V dnešnom, neustále sa rozvýjajúcom prostredí online marketingu zostáva  SEO – search engine optimization (optimalizácia pre vyhľadávače) kľúčovým prvkom digitálneho úspechu. Je to kompas, ktorý naviguje podnikanie cez zložité bludisko hodnotení vyhľadávačov, pomáha im osloviť cieľovú skupinu a dosiahnuť viditeľnosť online.

Bez ohľadu na to, či ste skúseným digitálnym marketingovým špecialistom alebo ste len teraz vkročili do sveta SEO, pochopenie kľúčových faktorov, ovplyvňujúcich pozície vo vyhľadávačoch, má zásadný význam.

Jednoducho povedané, SEO je optimalizácia vašej webovej stránky a zároveň jeden z kľúčových faktorov jej propagácie na internete.

S rastúcimi tendenciami na internete a stále sa zvyšujúcou konkurenciou je dosiahnutie výraznej pozície vášho podnikania na prvých priečkach vo vyhľadávačoch náročnou úlohou.

Závisí od mnohých faktorov. V tejto rozsiahlej príručke sa pozrieme na kritické faktory SEO na rok 2024, ktoré môžu posilniť alebo oslabiť vašu online prítomnosť.

Od optimalizácie na stránke, až po stratégie mimo vašej domovskej stránky, sa budeme zaoberať technickými aspektami a najnovšími trendami. Našim cieľom je preskúmať mnohostranný svet SEO a poskytnúť vám konkrétne informácie, ktoré vám pomôžu posunúť vašu webovú stránku na špičku vo výsledkoch vyhľadávania.

Poznáte tento vtip?

Zdroj: https://steemit.com/

Zdá sa, že Google naozaj nie je milosrdný k tým, ktorí sa snažia niečo ukryť – len na druhej strane budú vaše tajomstvá v bezpečí.

Čo je faktor hodnotenia Google?

Faktor hodnotenia Google je jedným z údajov, ktoré Google využíva k určeniu ako dobre vaša webová stránka odpovedá na konkrétny vyhľadávací dopyt.

V praxi to znamená, že keď niekto zadá do svojho vyhľadávača „najlepšiu tému pre WordPress“, google využije svoje hodnotiace faktory na zobrazenie obsahu, ktorý bude asi najviac prospešný pre konkrétneho vyhľadávajúceho. Hodnotiace faktory môžu zahŕňať celú škálu aspektov od počtu slov na stránke, až po rýchlosť načítania obrázkov.

Kategórie Google SEO faktorov na rok 2024

SEO kategórie

Zdroj: Istockphoto.com

Počas posledného roka došlo vo svete vyhľadávania k istým zmenám, čo znamená, že kategorizácia hodnotiacich faktorov je stále náročnejšia. Tieto dynamické zmeny nás však inšpirujú k tomu, aby sme boli stále pripravení ponúknuť vám špičkové služby, ktoré vám môžu pomôcť v týchto nových výzvach dosiahnuť úspech.

V apríli 2023 spoločnosť Google odstránila niekoľko záznamov zo svojej dokumentácie o „systémoch hodnotenia” vrátane :

 • Užívateľskej skúsenosť na stránke
 • Bezpečnosti a HTTPs
 • Rýchlosti načítania stránky
 • Optimalizácie pre mobilné zariadenia

Táto zmena spôsobila znepokojenie medzi niektorými profesionálmi v oblasti SEO.
Zdá sa ale, že podľa účtu Google Search Liaison na platforme X (predtým Twitter) zmeny neboli vecou úpravy nejakého funkčného algoritmu, ale skôr vecou organizácie.

Google je jedným z najpopulárnejších vyhladávačov na Zemi. Dominuje nad konkurenciou vo vyhľadávaní ako je Yahoo a Bing s viac ako 8,5 miliardami vyhľadávaní denne.

Vedeli ste, že viac ako 90% online vyhľadávaní sa uskutočňuje pomocou Google?

Google zachytáva vo svojom algoritme viac ako 200 hodnotiacich faktorov pre SEO.

Mohli by sme ich jednoducho zadeliť do nasledovných kategórií:

 1. Faktory domén
 2. Faktory na úrovni stránky
 3. Faktory na úrovni webu
 4. Interakcia užívateľa
 5. Faktory spätných odkazov
 6. Osobité pravidlá algoritmu
 7. Google Signály značky
 8. On-Site Webspam faktory
 9. Off-Site Webspam faktory

Faktory domény

1. Vek domény

Posudzuje sa práve vek domény. Pre lepšiu predstavu si pozrite nasledovné video.

2. Kľúčové slovo zobrazujúce sa na najvyššej úrovni domény

Ak máte v názve vašej domény kľúčové slovo, nie je možné vylepšiť SEO, na ktorý si algoritmus navykol.

