Stratégia nadväzovania kontaktov so zámerom rozvoja vzťahu s potenciálnym zákazníkom. Zakladá si nielen na budovaní vzťahu so zákazníkom ale aj na jeho zotrvaní a spokojnosti. Je založený na osobnom prístupe s cieľovou skupinou. To znamená, že nie je len akvizíciou nových klientov, ale orientuje sa aj na budovaní a formovaní dlhodobých vzťahov. Podporuje lojalitu zákazníkov.

vztahovy marketing

Význam vzťahového marketingu

Získavanie a udržiavanie nových klientov môže byť náročné a nákladné. Vzťahový marketing je jeden z dôležitých faktorov na dlhodobé udržanie si zákazníka. Porozumením toho, ako zákazníci používajú produkty a služby značky a sledovaním ďalších nenaplnených potrieb je možné tvoriť nové spôsoby na plnenie týchto potrieb.


Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.