Smarketing je proces integrácie predaja a marketingu.  Svojou podstatou zlepšuje zručnosť a vedomosti odborníkov oboch oblastí. Pôvodná idea smarketingu je taká, aby obchodníci a marketingoví špecialisti nadviazali relevantnú komunikáciu a dohodli sa na spoločnej terminológii.
smarketing

Aká je primárna funkcia smarketingu?

Údaje získané smarketingom sú využiteľné počas celého procesu v sales aj marketingovej oblasti. Umožňujú vytýčiť si reálne ciele a sledovať progres v ich dosahovaní. 

V čom vám môže byť smarketing prospešný?

  • pomôže vám vytvoriť štruktúru pre stanovenie merateľných cieľov
  • je efektívny pri generovaní potenciálnych zákazníkov
  • je nástrojom, ktorý vám pomôže zosúladiť používané nástroje ako  CRM
  • pomôže vám nastaviť automatizáciu v marketingu

 


Buďte o krok vpred 🥇

Získavajte novinky zo sveta online marketingu ako prvý.