3. Kľúčové slovo ako prvé v názve domény

Ak názov vašej domény začína cieľovým kľúčovým slovom, je to veľká výhoda oproti webom, ktoré majú kľúčové slovo umiestnené v strede alebo na konci názvu domény.

4. Dĺžka registrácie domény

Hodnotné domény sa platia niekoľko rokov vopred. Google ranking pripisuje väčší význam z hľadiska SEO, práve týmto doménam.

5. Kľúčové slovo v subdoméne

Aj kľúčové slovo, ktoré sa objaví v subdoméne, môže zlepšiť hodnotenie.

6. História domény

Stránky s nestabilným vlastníctvom môžu byť Googlom v niektorých prípadoch penalizované. Môže sa stať, že Google “resetuje” celú históriu webu a odmietne backlinky smerujúce na doménu.

7. Doména s presnou zhodou

Domény s presnou zhodou môžu pre vás predstavovať nemalé výhody. Ak je však obsah na takejto doméne nízkej kvality, je citlivý na aktualizáciu.

8. Verejné vs. súkromné domény

Pokiaľ na doméne v niektorých prípadoch zapnete ochranu osobných údajov, pre algoritmus Google to môže byť podozrivé.

9. Vlastník penalizovanej domény

Ak Google indexuje konkrétnu osobu ako spammera  alebo v minulosti penalizovaného,  preskúma ďalšie domény v jeho vlastníctve. Tým klesne aj v rankingu z hľadiska SEA.

10. Rozšírenie TLD (Top Level Domain) pre krajinu

Napomôcť SEU môže vlastníctvo domény na najvyššej úrovni kódu krajiny (.sk pre Slovensko). Tento fakt na druhej strane môže obmedziť schopnosť indexovať lokality globálne.

Faktory na úrovni stránky

11. Kľúčové slová v názve

Netreba zabúdať na význam kľúčových slov v nadpisoch, aj keď to nie je také dôležité ako kedysi.

Tablet s textom: Search keyword

Zdroj: Istockphoto.com

12. Nadpis sa začína kľúčovým slovom

Pokiaľ sa nadpis začína  kľúčovým slovom, má tendenciu byť lepšie hodnotený.

13. Kľúčové slovo v meta popise

Google síce nevyužíva meta značenie ako signál priameho hodnotenia, môže však ovplyvniť mieru preklikov.  Práve tá je jedným z kľúčových faktorov pri hodnotení.

14. Kľúčové slovo v H1 nadpise

H1 je sekundárnym relevantným faktorom hodnotenia. Využívajte kľúčové slová aj tu.

15. TF-IDF : term frequency–inverse document frequency

Je to numerická štatistika, ktorá odráža dôležitosť slova v danom texte. Sumarizuje, koľko krát sa určité slovo na stránke objaví. Čím je frekvencia častejšia, tým je pravdepodobnejšie, že sa stránka týka konkrétneho slova.

16. Dĺžka obsahu

Dlhší a podrobnejší text je vyhodnocovaný ako vhodnejší.

17. Obsah

Prepojenie odkazov Google pomáha analyzovať obsah vášho webu.

18. Hustota kľúčových slov

Na základe množstva kľúčových slov Google vyhodnocuje určenie témy vašej web stránky.

19. Kľúčové slová LSI – latent semantic indexing

Pomáhajú vyhľadávacím nástrojom určiť prioritný význam slova. Pokiaľ sú to slová s viac ako jedným významom.

20. Kľúčové slová LSI v názvoch nadpisov

Kľúčové slová v meta značkách stránky pomáhajú Googlu rozlišovať medzi viacerými potencionálnymi významami.

21. Hĺbka pokrytia tém

Weby, ktoré idú tak povediac do hĺbky danej témy a rozoberajú ju z rôznych uhlov pohľadu, majú výhodu oproti tým, ktoré rozoberajú svoju kľúčovú tému povrchne.

22. Rýchlosť načítania stránky pomocou HTML

Dôležitým faktorom pre Google a Bing je rýchlosť načítania stránky. Čím je rýchlosť načítania stránky vyššia, tým je v hodnotení úspešnejšia.

23. Rýchlosť načítania stránky pomocou Chromu

Google využíva údaje vyhľadávača Chrome pre lepšie zvládnutie načítavania webu.

24. Použitie AMP

V tomto prípade nejde o priamy faktor Googlu. Napriek tomu môže byť požiadavkou na umiestnenie v mobilnej verzii karuselu  Google News.

25. Zhoda entít

Ak zodpovedá obsah webu entite, ktorú používateľ hľadá, táto stránka získava výhodnejšie hodnotenia.

26. Google Hummingbird

Hummingbird Google využíva pre lepšie porozumenie téme webovej stránky. Pozrite na nasledujúce video pre pochopenie, ako ovplyvňuje Google Hummingbird SEO.

27. Duplicitný obsah

Duplicitný obsah v rámci jedného webu, resp. mierne upravený, môže mať negatívny vplyv na umiestnenie na významných priečkach v rámci vyhľadávania. Dávajte si naň pozor.

