Stratégie, ktoré vám pomôžu zabezpečiť úspech s medzinárodnými online kampaňami

Či ste startup rastúci na nový zahraničný trh po prvý krát alebo ste na trhu už vyše 20 rokov a chcete len zvýšiť svoju viditeľnosť, techniky platenej reklamy sú rovnaké, hoci treba venovať pozornosť niektorým detailom a stratégiám.

V článku nájdete:

  • Tipy a nástroje na správne zacielenie zahraničných miest a jazykov
  • Návod na prieskum kľúčových slov a víťazný reklamný text pre medzinárodné kampane
  • Dôležité úvahy pre časové pásma a plánovanie reklamy
  • Účinné stratégie pre budovanie povedomia o značke na nových trhoch

Tipy na geografické zacielenie pre medzinárodné PPC reklamy

V prvom rade je dôležité zoznámiť sa s cieľovou krajinou a jej okolím.

Vaša stratégia bude závisieť od toho, čo chcete dosiahnuť v zahraničných PPC kampaniach.

1. Prieskum trhu

Jednou z najväčších chýb, ktoré firmy robia je, že vstupujú na nový trh bez jeho predošlého prieskumu. Keď napríklad cielite na anglický trh, nezabúdajte, že to zahŕňa nielen Veľkú Britániu, ale aj Škótsko, Wales a Ostrov Man. To sú dôležité detaily v súvislosti s nákladmi na prepravu vašich produktov a celkovým efektom, ktorý to má na vašu reklamnú návratnosť investície. V tejto súvislosti odporúčame dve rôzne stratégie pre dva rôzne scenáre:

2. Zameranie sa na veľké mestá

Táto stratégia je účinná ak obchodujete na lokálnom území a chcete expandovať svoju značku do ďalšej, novej krajiny. Najlepší prístup by bol cieliť na niekoľko najväčších miest, kde uvidíte väčší objem vyhľadávania a potencionálne zasiahnete širšiu demografickú skupinu.

Pre americkú spoločnosť, ktorá sa chystá vstúpiť na anglický trh, by bolo vhodné začať mestami ako je Liverpool, Manchester, Glasgow a Cardiff, keďže majú najväčší objem vyhľadávania vzhľadom k ich populácii.

Medzinárodné PPC tipy pre Anglicko
PPC stratégia zameraná na veľké mestá (Anglicko)

3. Cieľte na lokálny dopyt

Túto stratégiu použite, ak chcete budovať svoju viditeľnosť v súčasnej domácej krajine. Kľúčové je začať cieliť v okolí vášho biznisu resp. vo vašom meste a riadiť platené vyhľadávanie v blízkosti. Spojenie tejto stratégie s kľúčovými slovami „v mojej blízkosti“ môže byť výbornou kombináciou pre maximalizáciu potenciálu domáceho dopytu. Kľúčové slová spojené s miestom a vytvorenie ucelených reklamných skupín založených na týchto typoch slov sa perfektne doplňujú.

Ako cieliť jazyk v medzinárodných kampaniach

Sprache ist der Schlüssel. La langue est la clé. El idioma es clave. Tri spôsoby ako povedať, že jazyk je kľúčový! Tu sú tipy a nástroje, ktoré vám pomôžu s touto súčasťou vašich medzinárodných kampaní.

4. Uprednostnite jazykovú konzistenciu

PPC má byť jazyk kampane taký, v akom sú písané webstránky a reklamy. Táto konzistentnosť totiž veľmi zaváži pri kvalitatívnom skóre, ktoré Google zvažuje a podľa toho udeľuje poradie.

5. Ak je to možné, zacieľte na viac jazykov

Špecifický prípad však nastáva, keď začínate získavať konverzie z novej krajiny, na ktorú cielite. Určite chcete začať s vaším originálnym jazykom a následne pridáte ďalší. Keď sú vybrané oba jazyky, rozširujete sledovanosť zákazníkov, ktorí môžu byť dvojjazyční. Všetko záleží na tom, ako má vaše publikum nastavené jazyky na ich počítači. To znamená, že ak sú vaše reklamy v angličtine, ale zahŕňajú španielčinu ako cielený jazyk, máte schopnosť zobraziť vašu reklamu ľuďom, ktorí sú dvojjazyční v oboch. To je výborný spôsob ako začať testovať.

PPC cielenie na viacero jazykov
PPC cielenie na viacero jazykov

6. Použite Google prekladač

Ak chcete plnohodnotne začať vytvárať kampane s kľúčovými slovami a presvedčivú kópiu reklamy do ďalšieho jazyka, použite Google prekladač. Je bezplatnou súčasťou prehliadača Chrome a umožňuje preklad medzi rôznymi jazykmi.

