V súčasnosti zažíva marketing veľkú transformáciu. Tlak konkurencie je obrovský a náročného zákazníka už doteraz dostupné formy komunikácie neoslovujú. Časy letákov a bilboardov sú v nenávratne. V silnom konkurenčnom boji je potrebné sa adekvátnym spôsobom odlíšiť a zaujať. Prísť s niečím novým, zaujímavým, je zaťažkávacia skúška aj pre skúseného marketéra.

Existenciu marketingu ako takého, si firmy v dnešnej dobe uvedomujú ako nutnosť pre rast a predaj. Preto neváhajú investovať veľkú čiastku práve do marketingu. Osloviť publikum natoľko, aby bola komunikácia obojstranná je však výzva.

V praxi úspešná marketingová kampaň očakáva, aby potencionálny zákazník bol ochotný kúpiť si propagovaný produkt, či službu. A preto tam, kde zlyhajú všetky dostupné formy doterajšej marketingovej komunikácie, treba vymyslieť niečo inovatívne. Nekonvenčné. Kreatívne. Miestami šokujúce, až extravagantné a drzé.
A práve vtedy nastupuje Guerilla marketing, ktorý vie byť adekvátnou alternatívou ostatným formám marketingovej komunikácie.

1. História a terminológia Guerilla marketingu

Pôvodný názov Guerilla marketing vytvoril Jay Conrad Levinson v roku 1984.
Voľným prekladom by sme ho mohli definovať ako “partizánsky marketing”. Jeho názov má pôvod vo vojenskej terminológii. Slovo guerilla v španielčine znamená „partizán“ alebo „malá vojna“. Ako je z názvu zrejmé, inšpirovaný bol partizánskymi vojnami, ktoré viedli ozbrojení civilisti. Tieto boje boli poväčšine nepravidelné. Zahŕňali taktiky ako sabotáž, nájazdy a prvky prekvapenia.

Aj Guerilla marketing využíva podobné taktiky na oslovenie publika. Mieri na publikum v nečakanom momente v bežných situáciách. A to tak, aby sa o ňom hovorilo a dostal sa do širokého povedomia.

2. Čo je Guerilla marketing a na čo sa využíva

Keď všetky ostatné stratégie zlyhávajú, prichádza na rad Guerilla marketing. Napriek tomu, že v zahraničí je Guerilla marketing už známy pojem, na Slovensku je ešte novinkou. Slovensko je stále príliš konzervatívne, avšak  postupne sa otvára novým možnostiam aj v oblasti marketingu.

Podstatou Guerilla marketingu je marketingová stratégia, ktorá sa snaží využívať nekonvenčné techniky a zároveň si zachováva nízko nákladovosť.
Veľmi dôležitým faktorom je v prvom rade pochopenie cieľového publika.
Guerilla marketing sa snaží vyvolať u potencionálneho zákazníka moment prekvapenia.
Dosiahnuť by mal istý emocionálny zážitok a vryť sa potencionálnemu zákazníkovi hlboko do pamäte. Po úspešnej Gerilla marketingovej kampani by ľudia mali o produkte rozprávať a proaktívne o ňom vyhľadávať informácie. Vytvára sa tak akési pozitívne spojenie so značkou. Jedným z ďalších znakov Guerilla marketingu je využitie maximálneho možného dosahu publika za využitia minimálnych vstupných nákladov. Je devízou hlavne pre malé firmy a startupy s obmedzeným rozpočtom pre marketing. V skratke by teda Guerilla marketingová kampaň mala byť vtipná, nečakaná a zasiahnuť náhle, až šokujúco.

Podstata Guerilla marketingu spočíva v troch krokoch:

 1. Udrieť nečakane.
 2. Zamerať sa na cieľ.
 3. Stiahnuť sa.

Ak si to celé zhrnieme, hlavné znaky Guerilla marketingovej kampane by mali byť:

 • Inovatívnosť.
 • Moment prekvapenia.
 • Kreatívnosť a flexibilita.
 • Nízko nákladovosť.

3. V praxi sa stretávame s rozdelením Guerilla marketingu na niekoľko druhov a síce:

 • Vonkajší Guerilla marketing

Je založený na pridaní dočasného prvku do už existujúceho mestského prostredia. Či už ide o sochy, chodníky alebo autobusové zastávky.
To, ako s nimi bude naložené závisí od fantázie marketéra. Do tejto skupiny patria napríklad aj Graffiti a Street Art, kde ako platforma sú využívané múry a chodníky.

 •  Vnútorný Guerilla marketing

Na rozdiel od vonkajšieho Guerilla marketingu, vnútorný Guerilla marketing využíva vnútorné priestory ako sú obchodné domy, stanice a budovy.

 • Nečakaný Guerilla marketing

V tomto prípade marketéri umiestnia propagáciu produktu, či služby do prostredia rôznych podujatí, či udalostí.  Vo väčšine prípadov sú to podujatia, ktoré s objektom propagácie nemajú nič spoločné.