28. Rel=Canonical

Pokiaľ správne použijete túto značku, môžete predísť sankcionovaniu Googlu pre duplicitný obsah na vašej stránke.

29. Optimalizácia obrázkov

Nezabúdajte na optimalizáciu obrázkov prostredníctvom alt textu, názvu, popisu a titulky. Takto napomôžete Googlu rozpoznať dôležité signály relevantnosti.

30. Aktuálnosť obsahu

Veľmi dôležitý je aktuálny obsah. Google uprednostňuje nedávno uverejnený a aktualizovaný obsah.

31. Rozsah aktualizácií obsahu

Zmeny a pravidelná aktualizácia obsahu slúži ako indikátor transparentnosti obsahu. Pridávanie a odstránenie väčších sekcií je pritom významnejšie ako len zmena v niekoľkých slovách.

32. História aktualizácií

Frekvencia, pravidelnosť a množstvo aktualizácií má tiež veľký vplyv na SEO.

33. Poprednosť kľúčových slov

Keď sa kľúčové slovo objaví v prvých 100 slovách obsahu stránky, koreluje to s hodnotením Google na prvé pozície.

34. Kľúčové slová v H2, H3 nadpisoch

Ďalším, aj keď nie vysoko významným signálom relevantnosti je, ak sa kľúčové slovo objaví v H2 a H3 nadpisoch.

35. Kvalita odchádzajúcich odkazov

Backlinky z autoritatívnych webov pomáhajú budovať akési signály dôvery v očiach Google v prospech webu.

36. Téma odchádzajúcich odkazov

Téma obsahu odkazov odchádzajúcich smerom von Google používa ako signál relevantnosti. Ak nie je totiž obsah odkazu totožný s obsahom vášho webu, môže ho algoritmus Google vyhodnotiť nesprávne.

37. Gramatika a pravopis

Správna gramatika je kvalitná informácia o serióznosti webu.

38. Originalita obsahu

Horšie hodnotenie má skopírovaný obsah. Takýto typ obsahu nemusí byť Googlom vôbec indexovaný. 

39. Optimalizácia pre mobilné zariadenia:

Označovaná ako „Mobilegeddon“. 
Správne optimalizované stránky pre mobilné zariadenia sú zvýhodňované.
 
Mobilný telefón s grafom optimalizácie
Zdroj: Istockphoto.com
 

40. Použiteľnosť pre mobilné zariadenia

Optimalizácia a ľahká použiteľnosť pre mobilné zariadenia je výhodnejšia pre indexáciu.

41. „Skrytý“ obsah v mobilných zariadeniach

Skrytý obsah v mobilných zariadeniach nemusí byť indexovaný na rozdiel od plne viditeľného obsahu.

42. Doplnkový obsah

Príkladom doplnkového obsahu sú prevodníky mien, interaktívne recepty alebo kalkulačky úrokov. Je tiež ukazovateľom kvality stránky.

43. Obsah skrytý za kartami

Ak používatelia musia kliknúť na kartu aby odhalili časť obsahu je možné, že obsah nebude indexovaný.

44. Počet odchádzajúcich odkazov

Príliš veľa odchádzajúcich odkazov môže poškodiť hodnoteniu stránky.

45. Multimédiá

Videá, obrázky a iné multimediálne prvky sú považované za prvok poukazujúci na kvalitu obsahu.

46. ​​Počet odkazov smerujúcich na stránku

Čím viac odkazov smeruje na web, tým je jeho transparentnosť vyššia.

47. Kvalita vnútorných odkazov smerujúcich na stránku

Backlinky z dominantných webov smerujúce na stránku  majú väčší vplyv na SEO ako stránky s nižším Page Rankingom.

48. Nefunkčné odkazy

Príliš veľa nefunkčných odkazov Google vyhodnotí ako znak zanedbaného webu.

49. Úroveň čítania

Google nepochybne indexuje aj úroveň čítania webových stránok.

50. Affiliate odkazy

Affiliate odkazy nemajú vplyv na znížené hodnotenie v rebríčku. Neodporúča sa ich však príliš veľa, nakoľko je to pre algoritmus mätúce.

51. Chyby v HTML

Nesprávne kódovanie je znak nízkej kvality webu. Pozor na to.

52. Autorita domény

Autoritatívna doména má z pravidla vyššiu pozíciu ako tá s menšou autoritou.

53. Dĺžka adresy URL

Príliš dlhé url sú skôr na príťaž. Kratšie URL adresy majú tendenciu mať mierne lepšie výsledky vo výsledkoch vyhľadávača.

54. Human Editors

Spoločnosť Google podala patent na systém, ktorý umožňuje ľudským editorom ovplyvňovať SERP.

55. Kategória stránky

Stránke, ktorá je zaradená do súvisiacej kategórie, sa môže zvýšiť relevantnosť v porovnaní so stránkou, ktorá je zaradená do nesúvisiacej kategórie.

