PNO je ukazovateľ, ktorý poukazuje na efektivitu výkonnostných kampaní. Poukazuje na percentuálne vyjadrenie nákladov na reklamu z celkového objemu tržieb. Je to ďalší marketingový výraz do Google slovníka každého marketéra.

V praxi skratka PNO znamená, koľko percent z hodnoty konverzií tvorili náklady na preklik. V rámci Google Ads a Google Analytics by ste však túto metriku hľadali márne. Viete si ju však sami vytvoriť a napríklad v rámci Google Ads ju sledovať medzi bežnými metrikami.

Čo znamená skratka PNO?

Podiel nákladov na obrate. Cieľom väčšiny kampaní je udržať PNO na určitej hodnote a vyťažiť z obratu čo najviac. 

Vzorec na výpočet PNO

PNO VZOREC: PNO = Náklady / Tržby * 100

Príklad výpočtu PNO pri priamom predaji

Predajná cena produktu je 300 €. Cena za 1 konverziu cez reklamný systém Google Ads je 30 €. PNO teda vypočítame pomocou vzorca: 30 / 300 * 100 = 10 %.

PNO, ktoré dosiahne hodnotu vyššiu ako 100 % znamená, že ste na kampani určite prerobili.

« Back to Glossary Index