Marketingový mix je kombinácia marketingových nástrojov, ktoré sa používajú na dosiahnutie stanovených marketingových cieľov. Dnes už existuje mnoho nástrojov, ale najčastejšie používaným a aj najznámejším je stále 4P marketingový mix. 4P marketingový mix zahŕňa 4 základné nástroje alebo prvky: produkt/ product (čo ponúkame), cenu/ price (koľko to stojí), distribúciu/ place (ako to dostaneme k zákazníkom) a propagáciu/ promotion (ako to predstavíme a propagujeme). Využitím a správnou kombináciou marketingového mixu s implementáciou 4P je možné nastaviť efektívnu marketingovú stratégiu, ktorá dokáže napomôcť dlhodobo napĺňať biznisové ciele firmy. Pojem marketingový mix ako prvý zadefinoval Philip Kotler ako “súbor taktických marketingových nástrojov – výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunikačnej politiky, ktoré umožňujú firme upraviť ponuku podľa prianí zákazníkov na cieľovom trhu.“

« Back to Glossary Index