56. Značky WordPress

Značky sú relevantný signál špecifický pre WordPress. Nezabúdajte na ne hlavne pri editácii článkov.

57. Kľúčové slovo v  URL

Kľúčové slová v URL adrese sú menej významnými faktormi hodnotenia, myslite však aj na ne.

58. Reťazec URL adresy

Reťazec URL adresy informuje Google o tematizácii stránky.

59. Referencie, zdroje a výskum

Často sú vyhodnocované ako spoľahlivý faktor kvality.

60. Odrážky a číslovanie

Odrážky a číslovanie sprehľadňujú pre návštevníkov váš obsah. Zdá sa, že Google uprednostňuje tento typ obsahu pred obsahom takto nerozčleneným.

61. Sitemap

Aj priorita, ktorú má stránka priradenú prostredníctvom sitemap môže ovplyvňovať hodnotenie.

62. Príliš veľa odchádzajúcich odkazov

Je to prekvapujúce, ale aj nadmerný počet odchádzajúcich odkazov pre ranking nie je prospešný.

63. UX signály z iných stránok s kľúčovými slovami

Stránka so zaradením medzi niekoľko ďalších kľúčových slov môže spoločnosti Google poskytnúť informáciu o známke kvality.

64. Vek stránky

Napriek tomu, že Google uprednostňuje nový obsah, staršia stránka s pravidelne aktualizovaným obsahom môže prekonať novšiu stránku.

65. Layout priateľský pre používateľa

Umiestnenie stránky na weboch najvyššej kvality robí jej obsah okamžite viditeľný.

66. Užitočný obsah

Google rozlišuje medzi kvalitným a užitočným obsahom a posúva ho smerom na hor.
 

Faktory na úrovni WEBU

67. Trust Rank

“Trust Rank” je mimoriadne dôležitým faktorom. Je to algoritmus, ktorý vykonáva analýzu odkazov s cieľom oddeliť užitočné webové stránky od spamu.

Display s hodnotením
Zdroj: Istockphoto.com

68. Kontaktné informácie

Z pravidla sú uprednostňované weby s primeraným počtom kontaktných informácií. Tie však musia byť relevantné.

69. Obsah poskytuje jedinečné informácie:

Google penalizuje weby, ktoré neprinášajú nič nové alebo užitočné, najmä linkovanie na slabé weby.

70. Architektúra stránok

Dobre zostavená architektúra stránok pomáha Google tematicky organizovať váš obsah. Tiež napomáha prehliadaču napomôcť indexovať váš web.

71. Aktualizácie stránok

Aktualizácia webu a pridávanie čerstvého obsahu napomáha kvalitnému SEU.

72. Prítomnosť Sitemap.

Mapa stránok pomáha vyhľadávacím nástrojom indexovať vaše stránky ľahšie a dôkladnejšie, čím zlepšuje viditeľnosť.

73. Uptime lokality

Veľa prestojov spôsobených údržbou stránok alebo problémami so serverom môže poškodiť vaše hodnotenie.

74. Umiestnenie servera

Má za následok umiestnenie vášho webu do rôznych geografických lokalít. Pri zemepisných vyhľadávaniach je to extrémne dôležitý faktor.

75. Certifikát SSL

Google používa HTTPS ako hodnotiaci signál.

76. Podmienky poskytovania služieb a stránky ochrany osobných údajov

Sú faktormi dôveryhodnosti pre spoločnosť Google.

77. Duplicitné informácie v meta informáciách na webe

Duplicity v meta popisoch znižujú viditeľnosť vašej stránky.

78. Optimalizácia pre mobilné zariadenia

Google penalizuje webové stránky, ktoré nie sú vhodné pre mobilné zariadenia nevýhodnou pozíciou.

79. YouTube

Niet pochýb o tom, že v prípade videí z YouTube je v SERP preferenčné zaobchádzanie.

80. Použiteľnosť stránok

Stránky, na ktorých je ťažká orientácia nepriamo poškodzujú svoje hodnotenie tým,  že skracujú čas strávený užívateľmi na webe a mieru odchodov.

81. Použitie nástroja Google Analytics a Google konzoly

Inštalácia týchto dvoch programov na vašom webe môže zlepšiť indexáciu vašej stránky. Môžu tiež priamo ovplyvniť hodnotenie tým, že poskytnú spoločnosti Google viac údajov pre hodnotenie.

82. Recenzie používateľov

Je zjavné, že tento faktor pravdepodobne hrá dôležitú úlohu v algoritme Google.

Faktory spätných odkazov

Otvorený priečinok so spätným odkazom

Zdroj: Pixabay.com

83. Spätné odkazy podľa veku domény

Spätné odkazy zo starších domén môžu byť účinnejšie ako nové domény.