Keď prekladáte a tvoríte reklamy, mali by ste si byť vedomý limitov pre počty slov v nadpise a popise, no ubezpečte sa tiež, že vaše stránky možno preložiť do jazykov, na ktoré cielite. Týmto sa určite zvýši pravdepodobnosť a ľahkosť konverzie vášho nového publika.

Stratégie kľúčových slov pre vašu medzinárodnú stratégiu plateného vyhľadávania

Ako pri každej platenej reklamnej kampani, aj pri medzinárodnej inzercii je nevyhnutné mať stratégiu kľúčových slov. Nižšie uvádzame niekoľko pokynov a nástrojov, ktoré vám pomôžu identifikovať najlepšie slová a frázy, na ktoré je potrebné zacieliť vo vašich medzinárodných kampaniach.

7. Používajte nástroje na prieskum kľúčových slov

Možno si myslíte, že viete čo vaši potencionálni zákazníci vpisujú do Google vyhľadávača resp. iných vyhľadávačov, no nemusíte vedieť všetky. Nástroje na výskum kľúčových slov, ako napríklad bezplatný nástroj pre návrh kľúčových slov WordStream alebo plánovač kľúčových slov spoločnosti Google, vám zaistia, že budete na správnej ceste s kľúčovými slovami s primeraným objemom a vysokou hodnotou pre vaše kampane.

Nástroje na prieskum kľúčových slov
Bezplatný nástroj pre návrh kľúčových slov WordStream

8. Venujte pozornosť detailom

V rôznych krajinách môže mať to isté slovo iný význam, resp. na určenie konkrétneho významu používajú jazyky iné slová. Typickým príkladom je anglická a americká angličtina. Toto treba mať na pamäti, keď chcete na novom trhu zaujať relevantných zákazníkov.

9. Vykonajte prieskum konkurencie na Googli

Ďalšou veľmi jednoduchou, ale veľmi užitočnou taktikou, ktorá vám pomôže pri výskume kľúčových slov, je vykonať svoje vlastné vyhľadávanie Google podobných produktov / služieb na vašom novom trhu. To vám môže dať niekoľko nových nápadov nielen pre kľúčové slová, ktoré sa majú začať používať, ale aj pre proces vytvárania reklám. Spolu s prehľadmi aukcií poskytne aj dobrú predstavu o tom, kto môžu byť vaši miestni konkurenti.

10. Skontrolujte svoje dopyty

Kombinácia proaktívneho výskumu, ktorý vychádza z používania nástrojov na výskum kľúčových slov s reaktívnym môže pomôcť vašej stratégii kľúčových slov, akonáhle sa vaše kampane začnú zobrazovať. Použitie dopytu Querystream v aplikácii WordStream alebo prehľadu hľadaných výrazov v službe Google je spôsob ako si vypočuť priamo samotných zákazníkov. Po zhromaždení údajov o počiatočných kliknutiach od nich môžete analyzovať hľadané výrazy a zistiť, či existujú nové alebo dlho sledované výrazy, ktoré môžu zvýšiť vašu relevanciu pri inzercii v inej krajine.

Tipy na zvyšovanie povedomia na novom / medzinárodnom trhu

Pri prenikaní na akýkoľvek nový trh, jedným z vašich prvých cieľov v oblasti reklamy bude začať budovať čo najväčšie povedomie o značke. Chcete koncových používateľov nadchnúť pre produkt alebo službu, ktorú propagujete. To môže byť ťažké, ak sa spoliehate iba na kampane vo vyhľadávacej sieti. Tieto tipy a triky vám to pomôžu napraviť.

11. Začnite grafickými reklamami alebo videokampaňami

Ak ľudia nikdy predtým o vašej značke nepočuli, môže byť náročné preniknúť na nový trh, ktorý už má iné, už zabehnuté značky. Ak má vaše odvetvie navyše veľa miestnej konkurencie alebo drahých kľúčových slov, môže to veľmi rýchlo vyčerpať váš rozpočet s minimálnou návratnosťou.

Je dobré mať aspoň jednu alebo dve obsahové kampane alebo videokampane, ktoré môžeme využiť na začatie budovania vašej stratégie. Grafická reklama má zvyčajne oveľa nižšie náklady na kliknutie ako vyhľadávanie, takže môže byť skvelým spôsobom, ako osloviť veľký počet ľudí pomocou zobrazení a tiež generovať slušný počet kliknutí s menším rozpočtom.