 • Experimentálny Guerilla marketing
  Spája v sebe všetky prvky ostatných druhov, ale naviac vyžaduje priamu interakciu publika so značkou.

4. Porovnanie ZA a PROTI Guerilla marketingu

Rovnako, ako aj ostatné typy marketingovej komunikácie má Guerilla marketing svoje klady aj zápory. Pre vašu predstavu sa budeme snažiť ich v krátkosti zhrnúť. Tak si budete môcť vytvoriť konštruktívny obraz a aplikovať ho na vaše podnikanie v praxi.

Výhody Guerilla marketingu

Na jednej strane Guerilla marketing ponúka početné výhody. Preto, ak budete mať šťastie, Guerilla marketing vám prinesie úžasné výsledky s využitím minimálnych vstupných nákladov.
Za jednu z hlavných výhod považujeme práve jeho nízko nákladovosť. Pri jeho správnom uchopení ste totiž schopní vyťažiť z neho maximum a osloviť široké publikum potencionálnych zákazníkov.

Guerilla marketing vás núti premýšľať kreatívne a tým podporuje vašu tvorivosť.   Priamo úmerne stúpajúcou mierou vašej originality stúpajú zároveň aj šance uspieť na vlnách konkurenčného prostredia.

Nevýhody Guerilla marketingu

Jednou z nevýhod Guerilla marketingu je možnosť, že informácia, ktorú budete komunikovať publiku nebude správne pochopená. Tak isto je možné, že sa nájdu skupiny alebo jednotlivci, ktorí budú odmietať vašu značku na základe konzervatívneho myslenia, či odlišného názoru než sa vy snažíte Guerilla marketingovou kampaňou svetu tlmočiť. Reputácia vašej firmy je vždy v stávke a nikto Vám naozaj nezaručí, ako naozaj Guerilla marketing zafunguje.

Tak, ako všetky ostatné druhy marketingovej komunikácie aj Guerilla marketing sa neustále vyvíja. Preto naše odporúčania sú:

 • Ostaňte neustále aktívny v online svete. Sledujte novinky na sociálnych sieťach.
 • Snažte sa pochopiť svoje cieľové publikum.
 • Pýtajte sa svojho publika na jeho potreby.
 • Neustále sa vzdelávajte a rozvíjajte svoju kreativitu.
 • Sledujte konkurenciu.
 • Všímajte si svet okolo seba.
 • Hľadajte originálne riešenia.

Toto je len niekoľko tipov, ktoré Vás povedú k vytváraniu zaujímavých a úspešných Guerilla marketingových kampaní. Veríme však, že postupne prídete na svoje vlastné postupy ako v Guerilla marketingovom prostredí uspieť a vybudovať silnú značku.

5. Príklady najúspešnejších Guerilla marketingových kampaní

 1. Reklama na poľské pivo Tyskie originálne využila priestor vstupných dverí do podniku.

Guerilla marketing pivo TYSKIE

Zdroj: http://canyouactually.com

2. Lavička, alebo čokoláda k zahryznutiu? Takto  vtipne v rámci vonkajšieho Guerilla marketingu poňala kampaň firma Nestlé na propagáciu produktu Kit Kat.

Guerilla marketing Nestlé KitKat

Zdroj: http://canyouactually.com

3. Spoločnosť Coca Cola upozornila na svoj produkt Coca Cola Zero takto.

Guerilla marketing CocaCola Zero

Zdroj : https://www.designswan.com

4. Príklad vnútorného Guerilla Marketingu na spôsob Homera Simpsona.

Guerilla Marketingu na spôsob Homera Simpsona

Zdroj: http://canyouactually.com

5. Prechod pre chodcov podľa McDonald’s. Priečne čiary znázorňujú hranolčeky vo vrecúšku s logom firmy. Jednoduché, vtipné a hlavne lacné riešenie Guerilla marketingovej kampane. Je maximálne neprehliadnuteľná.

Guerilla Marketing McDonald’s

Zdroj: https://courses.lumenlearning.com

6. Ako naučiť dieťa umyť si zuby po skonzumovaní sladkosti? Spoločnosť Colgate jednoznačne našla odpoveď. A pokiaľ aj nie, zaručene je to spôsob,  ako upriamiť pozornosť dieťaťa na produkty práve jej značky. Ľahko pochopiteľné,originálne a zrozumiteľné.

Guerilla Marketing Colgate

Zdroj: https://beginnersblog.org

7. Preferujete beh alebo šoférovanie?

8. 100 najlepších Guerilla marketingových tipov.

9. Ďalší nápad z dielne Mc Donald´s.

10.  V konkurenčnom boji originálnejší vyhráva. V tomto prípade 1:0 pre Burger King.

Guerilla Marketing Burger King

Zdroj: https://medium.com

11. Axe pridaním samolepky k únikovej značke vytvorili príbeh.

Guerilla marketing - úniková značka

Zdroj: https://www.wordstream.com

12. Vonkajší Guerilla marketing s využitím Graffiti.

Vonkajší Guerilla marketing s využitím Graffiti

Zdroj: https://www.wordstream.com

13. Kto by si nepamätal Mr. Proper od Mr. Clean? Zapochybovali by ste o jeho čistiacej sile?

Vonkajší Guerilla Marketing s Mr. Proper od Mr. Clean

Zdroj: https://www.wordstream.com

14. Ikea pohotovo reagovala na umelecké dielo istého taliana, ktorý striebornou lepiacou páskou umiestnil banán na bielu stenu.