84. Počet backlinkov sprostredkujúcich domén

Počet sprostredkujúcich domén je jedným z najdôležitejších faktorov v algoritme spoločnosti Google.

85. Počet odkazov zo samostatných IP adries

Prepojenia zo samostatných IP adries triedy C naznačujú širší rozsah stránok odkazujúcich na vás, čo môže pomôcť pri hodnotení.

86. Počet odkazujúcich stránok

Celkový počet odkazov  z rovnakej domény má vplyv na hodnotenie.

87. Text odkazu na backlink

Mal by byť bohatý na kľúčové slová, je však nižším signálom relevantnosti.

88. Alt text

Alt text funguje ako ukotvovací text pre obrázky. Nezabúdajte ho vyplniť pre každý jeden obrázok.

89. Odkazy z domén .edu alebo .gov

TLD (top level domény, to je tá posledná časť www adresy, čiže .sk, .com, .info atď…) sa nepočítajú do dôležitosti stránky. SEO odborníci predpokladajú, že pre TLD .gov .edu platia špeciálne algoritmy.

90. Autorita prepojovacej stránky

Autorita (PageRank) sprostredkujúcej stránky je veľmi dôležitým faktorom hodnotenia.

91. Oprávnenie na prepojenie domény

Oprávnenie sprostredkujúcej domény môže hrať nezávislú úlohu v hodnote odkazu.

92. Odkazy od konkurencie

Odkazy z iných stránok hodnotené v rovnakom SERP môžu byť cennejšie pre hodnotenie stránok pre dané kľúčové slovo.

93. Odkazy z „očakávaných“ webových stránok:

Spoločnosť Google nebude úplne dôverovať vášmu webu, kým naň nebudete prepojený zo súboru „očakávaných“ stránok vo vašom odvetví.

94. Odkazy z neserióznych stránok

Odkazy z tzv. zlých štvrtí môžu vaše stránky poškodiť.

95. Príspevky návštevníkov

Aj keď odkazy návštevníkov sú pozitívom pre hodnotenie, pravdepodobne nie sú také silné ako skutočné redakčné odkazy.

96. Odkazy z reklám

Je pravdepodobné, že spoločnosť Google dokáže identifikovať a odfiltrovať sledované odkazy z reklám.

97. Autorita domovskej stránky

Odkazy na domovskú stránku sprostredkujúcej stránky môže mať pri hodnotení váhy stránok, a teda aj odkazov, dôležitý význam.

98. Nofollow Linky

Jedna z najviac kontroverzných tém v oblasti SEO. Mať určité percento nofollow odkazov môže tiež naznačovať prirodzený vs. neprirodzený profil prepojenia.

99. Nadmerné presmerovania 301 na stránku

Spätné odkazy pochádzajúce z presmerovaní 301 triedia niektoré Page Rankingy pomoci pre správcov webu.

100. Text ukotvenia interného odkazu

Text ukotvenia interného odkazu je ďalším signálom relevantnosti. To znamená, že vnútorné odkazy majú pravdepodobne oveľa menšiu váhu ako text ukotvenia pochádzajúci z externých stránok.

101. Priradenie názvu odkazu

Názov odkazu (text, ktorý sa objaví, keď podržíte kurzor nad odkazom) sa môže tiež použiť ako slabý signál relevantnosti.

102. TLD krajiny sprostredkujúcej domény

Získanie odkazov z rozšírení domény najvyššej úrovne špecifických pre danú krajinu (.de, .cn, .co.uk) vám môže pomôcť v tejto krajine získať lepšie hodnotenie.

103. Umiestnenie odkazu v obsahu

Odkazy na začiatku časti obsahu môžu mať o niečo väčšiu váhu ako odkazy umiestnené na konci obsahu.

104. Umiestnenie odkazu na stránke

Vo všeobecnosti je odkaz vložený do obsahu stránky lepšie hodnotený ako odkaz v oblasti päty alebo bočného panela.

105. Relevancia na úrovni stránky

Odkaz z relevantnej stránky je významným kritériom hodnotenia.

106. Kľúčové slovo v názve

Google venuje mimoriadnu pozornosť odkazom zo stránok, ktoré v názve obsahujú kľúčové slovo webu.

107. Rýchlosť prepojenia

Stránky s lepšou rýchlosťou prepojenia zvyčajne dostanú podporu SERP, pretože ukazujú, že vaše stránky rastú na popularite.

108. Odkazy zo stránok „Hub“

Algoritmus Hilltop naznačuje, že získavaniu odkazov z “HUB” stránok , ktoré sa považujú za najlepšie zdroje (alebo rozbočovače) na určitú tému, sa zaobchádza osobitne.

109. Odkaz z autoritných stránok

Odkaz z webu považovaného za „autoritatívny“  bude lepšie hodnotený ako odkaz z  relatívne neznámeho webu.

110. Prepojenie  na Wikipédiu

Hoci odkazy nie sú úplne relevantné, prepojenie s Wikipédiou vám vie zlepšiť hodnotenie.