PPC video kampaň
PPC video kampaň

12. V kampaniach vo vyhľadávačoch používajte režim „Pozorovanie“

Využite výhody informácií, ktoré by ste už mali mať zo svojich kampaní vo vyhľadávacej sieti na domácich trhoch. To by mohli byť údaje, ktoré možno získať z vytvorenia zákazníkov v režime pozorovania v službe Google Ads.

Aplikácia relevantného (a niekedy irelevantného) publika (zákazníkov) na kampane vo vyhľadávacej sieti v režime Pozorovanie vám umožní hlbšie sa ponoriť do demografického zloženia ľudí klikajúcich na vaše reklamy.

Medzinárodná PPC stratégia - "Pozorovací" mód
Medzinárodná PPC stratégia – “Pozorovací” mód

Nižšie uvádzame typy informácií, ktoré budete môcť vidieť sledovaním týchto publík počas určitého časového obdobia vo svojich kampaniach vo vyhľadávacej sieti:

  • Nákupné úmysly: to, čo ľudia aktívne hľadajú
  • Príbuznosť: veci, ktoré ľudia hľadajú alebo robia zvyčajne
  • Podrobné demografické údaje: rodičovský stav, úroveň vzdelania a ďalšie
  • Remarketingové údaje: návštevníci webových stránok

Tieto údaje sú absolútne neoceniteľné, pretože ich potom môžete použiť na výber publika, na ktoré chcete zacieliť svojimi kampaňami. Ak zistíte, že kampaň vo vyhľadávacej sieti má konkrétne publikum, ktoré skutočne dobre reaguje a má dobrú CPA (cena za akciu/konverziu) na domácom trhu, môžete ju použiť ako metódu zacielenia pre obsahovú kampaň. Týmto spôsobom môžete začať budovať povedomie u publika, o ktorom viete, že má dobré reakcie. Grafická reklama môže tiež pomôcť pri vytváraní vašich remarketingových zoznamov pre návštevníkov webových stránok, čo môžno v budúcnosti využiť buď pre remarketingové obsahové kampane, alebo pre kampane RLSA.

Nezabudnite na  časové pásma pre medzinárodné kampane

Pri vytváraní reklamných kampaní zameraných na iné krajiny nezabúdajte na časové pásma a časové rozdiely

Tu uvádzame niekoľko dôležitých úvah o správnom zobrazovaní vašich medzinárodných reklám.

13. Skontrolujte svoje časové pásmo

Keď prvýkrát vytvoríte novú reklamnú kampaň, bude automaticky bežať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku – pokiaľ neurčíte inak. Je dôležité prejsť do sekcie Časový rozvrh reklám v službe Google Ads a vytvoriť si vlastný plán, ktorý zobrazí vaše reklamy v najpriaznivejšom čase dňa v novej krajine, v ktorej inzerujete.

Časový rozvrh reklám v službe Google Ads
Časový rozvrh reklám v službe Google Ads

Prvá vec, ktorú by ste mali skontrolovať na karte Časový rozvrh reklám, je to, do ktorého časového pásma váš účet spadá – ktoré sa zobrazí v dolnej časti stránky. Spravidla to bude časové pásmo, v ktorom bol pôvodne vytvorený reklamný účet, takže je dobré skontrolovať ho dvakrát v prípade, že inzerujete pre krajinu mimo tej, v ktorej sa momentálne nachádzate.

14. Vytvorte si vlastný rozvrh

Keď to budete vedieť, budete musieť urobiť malú matematiku, aby ste vytvorili vlastný plán. Napríklad ak je môj reklamný účet pod východným časom, ale inzerujem v Južnej Afrike (čo je 6 hodín pred EST) a chcem, aby sa moje reklamy zobrazovali od 9:00 do 17:00 juhoafrického času, potom by ste ich mali nechať začať o 3:00 a skončiť o 11:00 EST. Ak budete s týmto proaktívni hneď od začiatku, zabezpečíte, že zo svojho rozpočtu získate maximum.

15. Vytvorte kampane založené na regióne

Jedna častá chyba, ktorá sa opakuje, je chyba kampaní zacielených na viac krajín a viac časových pásiem naraz. Ak zacieľujete na európske krajiny, ale v mixe máte aj krajiny regiónu APAC, vaše výsledky nemusia byť také dobré kvôli veľkým časovým rozdielom. Dobrým postupom, ak sa chcete zamerať na viac krajín v rámci jednej kampane, by bolo vytvorenie regionálnych kampaní, ktoré by v ideálnom prípade pokrývali iba tri rôzne časové pásma.

