby ste ponúkali relevantný sortiment. Ľudia si momentálne viac vážia hodnotu peňazí, preto je dôležité ponúkať kvalitný tovar, ktorý spĺňa ekologické a bezpečnostné nároky užívateľov.

Skúsenosti z prežívania COVID-19 menia svet, v ktorom žijeme, a naše správanie. Je dôležité, aby ste chápali preferencie spotrebiteľov a relevantným a zodpovedajúcim spôsobom sa im prispôsobili.

Páčil sa vám tento článok a máte pocit, že by ste potrebovali o marketingu vedieť viac, nevynechajte náš blog, kde vám prinášame zaujímavé marketingové novinky zo sveta. V prípade, že potrebujete pre vaše marketingové stratégie radu odborníka, neváhajte nás kontaktovať.

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required