111. Výskyt

Slová, ktoré sa zvyčajne objavujú vo vašich spätných odkazoch, pomáhajú spoločnosti Google určiť zameranie vášho webu.

112. Vek spätných odkazov

Podľa patentu spoločnosti Google majú staršie odkazy vyššiu hodnotu ako tie novšie.

113. Odkazy z reálnych stránok vs. „splogs“

V dôsledku rozširovania sietí blogov spoločnosť Google pravdepodobne dáva väčšiu váhu odkazom prichádzajúcim zo „skutočných stránok“ ako z  blogov.

114. Prirodzený profil prepojení

Stránka s „prirodzeným“ profilom prepojenia sa bude vysoko hodnotiť a bude odolnejšia voči penalizácii.

115. Recipročné prepojenia

Na stránke “Schémy odkazov” spoločnosti Google je uvedená schéma „nadmerná výmena odkazov“ ako schéma prepojenia, ktorej sa treba vyhnúť.

116. Odkazy na obsah generovaný používateľmi

Google môže identifikovať obsah generovaný používateľmi verzus obsah uverejnený skutočným vlastníkom stránok.

117. Použitie stránky Schema.org

Stránky, ktoré podporujú mikroformáty, sa môžu umiestniť nad stránky bez nich.

118. Stránka Trust Rank

Dôveryhodnosť odkazujúcej stránky určuje, do akej miery sa na vás prenesie „Trust Rank“.

119. Počet odchádzajúcich odkazov na stránke

Nie je výhodné, pokiaľ vaša stránka disponuje stovkami externých odkazov.

120. Odkazy na fóra

V dôsledku spamu môže spoločnosť Google odkazy na fórach značne znehodnotiť.

121. Počet slov prepojenia obsahu

Odkaz z dlhého príspevku je zvyčajne hodnotnejší ako odkaz vo vnútri krátkeho úryvku.

122. Kvalita prepojenia obsahu

Odkazy z nekvalitne písaného webu neprinášajú takú hodnotu, ako odkazy z dobre napísaného obsahu.

Interakcia používateľa

Mobilný telefón s grafom

Zdroj: Istockphoto.com

123. RankBrain

RankBrain je algoritmus Google. Jeho hlavným účelom je merať, ako používatelia interagujú s výsledkami vyhľadávania.

124. Miera organického prekliknutia pre kľúčové slovo

Podľa spoločnosti Google dostávajú weby s väčším množstvom preklikov pre dané kľúčové slovo podporu SERP.

125. Organické CTR (Organic Click-Through-Rate

Môže byť signálom interakcie s človekom (inými slovami „skóre kvality“ pre organické výsledky).

126. Miera odchodov

Nedávna štúdia spoločnosti SEMRush tiež zistila koreláciu medzi mierou odchodov a hodnotením Google.

127. Priama návštevnosť

 Google používa údaje z prehliadača Google Chrome na určenie, koľko ľudí navštívi web (a ako často). Webové stránky s vysokou organickou návštevnosťou sú podla Google stránky s vyššou kvalitou oproti webom, ktoré majú veľmi malú priamu návštevnosť.

128. Opakovaná návštevnosť

Weby s opakovanou návštevnosťou môžu získať lepšie hodnotenie Google.

129. Pogosticking

„Pogosticking“ je špeciálny druh odkazu. Používateľ klikne na výsledky vyhľadávania a pokúsi sa nájsť odpoveď na svoj dotaz.

130. Blokované stránky

Google ukončila túto funkciu v prehliadači Chrome. Panda však túto funkciu považuje za relevantnú informáciu.

131. Záložky prehliadača Chrome

Stránky, ktoré sa v prehliadači Chrome označia záložkami, môžu získať podporu.

132. Počet komentárov

Stránky s veľkým množstvom komentárov môžu byť signálom interakcie a kvality používateľa.

133. Čas zotrvania

To v praxi znamená, ako dlho ľudia trávia na vašej stránke, keď prichádzajú z vyhľadávania Google. Čím dlhší čas, tým lepšie.

Osobitné pravidlá algoritmu Google

134. Google+ 

Google stále zobrazuje lepšie výsledky pre stránky, ktoré ste si pridali do Google Plus.

Google +

135. História prehliadania používateľov

Weby, ktoré majú vašu návštevnosť, získavajú podporu SERP pre vaše vyhľadávania.

136. História vyhľadávania používateľov

Reťazec vyhľadávania ovplyvňuje výsledky vyhľadávania pre neskoršie vyhľadávania. 

137. Odporúčané úryvky

Google vyberie obsah odporúčaných úryvkov na základe kombinácie dĺžky obsahu, formátovania, oprávnenia na stránku a použitia protokolov HTTP.

138. Geografické zacielenie

Google dáva prednosť webom s IP adresou lokálneho servera a rozšírením názvu domény špecifického pre krajinu.