Guerilla Marketing - Ikea

Zdroj: https://emefka.sk

15. Miele vákuový tunel.

16.  Guerilla marketingová kampaň Hot Wheels.

Guerilla marketing Hot Wheels

Zdroj: https://anerdsworld.com

17.  Guerilla marketingová kampaň Výcvik psa. 

Guerilla marketing dog treining

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

18.  Guerilla marketingová kampaň Forma Total Gym.

Guerilla marketing Gym

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

19.  Guerilla marketingová kampaň Extra tenký rezeň.

Guerilla marketing extra tenké rezne

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

20.  Guerilla marketingová kampaň Globálne oteplovanie. 

Guerilla marketing Globálne oteplovanie

www.creativeguerrillamarketing.com

21.  Guerilla marketingová kampaň Toyota. 

Gorilla marketing Toyota

www.creativeguerrillamarketing.com

22. Guerilla marketingová kampaň Dove. 

Guerilla marketing Dove

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

23. Guerilla marketingová kampaň DHL.

Guerilla marketing DHL

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

24. Guerilla marketingová kampaň Elmex

Guerilla marketing Elmex

Zdroj: https://anerdsworld.com

25. Guerilla marketingová kampaň Karate.

Guerilla marketing Karate

Zdroj:www.creativeguerrillamarketing.com

26.  Guerilla marketingová kampaň UNICEF.

Guerilla marketing UNICEF

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

27.  Guerilla marketingová kampaň Škaredá Betty.

Guerilla marketing Škaredá Betty

Zdroj: https://anerdsworld.com

28.  Guerilla marketingová kampaň Hairclub. 

Guerilla marketing Hairclub

Zdroj: https://anerdsworld.com

29.  Guerilla marketingová kampaň Barbie. 

Guerilla marketing Barbie

Zdroj: https://anerdsworld.com

30.  Guerilla marketingová kampaň OfficeMax.

Guerilla Marketing OfficeMax

Zdroj: https://anerdsworld.com/

31.  Guerilla marketingová kampaň Duracell.

Guerilla Marketing Duracell

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

32.  Guerilla marketingová kampaň Hodinky. 

Guerilla marketingová kampaň Hodinky.

Zdroj: https://anerdsworld.com

33.  Guerilla marketingová kampaň ZOO. 

Guerilla marketingová kampaň ZOO

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

34.  Guerilla marketingová kampaň PIZZA. 

Guerilla marketingová kampaň PIZZA

Zdroj: https://anerdsworld.com

35.  Guerilla marketingová kampaň Mars. 

Guerilla marketingová kampaň Mars

Zdroj: https://anerdsworld.com

36.  Guerilla marketingová kampaň Rexona. 

Guerilla marketingová kampaň Rexona

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

37.  Guerilla marketingová kampaň Volkswagen. 

Guerilla marketingová kampaň Volkswagen.

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

38. Guerilla marketingová kampaň Golf GTI.

Guerilla marketingová kampaň Golf GTI

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

39.  Guerilla marketingová kampaň Discovery. 

Guerilla marketingová kampaň Discovery

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

40.  Guerilla marketingová kampaň Peugeot 308. 

Guerilla marketingová kampaň Peugot 308

Zdroj:www.creativeguerrillamarketing.com

41.  Guerilla marketingová kampaň Železnice v Indonézii. 

Guerilla marketingová kampaň Železnice v Indonézii

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

42.  Guerilla marketingová kampaň Spiderman.

Guerilla marketingová kampaň Spiderman

Zdroj: https://anerdsworld.com

43.  Guerilla marketingová kampaň Wii. 

Guerilla marketing Wii

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

44.  Guerilla marketingová kampaň Zubné Implantáty. 

Guerilla marketing zubné implantáty

Zdroj: https://anerdsworld.com

45.  Guerilla marketingová kampaň Nivea. 

Guerilla marketing Nivea

Zdroj www.creativeguerrillamarketing.com

46.  Guerilla marketingová kampaň Múzeum. 

Guerilla marketingová kampaň Múzeum

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

47.  Guerilla marketingová kampaň Fitness First.

Guerilla marketingová kampaň Fitness First

www.creativeguerrillamarketing.com

48.  Guerilla marketingová kampaň Audi.

Guerilla marketing Audi

Zdroj: www.creativeguerrillamarketing.com

49.  Guerilla marketingová kampaň Sprite.

50.  Guerilla marketing Grafitti.

Guerilla marketing môže byť veľmi zaujímavým spôsobom ako rozbehnúť, či oživiť vaše podnikanie. V prípade, že by ste však mali záujem o online marketing môžete nás kedykoľvek kontaktovať.

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required