16. Zacielenie na krajinu samostatnou kampaňou

Jednou z najefektívnejších stratégií je udržiavať Severnú Ameriku, Južnú Ameriku, západnú Európu, východnú Európu, APAC a Austráliu / Nový Zéland oddelené, aby ste pre každú mohli vytvoriť vlastné časové rozvrhy reklám.

Optimálne by bolo zacielenie každej kampane na jednu krajinu.

Týmto spôsobom sa môžete ubezpečiť, že vaše plánovanie reklamy je v špičkovej forme a že maximalizujete pozitívne výsledky, ktoré môžete dosiahnuť.

Cielenie kampane podľa krajín
Cielenie kampane podľa krajín

17. Všímajte si pravopisné rozdiely

Myslite na to, že síce Briti a Američania zdieľajú spoločný jazyk – angličtinu, no niektoré slová sa trochu líšia, napr. farba color/colour, alebo humor/humour a pod.

18. Vytvorte nadpisy

Spolu s pozorovaním rozdielov medzi slovami a frázami sa tiež chcete uistiť, že vytvárate efektívne nadpisy, ktoré hovoria s vaším medzinárodným publikom. Sú lokálne miesta dôležité na použitie v nadpisoch? Mali by ste použiť všetkých 180 znakov popisu alebo sa snažiť, aby to bolo krátke a milé? Akú flexibilitu umožňuje Prekladač Google, keď sa snaží využiť svoje hlavné kľúčové slová?

Využitie prekladača Google pri medzinárodnej kampani
Využitie prekladača Google pri medzinárodnej kampani

19. Používajte reklamy s RSA a rozšírené textové reklamy

Jedným z hlavných návrhov je pridať responzívnu reklamu vo vyhľadávaní spolu s dvoma bežnými rozšírenými textovými reklamami. Pri vytváraní nových kampaní a reklamných skupín je dôležité A/B testovanie rôznych reklamných verzií, aby ste zistili, ktorá z nich viac rezonuje s vašimi koncovými používateľmi.

Zahrnutie responzívnej reklamy vo vyhľadávaní vám pomôže nielen testovať rôzne nadpisy a popisy, ale tiež pomôže vašim šanciam na vyššiu mieru preklikov na reklamu a konverziu zosúladením hľadaných výrazov s vašim najrelevantnejším nadpisom.

20. Oboznámte sa s tým, ako miestne podniky komunikujú na svojom vlastnom domácom trhu

Zoznámte sa s reklamami, textom webových stránok a príspevkami miestnych firiem na sociálnych sieťach na vašom novom trhu – najmä tými, ktoré považujete za konkurenciou. Bežné slová a frázy, ktoré si osvojíte, sú pre daný región pravdepodobne najúčinnejšie. Je to vynikajúci spôsob identifikácie a zosúladenia s tým, ako miestne podniky komunikujú na svojom domácom trhu.

21. Porozprávajte sa so svojimi novými zákazníkmi

Posledný tip je porozprávať sa s vašimi novými zákazníkmi. Keď začnete získavať nových zákazníkov, predaj a vzťahy, mali by ste využiť túto príležitosť a vypočuť priamo zákazníka. Zistite, čo hľadajú pri prezeraní reklám, a podľa toho ich optimalizujte. Nezabudnite neustále testovať nové reklamné texty, kým nebudete môcť zistiť, čo funguje najlepšie!

Pre dosiahnutie maximálnych výsledkov použite tieto medzinárodné osvedčené postupy PPC

Všeobecné osvedčené postupy pre reklamu PPC sa vzťahujú na akýkoľvek typ kampaní, avšak medzinárodné kampane prichádzajú s niektorými ďalšími podrobnosťami a nuansami, ktoré je potrebné zohľadniť.

Pri vytváraní svojej medzinárodnej stratégie PPC je dôležité vykonať prieskum zameraný na geografické a jazykové zacielenie, ponuky týkajúce sa miestnych mien, plánovanie s ohľadom na rozdiely v časových pásmach, miestne komunikačné stratégie a ďalšie.

Týmto sa zabezpečí nielen úspech vašich kampaní, ale tiež získate príležitosť spoznať rôzne kultúry, naučiť sa nové slová a frázy a zistiť, že nech ste kdekoľvek na svete, marketing je univerzálny jazyk.

(Zdroj informácií a obrázkov: Wordstream.com)

Hľadáte partnera pre efektívne nastavenie vašich domácich či zahraničných kampaní? Kontaktujte nás.

Buďte o krok vpred

Získajte novinky z online marketingu ako prvý:

* indicates required