139. Bezpečné vyhľadávanie

Výsledky vyhľadávania s hanlivým obsahom alebo obsahom pre osoby staršie ako 18 rokov sa nezobrazia ľuďom, ktorí majú zapnuté bezpečné vyhľadávanie.

140. Novosť odkazu

Google poskytuje novším stránkam podporu pri určitých vyhľadávaniach.

141. Kľúčové slová „YMYL“ – “Your Money or Your Life” keywords.

Spoločnosť Google má vyššie štandardy kvality obsahu pre kľúčové slová „Vaše peniaze alebo váš život“.

142. Transakčné vyhľadávania

Google niekedy zobrazuje rôzne výsledky pre kľúčové slová súvisiace s nakupovaním.

143. Miestne vyhľadávania

Pri miestnych vyhľadávaniach Google často umiestňuje miestne výsledky nad organické SERP.

144. Pole Top Stories

Niektoré kľúčové slová spúšťajú pole Top Stories.

145. Preferencia veľkých značiek

Google podporuje určité značky pre určité kľúčové slová.

146. Výsledky Google shopping

Google niekedy zobrazuje výsledky Nákupov Google v organických SERP.

147. Výsledky Google obrázkov

Obrázky Google sa niekedy objavujú v normálnych organických výsledkoch vyhľadávania.

148. Výsledky jednej stránky pre značky

Kľúčové slová orientované na doménu alebo značku prinášajú niekoľko výsledkov z tej istej stránky.

149. Payday Loans Update

Ide o špeciálny algoritmus navrhnutý na vyčistenie „veľmi spamových vyhľadávaní“.

Signály značky

150. Značkové vyhľadávania

Ak ľudia vyhľadávajú vašu značku prostredníctvom Google, je to znakom, že je dobrou značkou.

Google vyhľadávač

Zdroj: Pixabay.com

151. Vyhľadávanie značky  a kľúčových slov

Ak užívatelia vyhľadávajú spolu s vašou značkou aj kľúčové slová,  Google vám môže pomôcť pri hodnotení aj v prípade, že vyhľadávajú neznačkovú verziu tohto kľúčového slova v službe Google.

152. Stránka obsahuje stránku Facebook a páči sa mi

Značky podľa algoritmu Google majú mať stránky Facebook s množstvom označení Páči sa mi.

153. Stránka obsahuje Twitter

Profil na Twitteri s množstvom sledovateľov signalizujú silnú značku.

154. Linkedin prepojený s webom

Väčšina silných značiek má web prepojený s Linkedin.

155. Overené profily

Informácie spojené s Overenými profilmi sú v rankingoch prirodzene hodnotené vyššie.

156. Legitimita účtov sociálnych médií

Spoločnosť Google indexuje, či sú účty sociálnych médií falošné, alebo skutočné.
 

157. Zmienky o značke v Top Stories

Na stránkach Top Stories sa vždy spomínajú skutočne veľké značky.

158. Zmienky o značke bez prelinkovania

Google pravdepodobne vníma značku bez hypertextového prepojenia ako signál značky.
 

159. Brick and Mortar Lokácia

Podľa Googlu, reálne značky majú kancelárie. Vyhľadáva preto údaje o polohe, aby určila, či je veľkou značkou.
 

On-Site Webspam faktory

Pokazená panda s číslom 404

Zdroj: Istockphoto.com

160. Penalizácia Pandy

Stránky s nekvalitným obsahom sú pri vyhľadávaní penalizované a menej viditeľné.

161. Odkazy na zlé štvrte

Prepojenie na „zlé štvrte“ môžu znížiť viditeľnosť vášho vyhľadávania.

162. Presmerovania

Ak je zachytené záludné presmerovanie,web môže byť penalizovaný alebo dokonca deindexovaný.

163. Kontextové okná alebo „rušivé reklamy“

Kontextové okná a rušivé reklamy sú znakom nízkej kvality stránok.

164. Vyskakovacie okná

Google môže penalizovať stránky, ktoré zobrazujú kontextové okná s celou stránkou pre mobilných používateľov.

165. Nadmerná optimalizácia 

Aj stránky ktoré sú príliš optimalizované môžu byť postihnuté. Je to napríklad prílišné vkladanie kľúčových slov a dopĺňanie značiek v hlavičkách.

166. Doorway stránky

Google požaduje, aby sa zobrazená stránka, ktorú ste zobrazili spoločnosti Google, stala stránkou, ktorú používateľ nakoniec uvidí. Ak vaša stránka presmerováva ľudí na inú stránku, ide o „vstupnú stránku“. Google tieto stránky penalizuje.

167. Weby s nadbytkom reklám 

Stránky s nadmerným počtom reklám sú algoritmom automaticky penalizované.

168. Skrytie pridružených odkazov

Ak ste sa pokúsili skryť pridružené odkazy, nemusí to byť pre vaše SEO prospešné.

