Skúsenosti, ktoré má používateľ so značkou alebo webom od chvíle kedy vás identifikoval. UX sa zameriava na pochopenie užívateľov, na ich potreby. Berie pri tom do úvahy aj strategické ciele marketingu a zámery projektu. User experience postupy zlepšujú interakciu s produktom alebo službou a jeho vnímanie na trhu. UX sa snaží o ľahšiu orientáciu potencionálneho zákazníka na webe.

UX design

Oblasti súvisiace s UX

  • hodnotný obsah na webe
  • ľahká orientácia na webe
  • grafické prvky používané pre ľahšiu pochopiteľnosť produktu alebo služby
  • dôveryhodnosť obsahu

Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.