169. Fred

Prezývka poskytnutá sérii aktualizácií Google. Cieli na stránky s obsahom s nízkou hodnotou.

170. Automaticky generovaný obsah

Google algoritmus nepraje automaticky generovanému obsahu a takéto weby sankcionuje.

171. IP adresa označená ako spam

Ak je adresa IP  servera označená ako spam,  ovplyvní to všetky weby na tomto serveri.

172. Spamovanie Meta značiek

Na metaznačkách sa môže vyskytnúť aj vypĺňanie kľúčových slov. Google myslí, že pridávate kľúčové slová k značkám názvu a popisu nasilu, môže vás penalizovať.

Off-Site Webspam Faktory

Nápis Hacknutý systém

Zdroj: Istockphoto.com

173. Hacknuté stránky

Ak vaše stránky napadnú hackeri, môžu byť vymazané vo výsledkoch vyhľadávania.

174. Prepojenia s vysokým percentom odkazov nízkej kvality

Veľa odkazov zo zdrojov nízkej kvality  (napríklad komentáre blogov a profily fór) môže byť znakom oklamania systému.

175. Penguin penalizácia

Stránky, na ktoré narazil tučniak Google, sú pri vyhľadávaní výrazne menej viditeľné. Zameriava sa viac na odfiltrovanie zlých odkazov ako na penalizovanie celých webových stránok.

176. Neprirodzený nárast linkov

Náhly nárast linkov  je určite signálom falošných spojení pre Google.

177. Odkazy z nesúvisiacich webových stránok

Vysoké percento spätných odkazov nesúvisiacich webov zvyšuje priamo úmerne možnosť penalizácie.

178. Neprirodzené odkazy

Spoločnosť Google rozposiela správy o podozrení na neprirodzené odkazy.

179. Odkazy na nekvalitné adresáre

Spätné odkazy z nekvalitných adresárov môžu viesť k sankciám.

180. Odkazy na miniaplikácie

Google nemá rád  odkazy, ktoré sa generujú automaticky, keď používateľ vloží na svoje stránky „miniaplikáciu“.

181. Odkazy z IP adresy rovnakej triedy

Získanie neprirodzeného množstva odkazov zo serverov na rovnakej IP adrese neprospievajú vašemu SEU.

182. Predajné odkazy

Zachytenie predajných odkazov môže poškodiť viditeľnosť vášho vyhľadávania.

183. Neprirodzený odkaz Spike

Patent Google z roku 2013 opisuje, ako môže spoločnosť Google identifikovať, či je prílev odkazov na stránku legitímny alebo nie.

184. Odkazy z článkov a tlačové správy

Zoznamy článkov a tlačové správy boli zneužívané. Google ich v súčasnosti nepovažuje za relevantné.

185. Anchor Text „Poison“

Keď bude  váš web odkazovanť na „toxický“ kotviaci text, môže to byť znakom spamu alebo hacknutého webu. V oboch prípadoch to môže poškodiť hodnotenie vašich stránok.

186. Google Sandbox

Nové weby, ktoré získajú náhly príliv odkazov, sa niekedy umiestnia do karantény Google, čo dočasne obmedzuje viditeľnosť vyhľadávania.

187. Nástroj Disavow

Použitím nástroja Disavow Tool môžete odstrániť manuálnu alebo algoritmickú penalizáciu pre webové stránky, ktoré sa stali obeťami negatívneho hodnotenia.

188. Žiadosť o prehodnotenie penalizácie (Reconsideration Request)

Úspešná žiadosť o prehodnotenie môže zrušiť penalizáciu.

189. Dočasné schémy odkazov

Google zachytáva weby, ktoré vytvárajú – a rýchlo odstraňujú – spamové odkazy. Známe tiež ako schéma dočasného prepojenia.

190. Google Dance

Google Dance môže dočasne otriasť rebríčkom. Podľa Google patentu to môže byť ich spôsob, ako odhaliť, či vaša webová stránka hrá podľa pravidiel alebo sa pokúša hrať s algoritmom.

Ako vidíte, zoznam SEO faktorov je naozaj dlhý, tak si to teda zhrňme.

Kľúčové faktory hodnotenia Google pre rok 2024 sú tieto:

 • Odkazujúce domény
 • Autorita domény
 • Doba zotrvania
 • Celkový počet spätných odkazov
 • Kvalita obsahu
 • Organická miera prekliknutia
 • Štruktúra stránky

Veríme, že zoznam najdôležitejších SEO faktorov bol pre vás inšpiráciou a priniesol vám nápady ako na ňom popracovať a vylepšiť ho. Pokiaľ si, ale neviete rady alebo by ste radi prekonzultovali možnosti, neváhajte a kontaktujte nás. Sme tu pre vás.


Zdroj:

 1. https://www.monsterinsights.com
 2. https://www.searchenginejournal.com
 3. https://backlinko.com

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required